Ébresztő, Vác! – meggondolatlan, felelőtlen döntések a váci közétkeztetésben

Csak városi híresztelésekből szerzett tudomást a Cházár András intézményvezetője arról, hogy szeptembertől megszűnik az intézményben 218 éve működő főzőkonyha, amit most egy firkantással, minden átalakítás nélkül tálalókonyhává minősítettek. Mindezt fű alatt, zárt ülésen tárgyalták meg, nehogy az érintettek idejekorán tudomást szerezzenek róla. Miután az igazgatónő számos próbálkozás után sem jutott pontos információhoz, nyílt levelet intézett Matkovich Ilonához és az alpolgármesterekhez. Csak ezek után tudatosult minden váci intézményvezető számára, hogy milyen intézkedéseket fognak bevezetni a koronavírus járvány második, a számok tükrében nagyobb hullámának kellős közepén, a szeptemberi iskolakezdés napjaiban.

Közadatkérés után a Gazdasági Hivatal a következő információkat adta meg:

  • az eddig jól működő és feltétlen szükséges 9 főzőkonyhából a városban mindösszesen 6 marad,
  • hármat átminősítenek tálaló konyhává, minden technikai átalakítás nélkül.

A Cházár András iskola és kollégium ezután a Simon konyhájából kapja az ételt, a két konyha dolgozóinak létszáma eddig 22 fő volt, szeptembertől ugyanezt a feladatot 13 fő fogja ellátni.

Fel lehet tenni a kérdést, hogy majdnem fele annyi emberrel el lehet-e látni ugyanolyan színvonalon a feladatot?

A hivatalos levélből az is kiderül, hogy az átszervezés következtében a városban az idei év márciusától júliusig 22 fő konyhai alkalmazott közalkalmazotti munkaviszonyát szüntették meg, tehát a polgármester azon állítása, hogy senkit nem küldtek el, most fehéren feketén kiderült, hogy nem fedi a valóságot, nem beszélve az állásidőre kényszerítettekkel, akiknek szintén megszűnt időlegesen a bére.

A Gazdasági Hivatal leveléből az is kiderül, hogy „a döntés meghozatalát megelőzően a Gazdasági Hivatal a döntést egyéb szempontok alapján megerősítő tanulmánnyal vagy hatásvizsgálattal nem rendelkezett. Vélelmezzük, hogy a fenntartó részére ezek a döntést előkészítő tanulmányok vagy okiratok rendelkezésre állnak.”

Tisztelettel kérjük, hogy amennyiben ilyenek vannak, hozzák nyilvánosságra. Ha nincsenek, annál nagyobb a baj!

Amit eddig láthatunk ebben az ügyben, az káosz és fejetlenség, és nem csak a Cházárban van baj!

Állítólag a város egyik középiskolájában, annak ellenére, hogy nem rég alakították ki a korszerű tálalókonyhát, mégsem étkezhetnek a diákok az iskola saját ebédlőjében, mert az Apor Vilmos Katolikus Főiskola ebédlőjébe kell átsétálniuk. Ehhez a sétához és az étkezéshez az iskolának felügyelő pedagógusokat kell biztosítania. Erre a plusz feladatra értelemszerűen nincs humánerő tartaléka az intézménynek.

Egy másik középiskolában a diákok az ebédet szintén az Apor Vilmos Katolikus Főiskola ebédlőjében fogyaszthatják el, de a kollégista diákok a reggelit és az ebédet máshol kapják. A tanulók napja így sétálgatással telik majd el és nem a tanulással, gyakorlással.

A város egyik legnagyobb kollégiumába is szállítani fogják az ételt, de az EMMI rendelettel szemben – 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet – ott a kötelező meleg vacsorát nem akarja a város biztosítani, holott a kollégiumokban a két meleg étel törvényi előírás!

Az amúgy is munkaerőhiánnyal küzdő óvodákban a tálaláshoz nem biztosítja a város a kellő személyzetet és a dajkák munkaidejének nagy részét az étkeztetéssel kapcsolatos teendők ellátása teszi ki.

A konyhásoknak több helyszínen nem megfelelő konyhai feltételek mellett kell megküzdeniük (pl. ember és eszközhiány). Az ételszállítók pedig azért háborognak, mert szokatlan körülmények között kell a város különböző pontjára kijuttatniuk a meleg ételt. Ők szintén nagyon leterheltek!

Panaszkodni nyíltan senki sem mer, mert félnek a városi vezetés bosszújától. Félnek attól, hogy olyan nemtelen támadás éri őket, mint a Cházár vezetőjét.

Ezt a kaotikus helyzetet kialakító polgármester a következő Facebook-poszttal jelenti be az érintett intézményeknek, diákoknak, szülőknek: „Ezért döntöttünk úgy, hogy költséghatékonyabban működtetjük a konyháinkat, és három eddig főzőkonyhát átalakítunk tálalókonyhává, más konyháink kapacitását pedig jobban kihasználjuk. A továbbiakban a Vám utcai óvodába, a Bocskai kollégiumba és a Cházár András iskolába máshonnan hozzák az ebédet. Az egyéb étkezések változatlanok maradnak ezeken a helyszíneken is.

A Facebook-kormányzást gyakorló polgármester felé a következő kérdések megválaszolását várjuk:

  1. Valóban a költséghatékonyság az elsődleges szempont a közétkeztetésben? Nem máshol kellene a kiadásokat csökkenteni?
  2. Nem az EMMI rendelet betartásán kellene őrködnie a városvezetésnek?
  3. A jövőben, a járványhelyzet idején valóban jó ötlet az óvodások és iskolások ételét a városon keresztben kasul hurcolni, illetve jó ötlet, hogy maguk a diákok is össze-vissza járják a várost annak érdekében, hogy ne éhezzenek?
  4. Mivel a megfelelő technikai feltételeket sem alakították ki, hogy fogják tudni az étel jó minőségét biztosítani? Arról már nem is szólva, hogy mennyiségben ez mit is fog jelenteni?
  5. Valóban az átlag 100.000 forintos bruttó bérű, elküldött konyhai dolgozók megspórolt bére fogja Vác költségvetését megmenteni?

A megszorítások, amelyekkel a liberálisok élnek, 2008-ban már egyszer csődbe vitték az országot. Nem megszorítani kellene – ráadásul olyan területeken, ahol ennek a valódi haszna igen csekély – hanem bevételt növelni. No, ez az, amire ez a dilettáns városvezetés képtelen, tehát egyértelmű következtetés, hogy csődbe fogják vinni a várost, mint ahogy a szellemi rokonaik csődbe vitték az országot.

Ébresztő, Vác!