Matkovich-roadshow az ellenzéki sajtóban arról, hogy Vácnak is lett egy „Lánchídja”

A polgármester asszony valós intézkedés helyett – sajtós rutinját és remek baloldali médiakapcsolatait kamatoztatva, az ellenzéki városok Facebook-kormányzásának gyakorlatát követve – riasztotta a baráti médiáját egy friss hírrel. Azt tudatta a világgal, hogy össze fog omlani két épület a város főterén és ehhez nem saját forrást akar biztosítani, hanem azonnali, állami segítséget igényel.

A váciak már tavaly október óta megszokhatták a megszokhatatlant, Matkovich Ilona ezúttal sem bontotta ki az igazság minden részletét. Vegyük pár pontban akkor, hogy melyek ezek:

1

Ha egy polgármester hónapok óta tudja, hogy össze fog omlani a városban két épület, akkor

az életveszélyt már rég el kellett volna hárítania!

Micsoda vezetői felelőtlenség az, hogyha tudomása volt arról, hogy ezeket az épületeket meg kellene erősíteni, akkor ennek ellenére – a leírásából kikövetkeztethetően – nem tett ezidáig semmilyen emberi életeket megóvó műszaki intézkedést. A félreértések elkerülése végett a fészbúkolás nem az!

Ahogy Karácsonynál is, a valós tevékenység hiányának elleplezése az ellenzéki médiában való szereplés. A végtelenített posztolásokkal, amelyben a saját szavazóihoz rimánkodik nap mint nap, azt akarja elérni, hogy fogadják el azt, hogy minden alkotó cselekedet nélkül majdan ragyogó jövő vár rájuk, csak ki kell tartaniuk még egy kicsit mellette.

Felismerhető párhuzamok mutatkoznak az ellenzéki városok működésekben: szóban képviselt, de gyakorlatban megtagadott liberális elvek lecserélése diktatórikus döntéshozatallá, a város kompetenciájába tartozó kérdésekben kormányra mutogatás,

valós városvezetés helyett PR-kormányzás. Pár napja még nem hihettük, hogy lesz Vácnak is egy „Lánchídja”, s LETT!

Ahogy manapság Budapesten a nemzeti összetartozásunk egyik legszebb szimbóluma esik kisstílű politikai csatározások áldozatául, úgy Vác barokk főterének két épületét szánja odavetni valami nagyon hasonlónak a városháza. A napnál világosabb városi feladatról is képes PR-eszközökkel kimutatni Matkovich Ilona, hogy az miért a kormány dolga!

2

A kormányellenes, vádaskodó fészbúkozás vajon még hány katasztrófa előtt álló építményről akarja elterelni a figyelmet,

vajon van-e még tudomása Matkovich Ilonának további veszélyhelyzetben lévő ingatlanról Vácon, ahol ehhez hasonlóan hónapok óta nem tett semmit sem?

Ha a városvezetés egy életveszélyt sem tud elhárítani, akkor egyáltalán mire képes?

Józanul gondolkodó polgárok számára nem kétséges, hogy egy városi épület a városé, amely ha életveszélyesen leromlik, akkor megóvása érdekében azonnal lépnie kellene, és nem a kormányra várnia! Ha hiányzik a feladat megoldásához a forrás, teremtse azt elő! A szubszidiaritás elve fentről lefelé érvényes – az Európai Unió (EU) működésében is alapvetés! –, amely pontosan kimondja, hogy

a döntések meghozatalára az állampolgárokhoz lehető legközelebbi szinten kerüljön sor, s ez a városunk esetében a városháza döntéshozóinak a szintje.

3

Minden épkézláb vezetéssel rendelkező környező település karban tudja tartani az ingatlanait, csak nagy szégyenünkre egyedül Vác nem?

Pont a régió szívében kérdéses, hogy mi a feladata a megválasztottaknak? Pedig ismeretes, hogy a környéken is vannak önkormányzati ingatlanok, ahol az állagromlás miatt életveszély alakult ki, és ezeknél azonnal lép az önkormányzat, ha nem is többet, mint annyit, hogy megóvja polgárait, és azonnal elhárítja a közvetlen életveszélyt. Ha tényleg ekkora a baj, akkor miért a Facebook-poszt az első és nem egy műszaki elhárítás?

4

Ha valóban ekkora a baj, akkor Matkovich Ilona miért látta épp első számú prioritásnak a városháza felújítását?

A városházára meghívott munkásokat vajon miért nem az életveszély elhárítására küldte? Ezek szerint a városháza felújításra volt pénz, az életveszélyes épület felújítására pedig nincs, azt inkább a kormánytól várják? Ezek szerint a városháza feltehetően elodázható felújítására fontosabb volt költeni, mint az életveszélyes épületekre?

5

„Arra törekszem, hogy minél előbb megerősödjön a város pénzügyi helyzete, de ehhez együttműködésre van szükség kormány és város között” – írta a jelenlegi, Facebook-posztokban erős polgármester asszony. Hétfőn írtuk meg, hogy

a vírus okozta vészhelyzet után felszabadult városi bevételi forrást sem tudják okosan kihasználni, hiszen a parkolási díjak beszedését sem voltak képesek időre megoldani.

A vállalkozók megsarcolásának ötletén kívül ez idáig nem tudtak még bölcsen végig gondolt, „a város pénzügyi helyzetét megerősítő” intézkedést hozni.

6

„Természetesen továbbra is mindent megteszek a turisztikai projekt megindításáért” – gondolata is gyenge lábakon áll, de ezzel hamarosan egy tényfeltáró cikkben hosszabban is fogunk foglalkozni.

***

A városháza vezetőjének szeretnénk ezúttal felidézni a kétes dékás tanítások egyikét, amelyekkel csak a legritkább esetben lehet egyet érteni, de ezúttal talán nem érdemes vitatkozni vele:

„Magyarországnak felelős politikusokra, nem pedig a féligazságok és a hamis adatok romló árujával házaló erőszakos politikai kereskedőkre van szüksége.”

***

A Matkovich-roadshow az ellenzéki sajtóban: 
Index   |   Blikk   |   HVG   |   The Post