JOGERŐS ÍTÉLET SZÜLETETT: DR. VARGA KATALIN LAPUNK ELLEN INDÍTOTT SAJTÓPERÉT ELVESZTETTE

A nyitóképünkön egy olvasónk által küldött képen szereplő színházi „mindenes”, dr. Varga Katalin másodfokon is elvesztette a lapunk ellen indított perét. A „Beérett a matkovichi kultúrpolitika: kiemeltből amatőrré minősítették vissza a váci színházat” cikkünkben Varga kifogásolta azokat a sorokat, amelyben megosztottuk a színházvezetői pályázata gyengéiről szóló szakmai véleményt, ami alapján a grémium nagy többséggel teljesen alkalmatlannak találta az igazgatói posztra, valamint úgy véltük, hogy nem helyes a kulturális életben járatlan személyt e fontos pozícióba emelni.

A másodfokú bíróság egyetértett az elsőfokú bíróságnak azzal az ítéleti megállapításával, mely szerint a tíz oldalas, részben tényfeltáró jellegű írás a váci színház körüli eseményekről számol be, amelynek a Varga Katalin kulturális életben szerzett tapasztalatait minősítő közlésrésze véleménynyilvánító jellegű. A sajtóközlemény a felperes színházigazgatói kinevezése folytán minősíti bíráló tartalommal a felperes kulturális életben való járatlanságát, hivatkozva jogász végzettségére és a színházi emberekből álló kulturális bizottságnak a felperes pályázatát alkalmatlannak nyilvánító véleményére.

Az írás nem mutatja be Varga Katalin szakmai életútját, a cikk nem a felperes személyéről, kinevezéséről szól, az csak egy eleme az újságíró kritikai véleményét alátámasztani hivatott körülménynek. Ezért a közvélemény tájékoztatása szempontjából nem jelentős részlet, nem értékelhető a közlemény egyéb részeitől függetlenül. A közlés feldarabolása és az egyes láncszemeinek összefüggésekre tekintet nélküli vizsgálata nem vezetne helyes, a sajtóhelyreigazítás társadalmi rendeltetése szerinti eredményre, ahogy arra helytállóan mutatott rá az elsőfokú bíróság.

A Fővárosi ítélőtábla már több határozatában (…) is kifejtette, hogy akár szélsőséges jelentésű jelzők alkalmazása is a politikai, közéleti kérdést érintő véleménynyilvánítás kategóriájába tartozik, alkalmazásuk helyességének megállapítása nem a bíróság feladata.

Helytállóan utalt az első fokon eljárt bíróság (…), miszerint véleménynyilvánítás, értékelés, bírálat, politikai vita önmagában nem lehet sajtó-helyreigazítás tárgya. A kulturális közéletben szerepet vállaló felperes közéleti tevékenységének, vezetői megbízásának és szakmai alkalmasságának bírálata nem képezheti sajtó-helyreigazítási per tárgyát.

Varga Katalin fellebbezése nem vezetett eredményre, ezért a másodfokú bíróság (…) kötelezte a perköltség megfizetésére a felperest.

Az igazgatónő munkában – Fotó: egy VácOnline olvasótól

***

BEÉRETT A MATKOVICHI KULTÚRPOLITIKA: KIEMELTBŐL AMATŐRRÉ MINŐSÍTETTÉK VISSZA A VÁCI SZÍNHÁZAT

(részlet)

„Ezek után az intézmény élére erőltetett egy vezetőt, Dr. Varga Katalint, akit többségében színházi emberekből álló bizottság végletesen alkalmatlannak talált. A kulturális életben teljesen járatlan, újonnan kinevezett igazgatónő pályázatát e bizottság leszavazta. Varga Katalin tervét egy „tipikus amatőr színjátszóköri létezésnek” vélte a bizottság. Abszurdnak nevezték, hogy a megbízott ügyvezető „két hétre előre sem látja a jövőt”, miközben az igazgatói pályázat öt évre szólt. A bírálat kapcsán tartott ülésen Varga a színház működését egy „színjátszóköri álomnak”, a középiskolás korosztály színházba történő bevonását pedig utópiának nevezte. Ha mindezeket az ügyvezető tényleg így gondolja, részéről a színház komolyan vétele nem áll fenn – tette hozzá az egyik rendező, aki a bíráló bizottság tagja volt”.

A teljes cikk itt olvasható el.