PIARISTA GIMNÁZIUM: ÖSSZHANG A KÜLSŐ MEGJELENÉS ÉS A BELSŐ TARTALOM KÖZÖTT

Elkészült a Váci Piarista Gimnázium külső felújítása, amiről látványosan árulkodik, hogy pár hete elbontották a kivitelezők az épület Konstantin tér felőli, főhomlokzati tagozata elé emelt állványzatot, így láthatóvá vált a valóban szemet gyönyörködtető végeredmény.

– Iskolatörténeti szempontból is rendkívül jelentős, történelmi léptékűnek mondható a mostani felújítás, de hogyan sikerült eljutni idáig? – kérdeztük Kalász Ákos igazgatót.

– Amikor igazgató lettem, számos olyan projektről álmodoztunk kollégáimmal, amelyek távlati víziókként lebegtek csak előttünk azzal a feltétellel, hogy nagyon sok mindennek a kedvező együtt állása szükséges ahhoz, hogy bármelyik is megvalósuljon. A megvalósítandó projektek melletti nagyfokú elköteleződés, azok pedagógiai célrendszerének világossága, esetenként komoly műszaki feltételek és persze a megfelelő anyagi források a biztonságos kivitelezéshez. Az egyik ilyen vágyott projekt a homlokzatok felújítása volt. A várost külső szemlélőként járók egy rojtos-rongyos, málló, repedező falszakaszt láthattak, sőt komoly balesetveszélyes helyzetek is adódtak, amelyek azonnali beavatkozást, tűzoltást követeltek. Ennél is sokkal rosszabb állapotban volt az iskola belső homlokzata. A városképet nem zavarta, ugyanakkor komoly gondot jelentett. Természetesen ismerte ezt a helyzetet fenntartónk is, közös gondolkodás vette kezdetét.

A váci egyházi városmag sokrétű megújítása közben jött el az a pillanat, amikor Rétvári Bence országgyűlési képviselőtől, illetve a Belügyminisztérium illetékes államtitkárságától értesítést kaptunk arról, hogy a felújítás bekerült a rövidtávon megvalósítandó állami beruházások körébe. A fenntartó műszaki munkatársi közössége vette kézbe a feladatot. Az iskola műemléki környezetben van, jelentős értékű épített örökséget képvisel.

Összetett tervezési, engedélyeztetési és kivitelező kiválasztási eljárás kezdődött közbeszerzéssel együtt, hiszen több mint 300 millió forint a beruházás teljes költségvetése. Az állami támogatásban nyilván nagy szerepet játszott, hogy a piarista rend magyarországi iskolafenntartói története, s benne a váci gimnázium 300 éves múltja igazolja azt, hogy érdemes támogatni az iskolát, érdemes bizalmat szavazni ezeknek az intézményeknek, mert a ráfordított pénz sokszorosan térül meg az ide járó tanulókban, az innen elballagókban. Örömteli, hogy a most leglátványosabb és legnagyobb felületű részt követi egy második ütem is, amelynek tervezése el is kezdődött – nyilatkozta Kalász Ákos.

Fotó forrás: Magyar Kurír

– Mondhatni, hogy összhang teremtődött a külső megjelenés és a belső tartalom között?

– Természetesen szeretnék annak a gondolatnak is hangot adni, hogy az iskola messze-messze több, mint annak építőkövei. Az intézmény nem a falaiból és a homlokzatából áll. Az a szellemi-lelki környezet a fő meghatározó, amelyet biztosítunk a diákoknak. Az persze nagyszerű, ha a belső élet gazdagsága, megannyi pedagógiai vonatkozása, az oktató-nevelő munka sokszínűsége és gyümölcsözősége egy szemre is vonzó és invitáló épületben mutatkozhat meg. Immár nincs kontraszt a külső megjelenés és a belső tartalom között. Utóbbi vonatkozásában örömmel számolok be arról is, hogy a tapasztalatok, visszajelzések, továbbtanulási mutatók szerint az iskola pedagógiai innovációi hatékony és releváns válaszokat adnak a 21. század kérdéseire, kihívásaira.

Személyes fókuszú pedagógiát valósítunk meg, a diákok gazdag közösséget találnak nálunk, átgondolt, tanulói életpályákat támogató képzési rendszerünk van. Ez azt jelenti, hogy az ide járó fiatalok nagyon sokféle lehetőség közül választhatnak. A képzési szerkezetünk maga is felelős döntéseket kér a tanulóktól életkoruknak megfelelő módon, így diákjaink gyakorolják a döntéshozatalt is tanulmányi éveik során.

Dönthetnek például arról, hogy a belső vizsgarendszerünkben milyen vizsgákat szeretnének teljesíteni. Választhatnak hat idegennyelv közül, amelyet a nagygimnáziumban tanulhatnak második nyelvként. Dönthetnek arról, milyen preorientációs képzésben kívánnak részt venni a 9., 10. évfolyamban a természettudományoktól a humán kultúráig, matematikától az informatikáig és arról is , hogy a tizennégy fakultációs tárgy közül melyekből készülnek emelt szintű érettségire a 11-12. évfolyamon.

A választást sokféle módon döntéstámogató folyamatokkal segítjük. Dönthetnek tovább a diákjaink arról, melyik iskolai kisközösséghez szeretnének tartozni a diákönkormányzattól a cserkészetig, a Kalazancius Mozgalomtól a színjátszó körig. Az életpálya tervezés, a pályaorientáció a gondolkodásunk középpontjában van. A természettudományos tárgyakat egy korszerű, minden igényt kielégítő komplex természettudományos labor szolgálja immár több mint négy éve. Az iskola tehát a belső pedagógiai megújulásával is párhuzamot mutat a mostani külső homlokzati felújítással, és azt hiszem, ez a kettő hitelesíti és támogatja egymást – mondta az igazgató.

Szavai szerint a döntések és az egyéni tanulási utak a képzési rendszerükben természetesen vonatkoznak a spirituális életre is.

– Az iskolai lelkigyakorlatok rendszere nagyon koherens íven kíséri a fiatalokat, és végigkíséri a kisgimnazistát a ballagásáig. Minden diákunk az életkorának megfelelő témákkal és módszertannal találkozik ezen tevékenység-, élmény-, játék- és gyakorlatalapú alkalmak során, úgy, hogy közben a saját belső világukkal találkoznak. Ebben a saját belső világukban, útkeresésükben kínáljuk nekik az Istennel való találkozást. A módszertanban ott van a kiscsoportos beszélgetés, a szemlélődő csendes imádság, a zarándoklat is.

– Milyen témák kerülnek reflektorfénybe?

– A barátság, a család, az emberi találkozások, a kamasz Isten-keresés, a felnőtté váló keresztény ember megannyi kérdése, az életcélkeresés, hivatástisztázás. Ebből is látszik, hogy a piarista gondolkodásban, az iskoláink világában a pályaorientáció messze több, mint az, hogy milyen egyetemre, főiskolára menjen tovább egy-egy fiatal. Sokkal inkább próbáljuk azt megkeresni diákjainkkal, hogy mi az, amire meghívásuk van. Mi is a hivatásuk, amelyben megtalálhatják a boldogságukat, amely minden ember személyes életcélja. Diákjainkat arra biztatjuk, hogy személyes kísérő figyelmünkkel támogatva ilyen horizonton gondolkozzanak magukról. Belső békére lelhet a fiatal, ha a felmerülő kérdésekre mélyen, őszintén, nyitottan keresi a választ. Hát még ha meg is találja azt… – fogalmazott zárszóként a Váci Piarista Gimnázium igazgatója.