A RENDŐRKAPITÁNYSÁGRÓL VEZÉNYELT TÚLSZOLGÁLATOK SZOLGÁLHATJÁK A KÖZBIZTONSÁG, KÖZREND ERŐSÍTÉSÉT

A szeptemberi képviselő-testületi ülés egyik legfontosabb döntésének nevezhető annak a megállapodás-tervezetnek a jóváhagyása, melynek értelmében – a hosszú távú folytatás reményében – együttműködésre lép az önkormányzat és a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a helyi közbiztonsági feladatok ellátásának láthatóbbá, hatékonyabbá tétele érdekében.

A megállapodásban a felek többek között rögzítik:
„Az önkormányzat kijelenti, hogy fontosnak tartja Vác közbiztonságát, ezért a képviselő-testületnek az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletében bruttó 1 millió forint összegű fedezetet biztosít a támogatás folyósításához a Pest VMRFK részére a közterületek és nyilvános helyek megerősített rendőri ellenőrzését szolgáló, lakosságorientált közbiztonsági tevékenység során keletkezett túlszolgálatok finanszírozására…

A Pest VMRFK a támogatást köszönettel elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy azt a meghatározott rendőrségi feladatok ellátásának túlszolgálat (illetőleg önként vállalt túlszolgálat) keretében történő díjazásra használja fel…

A Pest VMRFK vállalja, hogy a lakosságorientált közbiztonsági tevékenység ellátása céljából túlszolgálatra (illetőleg önként vállalt túlszolgálatra) vezényelt, intézkedésre jogosult rendőrt biztosít a meghatározott feladatok végrehajtásának ellátására a feladat jellegének megfelelő szolgálati öltözetben, szolgálati fegyverzettel és felszereléssel.”

VO-komment

A napirend tárgyalásakor több képviselő, így Csereklye Károly, Dr. Manninger Péter és Mokánszky Zoltán is jelezte: ennek a napirendnek a legsimább, legegyöntetűbben támogatott előterjesztésnek kellett volna lennie. Azért jegyezték ezt meg, mert a szivárványos oldalon volt egy döntéshozó, nevezetesen Tótváradi-Nagy Bence, aki előttük szólva itt is feltette a mindenért, így Vác romló közbiztonsági helyzetéért ugyancsak a kormányt felelősségre vonó brutálisan hamis lemezt. Vele szemben a másik oldalról viszont elhangzott: elsősorban azért van szükség a rendőrségi erősítésre, mert a városháza közterület-felügyelőinek nem folyamatos a munkarendjük, ráadásul a jelek szerint a városvezetésnek velük szemben kevésbé lakosságorientált elvárásai is vannak, minél több bírság beszedésével.

Mi pedig hozzátehetjük a kérdést: Tóváradi-Nagy Bence talán a lakossággal ellentétben nem érzékeli akkora gondnak a helyi közbiztonság legutóbbi években tapasztalható gyengülését, hogy a helyzet javítása érdekében az önkormányzatnak is kutya kötelessége anyagi áldozatot vállalni? Ez szimplán politikai dac és elvakultság, zaccal együtt meg merő ostobaság. De csak a szokásos.