ÉBREDŐ VÁCI POLGÁROK – A VALÓS VÁCI SAJTÓ HALLATTA SZAVÁT A KÖZÉLET TISZTASÁGÁÉRT

Úgy tűnik, lassan betelt a váci polgároknál a pohár, mérhetetlenül elegük lett a szinte naponta induló, névtelen helyi internetes fórumokból, amelyeken név nélkül, az ötvenes évek karaktergyilkos házmester-stílusában, ismeretlen személyek jelentetnek meg váciakról elképesztő valótlanságokat. Erre e hónap közepén, szinte egyszerre és egymástól függetlenül a valós váci sajtó is – az impresszummal, tényleges személyekkel nevesített, szerzői gárdával rendelkező helyi lapok –, amelyek minden sokszínűsége és akár egymással vitatkozó szellemisége ellenére is, megfogalmaztak ezzel a jelenséggel szemben egy-egy állásfoglalást arról, hogy ELÉG!

A VácOnline közleménye

Most ezért csatlakozik online hírportálunk is a valós váci lapok közleményeiben jelzettekhez.

Felszólítjuk a város vezetését, hogy tegyen meg mindent a közbeszéd ezen területének megtisztítása érdekében

  • akár jogi eszközzel,
  • akár úgy, hogy nem oszt meg névtelen szerzőkkel írt tartalmakat,

s ezzel segítse, hogy a városunkba – e téren visszatért ötvenes évek véget érhessenek.

Hitet teszünk a vélemények sokszínűsége és a szólás- és sajtószabadság eszméje mellett, de mindenki vállalja nevét és arcát  a leírtakhoz.  Reményeink szerint ezáltal jelentősen tisztulhat  Vác közélete.

Hujbert István, a VácOnline felelős szerkesztője

***

A sort lapunk kezdte AZ ARCNÉLKÜLI EMBER című írással, amelyben felhívtuk a figyelmet az egyik legagresszívebb helyi „lapra”, amelyről egy elszólás alapján azt is megtudhattuk egykor, hogy a városháza saját, félhivatalos fórumának is tekinti. (Lejárató oldalt üzemeltetnek a váciak adójából? című cikkünk.) Az Arcnélküli Ember című írásunkban felvetettük, hogy Poirot-i logika nélkül is kikövetkeztethető igen egyszerűen, hogy az egyik jól beazonosítható közszereplőnk érdekeit szolgálja az ott olvasható tartalom, ami alá minimum 9 (!) névtelen (valószínűleg ugyanazon személy, tán maga a szerző) trollja tolja a kétséges „hitelességet”, megerősítést.

És nincs egyedül! Rengeteg politikai párt, vagy váci érdekcsoport húzódik meg még számos online helyi „lap”, közösségi oldal  mögött, amelyek az anonimitás „kényelméből” bármit és bármilyen – egyébként sajtótörvénybe ütköző – tartalom publikálását megengedhetik maguknak. Így a jó hírnév megsértése, becsületsértés, rágalmazás, karaktergyilkosság, hazudozás sokkal egyszerűbb a számukra, melyet a váci polgárok kénytelenek eltűrni, mert elképesztően bonyolult, időrabló a névtelen lapok elleni jogi fellépés.

Ha mindez így marad, akkor a jövőben természetesen nem minden határon túl maradhatnak a névtelen gyalázkodások következmények nélkül!

Ez az online közösségi kútmérgezés annál is veszélyesebb, mert a városháza mindezt remekül tűri, sőt az Összefogás „demokratái” nemhogy kivetnivalót nem látnak benne, hanem folyamatosan osztják a maguk közösségi oldalain ezeknek az online tartalmaknak az anyagait. Egykori és talán még ma is élő Magyar Újságírók Országos Szövetsége tagsággal rendelkező két városvezető,

a Matkovich-Ferjancsics kommunikációs tandem egyike sem vélt még eddig etikai kivetnivalót ezekben a tartalmakban.

A megjelent cikkünkben hangsúlyozni szerettük volna, nem az a probléma, hogy kritikus, esetleg a politikai harcokat leképező tartalom jelenik meg ezekben az arctalan szerzőkkel írt fórumokon, hanem maga az ARCTALANSÁG mögé bújás, ami meghaladott minden mértéket Vácon.

***

Váci Világ közleménye

A Váci Világ nyilatkozatot tett közzé, amelyben elítéli a valós szerző és beazonosítható impresszum nélküli helyi sajtótermékeket:

„…a legteljesebben elhatárolódunk és elítéljük azt a most megjelent kommunikációs becstelenséget, amikor beazonosíthatatlan emberek mindenféle honlapokon, Facebook-csoportokban rágalmazó, feszültséget keltő nyilatkozatokat tesznek, valamelyik, bármelyik érdek csoport céljai, érdeke szerint.

A Váci Világ szerkesztősége felszólítja az összes internetes médiumot, hogy szintén határolódjon el ezektől a névtelen, vagy álnevek mögé bújt oldalaktól. Egyúttal felszólítjuk a váci önkormányzat médiafelületeit is, hogy hasonlóképpen járjon el a város életének normalizálása érdekében, és teljes mértékben határolódjon el.”

***

Váci Mérték: Arcot a vélemény mögé!

„A Váci Mérték szerkesztőjeként sajnálattal látom, hogy Vácon is az elmúlt egy évben megszaporodtak a név nélküli, arc nélküli online felületek, amelyek fő profiljuk szerint nem az értékteremtést, hanem a rombolást tartják a fontosabbnak. Ezek az álságos „termékek” váci polgárok becsületébe taposnak, egyetlen szándékuk a karaktergyilkosság. Lapszerkesztőként elhatárolódom ettől a jelenségtől, és felszólítom az ilyen felületeket és az ilyen oldalakat működtetőket, hogy vessenek véget ennek a gyakorlatnak, valamint Vác város vezetését is arra kérem, tegyen meg mindent, hogy ez az állapot megszűnjön. A város megválasztott tisztségviselői pedig legalább azzal jelezzék elhatárolódásukat, hogy nem osztanak meg olyan híreket, cikkeket, amelyek mögött ismeretlen szerzők állnak.”

Molnár J. Péter, a Váci Mérték szerkesztője

***

Váci Polgár: Legyen újra korrekt párbeszéd!

„(…) szeretnénk felhívni mindenki figyelmét arra, hogy egyedül a nyílt és korrekt párbeszédnek van értelme és helye a város közéletében. Mi eddig is erre törekedtünk és a jövőben is ennek jegyében kívánunk párbeszédet folytatni. Kérünk mindenkit, hogy tegyen hitet a megfelelő stílusú és tartalmú közbeszéd mellett!”