A DEMONSTRÁLÓ SZÜLŐK ÉS A SZAKMA JAVA IS AZT SZERETNÉ, HA FALUDI SZILVIA IS ELTÁVOZNA A SZAKTANÁCSADÓI POSZTJÁRÓL

A 0627 által készített videóban nyilatkozta egykor az egyik bölcsődés kisgyermek édesanyja: „a legjobb dolog, ami történhet a bölcsőde vezetésében az, hogy elküldik az igazgató asszonyt!” Idő közben ez meg is történt, Sívóné Cseh Katalin kirívó vezetői alkalmatlansága, szakmaiatlan döntései, a szülőkkel valamint a beosztottai iránt tanúsított viselkedése átlépte végre valahára a baloldali városvezetés ingerküszöbét is, és hozzájárult az intézmény igazgatójának „nyugdíjazásához”. Azonban ott maradt az intézmény szakmai tanácsadója, Faludi Szilvia, akinek a távozását LEGALÁBB ANNYIRA kívánatosnak tartja a városháza előtt október 17-én tartott demonstrációján felvonuló szakmai és szülői közösség.

A váci Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének vezetője Sívóné Cseh Katalin és helyettese Faludi Szilvia leváltását EGYARÁNT kérték a városháza előtt megjelent demonstrálók. (0627 videója) Hangsúlyozták, hogy azért fordultak ismét a nyilvánossághoz, mert észrevételeikre, kéréseikre, kérdéseikre nem kaptak válaszokat.

  • E demonstrációra ezúttal olyanok is eljöttek, akik csak szerették volna elmondani, mit is jelentett számukra a részleges integráció, melynek révén fogyatékosságuk ellenére lehetőséget kaptak arra, hogy együtt járjanak bölcsődébe ép társaikkal.
  • Volt, aki pedig azért vett részt a figyelemfelhívó tüntetésen, mert nem kapott választ arra, hogy lesz-e helye jövőre bölcsődés korú gyermekének, tekintettel arra, hogy idén szeptemberre sem épült meg a Bauer utcai bölcsőde.

A továbbiakban minden megjelent egyöntetűen azt hangsúlyozta, hogy Faludi Szilvia leváltását is kérik!

A két napra rá megtartott képviselő-testületi ülés egyik legnagyobb vitát kiváltó napirendi pontja a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének úgynevezett „szervezeti átalakítása” volt. Az ellenzéki képviselők – miután meghallgatták az átszervezés tervezetét –, semmiféle szakmai érvet nem láttak benne, sőt mint azt az ülésen Mokánszky Zoltán hangsúlyozta is,

Sívóné hirtelen „nyugdíjba” eresztése és a ködös intézmény-összevonások a sorozatos botrányok után politikai arcvesztés nélküli meghátrálás elleplezéséül szolgálnak csupán.

Csak amiről lapunknak értesülései vannak a szülőktől, az intézmény szakembereitől, Faludi Szilvia, mint szakmai vezető

  • végig segédkezte a Baba utcai bölcsődében történteket, az önkényeskedő szegregáció bevezetésének egy ombudsmani vizsgálat tudott csak véget vetni,
  • szótlanul, cinkosan eltűrte Sívóné megalázó/bántalmazó viselkedését a kollégákkal és a szülőkkel,
  • az intézményben tavaly szeptemberben három kollégát átköltöztetve két irodát is kiürítettek azért, hogy azokat raktárrá átalakítva Faludi Szilvia, vezetőhelyettes, szaktanácsadó otthonából átvitt bútorokat tárolhassanak bennük, ezek a holmik hónapig ott voltak, a három kolléga pedig méltatlan körülmények között végezte a munkáját,
  • Faludi Szilviának a város kiutalt egy városi tulajdonú, 42 négyzetméteres, 25.378 Ft/hó bérleti díjú összkomfortos bérlakást, amelyet ráadásul a bölcsőde karbantartói munkaidőben újítottak fel, (rákérdeztünk, de válasz nélkül és cáfolatlanul hagyták mind ezidáig a városházáról ezeket a városszerte beszélt híreszteléseket), miközben a vezetői jövedelme 600 000 forint felett van, magát a költöztetést is munkaidőben, bölcsődei alkalmazottak végezhették,
  • azóta sem válaszoltak még arra, hogy mindezek szerződéssel, városházi engedéllyel, Inotay Gergely, illetve Matkovich Ilona tudtával, tudta nélkül, a szemük lehunyásával történhetett meg…
Danis Diana – Fotó: VácOnline

A demonstrálók között volt Danis Diana, aki látássérültként szinte az elsők között ismerhette meg még bölcsődésként a Baba utcai szegregációmentes intézmény áldásait. Ma szüleivel Vácon él az egyik Földváry téri épület negyedik emeletén. Van egy vakvezető kutyája, nyolc éve pályázik szociális lakásra. Csak egy szobásra pályázhat, de soha nem sikerült még nyernie, és sohasem indokolták még meg, hogy miért nem. Matkovich Ilona személyesen megígérte, hogyha épül olyan lakás, akkor ott kaphat majd, de olyan bizony még nem épült meg.

Elkeseredetten megosztotta még lapunkkal, hogy Faludi Szilviának kiemelkedő keresettel nem kellett várnia nyolc évet a szociális árú bérlakásra, ráadásul szakmai vezetőként részese volt gyermekkora szép intézményének botrányossá tételében…

Egy vak, fiatal nőnek, lám, ma ennyi esélye van a jelenlegi váci urambátyámban, ahol hajlongó lojalitással, vagy rokoni szállal sok mindenre viheti az ember, de ezek nélkül…

Ha Faludit így vagy úgy igyekszik posztjába bebetonozni a baloldali városvezetés, nem kérdéses, hogy a szülők és a városi civilek a jövő generációk érdekében még hallatni fogják a hangjukat!