A VÁROSHÁZA MINDEN ESZKÖZZEL FÉLRESÖPRI AZ ELLENZÉKET – CSEREKLYE KÁROLY KÉPVISELŐ KIFOGÁSAI

Miután a sajtótájékoztatója elején Csereklye Károly városi képviselő minden váci polgárnak eredményekben gazdag, 2021-es évet kívánt, rátért arra, hogy felháborodásának szeretne hangot adni azért, mert számos kérdésére nem kapott választ Matkovich Ilonától az előző évi sajtótájékoztatók óta sem.

Közadatok kiadása egy képviselőnek majdnem félmillióért

2020. októberében eljuttattam a polgármester asszonyhoz a Vác Sport Kft-ben esetlegesen felmerülő problémák kivizsgálásának igényét, akkor ígéretet kaptam, hogy vizsgálat elindul – kezdte a felsorolást Csereklye Károly.

Sajnálatos, hogy ennek a vizsgálatnak az eredményéről nem kaptam választ. Megdöbbentő, hogy – a kérésemre, mi szerint a 2016-2020-ig terjedő időszak számláit juttassa el, hogy az esetleges visszaéléseket fel tudjuk tárni – a kért közadatokat csak 428 ezer forint ellenében lennének csak hajlandók kiadni, s akkor is csupán a befizetés után 45 napon belül. Döbbenetes, hogy Vác városa kizárólagos tulajdonosa a Sport Kft-nek, ami közpénzből üzemel, és ha erről egy képviselő közadatot kér, akkor 428 ezer forint megfizetésére szeretnék kötelezni!

 

Félresöpört, várost érintő napirendi pontok

December elején kaptam a polgármester asszonytól egy levelet, hogy a következő év költségvetéséhez tegyünk mindannyian javaslatot. Ezt a javaslatot megtettem, 11 pontot küldtem el a hivatalba. Néhányat ezek közül most megemlítenék:

  • Az egyik pont a váci bérlakásprogram beindítása és helyzete, lehetőségei. Ez szerepelt a polgármester asszony választási programjában is. Rendre elmaradnak a beszámolók, melyek tájékoztatnának bennünket, képviselőket, még a napirendről is levettek, hiszen többségben meg tudják szavazni.
  • Tájékoztatót kértem a külterületek főútvonalainak aszfaltozásáról, mely az ott élőkön nagymértékben segítene.
  • Tiszta levegő Vác városi programban milyen intézkedések történtek?
  • Hulladékudvar kialakítása hogyan áll?
  • A Madách Imre Művelődési Központ felújításának előkészítésében milyen lépések történtek?
  • Már 2019 decemberében kértem, hogy a Vác városi tulajdonban lévő futball stadion felújítását is el kellene kezdeni TAO illetve önkormányzati pénzből. Sajnos sem ez, sem a Sallai Imre laktanya területére megálmodott kézilabda stadion ügyében sem kaptam semmilyen választ.

Azon túl, hogy soha nem tudok felvetetni napirendi pontként semmit, azt a választ kaptam a polgármester asszonytól, hogy a feltett kérdések egyedi jellegűek és azért nem kerülhettek a képviselő-testület elé.

Lehet, hogy most nem veszi fel a megtárgyalandó pontok közé, de felhívnám a figyelmet arra, hogy ezek mindegyike benne volt a választási ígéreteiben!

Döntsék el a választók maguk ezek alapján, hogy vajon hogy működik a képviselő-testület, ha a többség minden ellenzéki javaslatot lesöpör!?

 

A városházi lakájmédia túlkapásai – ki a megélhetési politikus?

Szeretnék kitérni még egy sajátos, váci jelenségre, ami nem más, mint a bérsajtó működése városunkban. Ezek az orgánumok rendszeresen támadják az ellenzéki képviselőket, többek között engem is ezúttal azzal, hogy több tízmillió forintot vettem fel az alpolgármesterségem idején.

Ennek a csapatnak a lelkiállapotát ismerem, és már 2020. februárjában kikértem az államkincstártól, hogy mennyi jövedelemhez jutottam annak idején. Ezt mindenki megtekintheti.

Felszólítom a mostani alpolgármestereket, hogy tegyék ők is közzé és tegyék mellé a vagyonnyilatkozatukat is, akkor nem lesz ilyen szóbeszéd.

2008 és 2012 között, Lábai László polgármester mellett volt egy tiszteletdíjas és egy részmunkaidős alpolgármester. A négy évből két és fél évig volt részmunkaidős az egyik alpolgármester. Akkor sokkal több feladatuk volt és mégis két alpolgármesterrel el tudta látni ezt a feladatot. A jelen pillanatban három alpolgármester van, plusz egy tanácsnok. Fölmerül annak kérdése, hogy némely képviselő sok százezret vesz fel, nem tudom, milyen munka van mögötte?

Összehasonlításképpen Tatabánya, mely 65 ezres város, a két alpolgármesterből egy maradt, a tanácsnoki tiszteletdíjat csökkentették, és a testület magán spórol.

2020 nyarán a közmeghallgatáskor már javasoltam, hogy néhány hónapról, vagy akár egy éves tiszteletdíjunkról mondjunk le mindannyian. Akkor a jelenleg városi hatalmasok közül az egyik hölgy azt mondta, hogy „ez nem normális!” Pedig mihamarabb meg kellene lépni, hogy csökkentsék az alpolgármesterek számát, a felügyelő bizottságok létszámát, a képviselők tiszteletdíját. Azt javasoltam, hogy ezt a pénzösszeget csak fejlesztésre, felújításra lehessen költeni!

Felmerült többször is az a kérdés, hogy ki a megélhetési politikus? Megkaptam többször, hogy az vagyok, karrierre törekszem. 72 évesen milyen karrierre törekszem!? Nevetséges! Viszont nézzék meg a jelenlegi képviselő-testületet, hogy abban hány olyan személy van, aki az életében a politizáláson kívül még semmilyen más munkát nem végzett. No, ezek a megélhetési politikusok!

 

A városházi lakájmédia túlkapásai – működnek-e a térfigyelő kamerák?

Következő városházi sajtóhír az volt, hogy nem vagyok képben a térkamerák ügyében. Most is azt állítom, hogy a rendőrség nem tudja a várost ellenőrizni, mert a térfigyelők nem működnek.

 

A városházi lakájmédia túlkapásai – egy bukott egészségpolitikus aggodalmaskodik

Az egyik városháza mosdató lapban az az ijesztgetés is elhangzott, hogy a váci kórház szatellit kórház lesz. Ismerve annak a gondolatmenetét, aki kórházügyben már egyszer csúnyán elbukott, illene pont neki hallgatnia e témában.

***

Reménykedni tudok csak abban, hogy az új esztendőben partnerként kezelnek minden képviselőt és a város lakosait is. Ehhez az is kellene, hogy a mostani hatalom nézzen magába, s legfőképpen csökkentse a közpénzből élők számát! – zárta a sajtótájékoztatóját Csereklye Károly.