VISSZAÉLÉS ÉS SIKKASZTÁS GYANÚJA MERÜLHET FEL EGY ÖNKORMÁNYZATI CÉGNÉL

Csereklye Károly tartott sajtótájékoztatót 2020. október 27-én a városháza előtt. Tanulságos és sajnálatos epizódja volt ennek az eseménynek az, hogy amint megjelentek a kamerák és a sajtó képviselői, a városháza erkélyéről azonnal fotózta valaki ezt az eseményt. A helyszínen szívesebben vette volna mindenki, ha a sajtótájékoztató iránt érdeklődő illető közénk jött volna és ha kompetens személy, akkor reagált volna az elhangzottakra, hiszen az ellenzéki képviselők a városházától sem a testületi ülésen, sem a sajtóban megjelent, sem írásban feltett kérdéseikre érdemben választ nem kapnak.

Az egy éve választást nyert baloldali koalíció a közélet átláthatóságát, tisztaságát és a tiszta kezek politikáját hirdette meg – kezdte a tájékoztatóját a Váci Szívvel mozgalom városi képviselője. Ennek megítélését a választópolgárok bölcsességére bízzuk, hogy ez az elmúlt egy évben mennyire volt sikeres.

Annyi bizonyos, hogy a Váci Szívvel mozgalom mindenképpen ezt az elvet vallja. Ezért azóta több beadványt is készítettem a polgármester asszony részére, amelyek vélelmezhetően korrupció-gyanús,  visszaélésekre utaló ügyeket tártak fel. Ezekben  kértem, mint a város felelős vezetőjét, hogy mindenképpen járjon utána a gyanús ügyleteknek.

Csereklye Károly tartott sajtótájékoztatót 2020. október 27-én a városháza előtt – Fotó: VácOnline

Június 12-én, 19-én kelt leveleimre sajnos mostanáig válasz nem érkezett. A legutóbbi beadványomat tegnap küldtem el polgármester asszonynak, mert eddigre sikerült könyvelők, pénzügyi szakemberek segítségével kigyűjteni egy kilenc oldalnyi anyagot, és vélelmezhető, hogy sikkasztás és visszaélés gyanúja merült fel Vác város Önkormányzatának egyik intézményénél.

Kérem polgármester asszonyunkat, hogy nézzen utána, hiszen kötelessége a feljelentést megtenni, amennyiben egy önkormányzati intézménynél bűncselekmény gyanúja merül fel.

Egyik beadványomban közadatokat szerettem volna kikérni, az ominózus önkormányzati cég megrendeléseit, számláit, szerződéseinek másolatait, banki és készpénzes bizonylatait, kifizetések másolatait, teljesítési igazolásait.

Matkovich Ilona augusztusban kelt levélben írt válaszát most szó szerint idézném: „Nem rendelkezem adattal, az Információs tv. 31§-a alapján bírósághoz fordulhat közadat-igénylésével kapcsolatban”.

Ezért most a sajtó nyilvánosságán keresztül kérdezem polgármester asszonytól:

  • Nincs adata, nem áll rendelkezésére adat arra vonatkozóan, hogy a város egyes intézményében mi folyik, milyen pénzügyi manőverek zajlanak, nincs felügyelő bizottság?
  • Az előző testületnek is tagja volt a polgármester asszony, a két jelenlegi alpolgármester, Kászonyi Károly volt a Pénzügyi Bizottság elnöke, akkor milyen munka folyt az elmúlt időszakban az ő tudtukkal és milyen mértékben tekintik át a jelenlegi folyamatokat, hogy nem kapok választ?
  • A közpénz nem az a fejőstehén, amit mindenki fejhet okkal ok nélkül. A közpénzek elherdálásának köteles mindenki gátat szabni akár büntető feljelentéssel is.

A sajtó azon kérdésére, hogy csak egy vagy több városi tulajdonban lévő cégnél kezdtek-e vizsgálódni, a képviselő azt válaszolta, hogy nem csak itt merült fel a gyanú, hanem az illegális szemétlerakással kapcsolatban is, amelyben már történt büntető feljelentés is. Ez utóbbi ügy állásáról jelenleg nincs információm. Ezen cégek esetében konkrét felhívást kaptunk, hogy nézzünk utána – fejtette ki válaszában Csereklye Károly.  Volt, aki adatokat juttatott el, volt, aki telefonon hívta fel a figyelmünket, volt, aki féltve a pozícióját, névtelen levelet küldött. Ezért kértem ki közadatokat. (Itt is volt, amihez hozzájutottunk, volt, amihez nem.)

Úgy érezzük a rendelkezésünkre álló adatokból, hogy vélelmezhető bizonyos visszaéléseknek a gyanúja. Ez nem a mi feladatunk, ez a nyomozó hatóság feladata, hogy ezeket feltárja. Mi nem rágalmazunk senkit, mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, mi csak a figyelmet hívtuk fel, és szerettük volna, ha erre a polgármester asszony érdemben reagált volna.

A polgármester asszonynak olyan levelet is átnyújtottam, amiről csak ő szerzett tudomást és kértem, hogy így kezelje, hogy bizonyos adatok ne tűnjenek el és ezeket az adatokat foglalják le. Ez sajnos nem történt meg, hiszen választ sem kaptam, kivéve az említett, egyetlen egy levelet, hogy pereljem ki a közadatokat.

Sajtókérdésként hangzott el az is, hogy Csereklye képviselő úr valójában azt kifogásolja, hogy a visszaéléseket jelezte a polgármesternek és a polgármester nem lépett érdemben ebben az ügyben?

A válaszban elhangzott, hogy igen, a tegnap átadott, kilenc oldalas melléklettel ellátott anyagban arra kérte a polgármestert, hogy tanulmányozza azt át és szükség esetén az esetleges büntetőfeljelentést tegye meg, hiszen ő a város első számú vezetője, ő felel a városért.

Fotó: VácOnline

A helyi sajtó záporozó kérdéseire így válaszolt a képviselő:

– Reagált erre valamit a tegnapi nap folyamán?
– Még semmit, a titkárnőjének adtam át a levelet.

– Tehát nem kizárható, hogy lépni fog ebben az ügyben.
– Nem kizárható, remélem, hogy intézkedni fog ebben az ügyben, de eddig még választ nem kaptam, pedig itt több tízmillió közpénzekről van szó.

– Ez mind annál a bizonyos cégnél fordult elő?
– Van ami igen, van, ami nem, amint újabb adatok állnak rendelkezésünkre, akkor nyilvánosságra fogjuk hozni és tájékoztatjuk Önöket.

Az illegális szemétlerakás ügyben 2020. elején jeleztük, hogy ismételten történt illegális szemétlerakás a Korona tanya mellett, nem tudom, hogy volt-e helyszíni szemle a polgármesteri hivatal részéről, mert erre sem kaptunk semmi választ.

Fel sem merem tételezni, hogy ezekben az ügyekben összekacsint valaki a vezetésben azokkal, akik vélelmezhetően a közpénzekhez nyúlnak. Most én álltam ki egyedül, de a hátam mögött nagyon sok ember van, akik nevüket adva vagy nem adva segítenek ezek felderítésében.

– Miért nem tett Ön feljelentést ebben az ügyben, ha úgy gondolja, hogy elegendő bizonyíték gyűlt össze?
– Volt ügy, amiben megtörtént a feljelentés, újságcikk is volt már, de érdemben nem tudom, hogy áll az ügy. Képviselőként nekem elsősorban a polgármestert és a képviselő-testületet kell értesítenem, hiszen elmondta az előző testületi ülésen, hogy kollektív a felelősség.

Csereklye Károly a sajtótájékoztatója végén köszönetet mondott mindazoknak a váci polgároknak, akik felhívták a figyelmemet levélben, telefonon e korrupció gyanús ügyre.