A jó pásztor az imádságból merít erőt – Pap- és diakónusszentelés Vácon

Szentmise keretében Hugyecz Balázst áldozópappá, Fazakas Zsoltot állandó diakónussá szentelte Marton Zsolt váci megyéspüspök június 20-án a váci székesegyházban.

Az ünnepi szentmisén részt vett Varga Lajos segédpüspök, az egyházmegye papságának egy része, a Váci Egyházmegye kispapjai, akolitusok és diakónusok, a kismarosi Ciszterci Nővérek, a szentelendők családtagjai, rokonaik és közeli barátaik.

Hugyecz Balázs áldozópap – Fotó: Váci Egyházmegye

Az egyházmegye életében mindig nagy öröm a pap- és diakónusszentelés – kezdte beszédét Marton Zsolt püspök. Személyesen, külön-külön is szólt a szentelendőkhöz. „A mai evangélium a jó pásztorról szólt – fordult Hugyecz Balázshoz. Légy jó pásztor! A jó pásztor imádságos ember. Ebből merít erőt. A pap életében az imádság nem feladat, hanem intimitás. Ezek a percek legyenek a legfontosabbak az életedben! Legyél mindig szellemi ember, aki képezi önmagát, hogy szilárd legyél hitedben. Papként légy a kommunikáció embere: legyél nyitott mindenkit meghallgatni. Törekedj a paptestvérekkel és a világi Krisztus-hívőkkel való közösségépítésre. A testvéri közösség óriási megtartó erő” – mondta útravalóul a jövendő áldozópapnak püspöke.

Ezt követően Fazakas Zsolthoz szólt: „Házas emberként köteleződsz el állandó diakónusnak. Az Egyház szolgálatára kapsz fölszentelést. Törekedj imádságos lelkületre.”

Fazakas Zsolt diakónus – Fotó: Váci Egyházmegye

A prédikációt a szentelendők ígérete követte, majd a Mindenszentek litániájával folytatódott a szertartás. A jelöltek leborultak a földre, kifejezve ezzel a teljes önátadást, azt, hogy életüket Isten akaratának rendelik alá. Majd Fazakas Zsoltot állandó diakónussá szentelte a püspök, és az új diakónus megkapta liturgikus ruháját, illetve Krisztus evangéliumát.

A diakónusszentelés után Hugyecz Balázst szentelte áldozópappá a megyéspüspök. A beöltözését követően a püspök mindkét kezét megkente krizmával.

Fotó: Váci Egyházmegye

A szentáldozás után Hugyecz Balázs köszönetet mondott a megyéspüspöknek a támogatásért, a gondoskodó szeretetért, amelyben részesültek, és azért imádkozott, hogy legyen jelen a Szentlélek a főpásztor minden pillanatában. Majd megáldotta Marton Zsolt és Varga Lajos püspököket.

A szentmise végén a megyéspüspök köszöntötte a jubiláns atyákat, és kérte a híveket, imádkozzanak papjaikért, diakónusaikért, hogy jó szolgák legyenek az Egyházban.

Az egyházzenei szolgálatot Dézsi Bernadett és Nick Andrea közreműködésével a Váci Székesegyházi Kórusiskola tanárai és a katedrális Szent Cecília Kórusának énekesei végezték Varga László karnagy vezetésével.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fazakas Zsolt diakónus, Marton Zsolt váci megyéspüspök, Hugyecz Balázs áldozópap – Fotó: Váci Egyházmegye