CSÚSZTATÁSOK, MELLÉBESZÉLÉSEK, ELHALLGATÁSOK A VÁROSHÁZÁN – MOKÁNSZKY ZOLTÁN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

Sajtótájékoztatót tartott 2020. november 17-én Mokánszky Zoltán, a KDNP színeiben politizáló önkormányzati képviselő.

A Kúria elmarasztalta Vác városát

Azért szeretnék tájékoztatni mindenkit – kezdte Mokánszky Zoltán –, mert véleményem szerint nem kap valós információkat a város lakossága a városháza részéről.

A Kúria 2020. november 3-án hozott egy határozatot, melynek érintettje Vác Város Önkormányzata.

A határozat kimondja, hogy a város képviselő-testületének a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelete 7.§ (1) bekezdés e. pontja más jogszabályba ütközik, azaz jogszabálysértő, ezért a rendelkezést megsemmisíti.

Különös, hogy a városháza a Kúria ezen határozatát november 6-án a város internetes oldalán szó szerint így tette közzé:

„Mivel az útkereszteződések közelében élő sövény magasságot a Kúria által hozott döntés szerint az érvényben lévő váci rendelet nem megfelelően szabályozza, az ezt tartalmazó pont így hatályát veszti. Ezzel a rendeleti előírás megszűnik ugyan, a váci városvezetés felkéri az érintett tulajdonosokat, hogy a közlekedés biztonsága érdekében a kereszteződések és zebrák közelében tartsák 80 cm alatt a sövénymagasságot.”

Érezzük mindannyian a Kúria határozata és a városháza interpretálása között a különbséget. A Kúria szerint jogszabályba ütköző rendeletet hozott a város, ezért megsemmisíti. A városháza próbálja tompítani azt a felelősséget, amely ezzel a kúriai határozattal járt, ugyanis azzal, hogy kiszervezték a lakosságra a közterületek ¼-ét, ezzel rengeteg pénzt spórol a város. Ebben az ügyben már több lakos is felszólalt, adtak be kéréseket a városházára, melyekre mind a mai napig nem kaptak választ, számos sajtótájékoztatót tartottam, sajnos a városháza ezekre sem reagált soha.

A Kúria elrendelte a határozat közzétételét a Közlönyben, melyet meg is tett, de a várost is kötelezte a határozat közzétételére nyolc napon belül. Azaz az önkormányzati rendeletekkel azonos módon kellett volna eljárnia a városházának. Én nem tudok arról, hogy ez megtörtént volna. Innen is felhívom a baloldali koalíciós városvezetés figyelmét arra, hozzák nyilvánosságra a Kúria határozatát, ismertessék Vác város lakosságával, hogy miről szólt pontosan ez a határozat, ne csak ilyen körmönfontan megfogalmazott módon közvetítsék az emberek felé a Kúria döntését.

 

Jogértelmezési segítségre szorult Vác jegyzője

Ugyanezzel a közösségi életet szabályozó rendelettel összefügg az is, hogy Vogel Csaba már több alkalommal írt levelet a városházára, de leveleinek nagy részére a mai napig nem kapott választ, vagy amire kapott, az félremagyarázás volt csupán. Hogy a panaszosnak mennyire igaza van, arra itt van egy másik levél, amelyet dr. Danka Ferenc, a Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának vezetője írt 2020. november 2-án. Az utolsó két mondata szó szerint így hangzik:

„A hivatkozott levélben adott tájékoztatás, mely a fenyőfák karbantartására vonatkozik, és az ezt alátámasztó jogértelmezés álláspontom szerint nem helyes. A fentiek okán a jegyző irányába jogértelmezéssel összefüggésben szakmai segítségnyújtás került kibocsátásra.”

Érdekesnek tartom, hogy a jegyzőnek jogértelmezési segítségnyújtásra van szüksége a Kormányhivatal részéről.

Most már a két kezem kell ahhoz, hogy meg tudjam számlálni, hogy hány jogi végzettséggel rendelkező munkatárs dolgozik a városházán és mégsem tudnak értelmezni egy ilyen egyszerű jogszabályt.

 

Baleset a kerékpárúton

A kiszervezéssel kapcsolatos a következő téma is. Az a hír járja, hogy 2020. november 1-jén, vasárnap fél egykor a kerékpár úton, az Építők útja 2. számú épülettel egy magasságban baleset történt.

Egy fiatalember elesett, vélhetően azért, mert nem volt takarítva a kerékpárút, és törést szenvedett.

Kérdezem a városházát,

  • hogy igaz-e ez a hír?
  • A balesetet szenvedett fiatalember jelentkezett-e az önkormányzatnál, kér-e kártérítést?
  • Ki a felelős a kerékpárút takarításáért?
  • Milyen gyakorisággal takarítják a kerékpárutat?
  • Mikor volt a baleset előtt utoljára takarítva?
  • Ebben az évben hányszor és hány fővel takarították a kerékpárutat?
  • Miért nem tájékoztatták Vác város lakosságát, hiszen erre való Vác város hivatalos honlapja.

Ha már ennyi pénz a városnál maradt, hiszen kiszervezték a lakosságra a takarítást, ebből a pénzből meg kellett volna oldani a kerékpárút takarítását.

Mokánszky Zoltán 2020.11.17-én tartott sajtótájékoztatója – Fotó: VácOnline

A képviselőnek adott válaszok rendszeres elmaradása

Ha már így a sajtó nyilvánossága előtt állok, kérem mind a szeptemberi, mind az októberi képviselő-testületi ülésen feltett kérdéseimre a válaszokat, melyet mind a mai napig nem kaptam meg.

Azt is szeretném kérni, hogy a rendkívüli jogrend miatt a polgármester asszony saját hatáskörben hozott döntéseit juttassák el számomra tértivevényes levélben, vagy futár által, így bizonyítható lesz, hogy átvettem.