MEGSÉRTETT A VÁCONLINE – BALOLDALI OLVASÓI VÉLEMÉNY – SZERKESZTŐI VÁLASZ

A VáciVilág szerkesztőségébe Szabó András olvasójuk által eljuttatott levelet január 10-én az online sajtó változtatás nélkül leközölte. Érintettként mi is így teszünk, a távolból is megköszönve a sarkos olvasói visszajelzést munkánkról, valamint a város közállapotairól.

 

Tisztelt Szerkesztőség!

62 éves váci lakos vagyok. Azért írok Önöknek, mert mélységesen felháborít, ami jelenleg a váci online médiában zajlik. A városom, ahol születésem óta élek két részre szakadt. Narancs és szivárvány.

A narancs hozzám nem áll közel, mivel mióta a politikát figyelemmel kísérem, baloldali beállítottságú vagyok. A városi médiában és a jobb oldalhoz köthető, VÁCONLINE felületen mindig, minden esetben két teljesen ellentétes írást olvasok. Ugyanakkor elszomorít, és igencsak sérti, megbotránkoztatja a baloldali világomat az, hogy a VÁCONLINE írásaiban többször szerepel a „bal oldali városvezetés”, „baloldali képviselő” szóhasználat Matkovich Ilona, Kiss Zsolt, Ferjancsics László és a többiek esetében.

Közülük egyik sem nevezhető „baloldalinak”. Mint ahogy az összefogásukat szivárványossá tevő három JOBBIK neve alatt bekerült személy sem, hiszen ők is inkább „pénzpártinak”, semmint városépítő politikusoknak nevezhetőek.

Egyértelmű, hogy összefogásukat nem a város építésének közös célja, hanem a személyes érdekeik, ambícióik összeegyeztetni tudása hozta létre. Ők is inkább „pénzoldalinak” lennének nevezhetőek.

Egyébként, ha jól emlékszem, Ferjancsics a váci FIDESZ egyik alapítója és megyei tisztségviselője volt. Vajon onnan miért lett eltanácsolva? Erről is keringenek hírek. Ferjancsics főleg nem baloldali, hanem Ő maga leginkább a szivárvány, hiszen az elején FIDESZES volt, utána pedig megint más, majd megint más. Róla például azt sem tudom, hová tartozik, vagy egyáltalán minek vallja magát. Viszont tény, hogy ügyesen mindig megtalálja a hatalomhoz vezető utat, amiből aztán jól láthatóan, igen szépen meg is tud élni.

De Kiss Zsolt MSZP hovatartozása is megkérdőjelezhető, hiszen már nem indították volna őt sehol az MSZP színeiben, mivel a váci szervezet elnöke, Dr. Bóth János, miután előkerültek bizonyos számlák – amelyek Kiss Zsolt pártpénzek kezelésére vonatkozóan kérdéseket vetettek fel –, minden bizalmat megvont tőle, sőt az ügyben feljelentés is történt. A nyomozás folyik.

Matkovich meg nem is tudom, hogy honnan került elő.

Egyszóval szeretném, ha a baloldali érzelmű embereket nem sértenék meg folyamatosan azzal, hogy a jelenlegi városvezetésből bárkit is bal oldalinak mondanak. Arra kérem a szerkesztőséget, hogy használják a szivárvány koalíciót vagy bármi mást és ne sértsék meg azokat az embereket, akik balos érzelműek.

Köszönettel:

Szabó András
Egy Váci Balos

***

Tisztelt Szabó András!

Érteni vélem a nehézségét. Magamnak is, aki szintén egy értékalapú hazai politikai közösség elkötelezettje vagyok, komoly törést jelentene, ha e közösség – az európai jobboldal sok pártjához hasonlóan – elvesztené a szellemi alapjait. Képzett politológus kutatók szerint is a magyar és a nemzetközi baloldal egyaránt  súlyos válságban van: régi identitását elvesztette, de azt a még régi értékrendet képviselő szavazóit pedig nem. Őket cserben hagyta, a „kisemberek” szószólóinak szerepét eldobta, új szavazók után nézett, többek között a migránsok, az LMBT-közösségek, az „elnyomott nők” körében.

A városháziak magukat a saját szóhasználatukban baloldalinak nevezik, és a Jobbik is felzárkózott immár hozzájuk. Amíg új fogalom nem jelöli e furcsa, új politikai jelenséget, addig nehéz lenne másként nevén neveznünk egyelőre mint úgy, hogy BALOLDAL.

Higgye el, legalább annyira tanácstalanok vagyunk, mint azok, akik e mai vezetést az Önök által képviselt baloldalról támadják!

Újra csak annyit tudok jelezni, hogy köszönöm e vargabetűvel hozzánk eljutott olvasói levelét!

Meggyőződésünk, hogy a város egyre inkább botrányosnak tűnő vezetésének megítélése immár nem jobb- és baloldal kérdése, hanem váci elkötelezettségé, írnám talán azt is, hogy lokálpatriotizmusé, ha e kifejezést végképp le nem járatta volna egy helyi szervezet.

Kérem, olvassa át az egy esztendő városházi botránykrónikáját! Gyakorlatilag a karaktergyilkossági kísérleteken és mondvacsinált sajtópereken túl nincsenek városházi cáfolatok a tényfeltáró vagy szembesítő írásaink nyomán, értékalapú lapként valójában minden váci szavazópolgár nevében szólunk.

Ezt a kialakult helyzetet politikai oldaltól függetlenül már sokan érzékelték, így egyre többször a váci baloldal prominens képviselői is megosztják velünk és olvasóinkkal megtisztelő véleményüket a városháza különös működési anomáliáival kapcsolatban. Tegye a későbbiekben Ön is, érdeklődéssel várjuk sorait!

Szívélyes üdvözlettel:
Hujbert István felelős szerkesztő