Leszedte Zöldi Péter a Facebook-profilképéről az obszcén jelet, de…

… a mesebeli okos lányként oldotta meg a felséges király feladványát: „hozz is, meg ne is, legyen is, meg ne is.” A város egyik legjelentősebb tisztségét betöltő közszolgája, a városi főépítész, bár megtehette volna, hogy az eredeti, posztjához meglehetősen méltatlan jellel ellátott összes képét leszedje, de NEM TETTE MEG. Sokak neheztelését közvetítve már két írásban (itt és itt) is foglalkoztunk a választási körzetében sikertelenül induló, momentumos, „O1G-ző” képviselőjelölttel, akinek ezek szerint nyolc hónap múltán sem sikerült a szélsőséges liberális pártkatonából a „Magyarország érdekeit és a közjót pártatlanul és hazaszeretettel szolgáló” hivatalnokává válnia. (Idézet a hatályos 2011. évi CXCIX. törvény első bekezdéséből, „amelynek szabályai segítik a tisztviselőket a hivatalukhoz méltó, kötelességtudatos magatartás tanúsításában”.)

 

Etikai kódex

A „felséges király” – a magyar nemzet –, s az általa lefektetett törvénye – bár nem tiltja meg a köztisztségviselő politikai állásfoglalását, – de hivatalának viselése e törvényből levezetett általánosnak mondható etikai kódex betartására azért még kötelezné. Vannak hivatalok, ahol ezeket le is fektetik, például Érd városa is publikált egyet:

„Ennek érdekében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 9., 10., 83. §-aiban, valamint a 231. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a köztisztviselői hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint állapítja meg:

4. Politikasemlegesség
A köztisztviselő munkahelyét ne használja fel politikai, vagy egyéb előnyszerzésre, és tartózkodjon minden olyan, különösen politikai tevékenységtől, vagy állásfoglalástól, amely kétséget ébreszthetne részrehajlásoktól mentes és etikus munkavégzése iránt.

8. Előítéletektől való mentesség
Érvényesítse az egyenlő elbánás elvét, tartózkodjon minden önkényes intézkedéstől és a hátrányos megkülönböztetés valamennyi fajtájától, munkájában ne befolyásolja személyes, családi, politikai, vagy anyagi érdek.
Kerülje a nemzetiségben, nemen, fajon, bőrszínen, etnikai, vagy társadalmi hovatartozáson, genetikai jellemzőkön, nyelven, valláson, hiten, politikai, vagy egyéb meggyőződésen, tulajdonon, vagyoni helyzeten, fogyatékosságon, koron, szexuális beállítottságon stb. alapuló indokolatlan diszkriminációnak még a látszatát is.

 

Az obszcén O1G eredete

Olvasóinknak egy pár gondolat erejéig szeretnénk feleleveníteni az O1G-jel szélsőségesen obszcén eredetét, s azt, hogy az elvileg Vác városának minden polgárát szolgáló hivatalnoktól mennyire idegennek kellene lennie egy ilyen civilizálatlan szimbólumnak a használata, amely

a város lakosságának minimum a felének politikai felháborodását generálja, és szinte biztosan a négyötödének is a jó ízlését sérti.

A kifejezés eredete a köztudatba G-napként bekerült eseményre vezethető vissza, amikor 2015-ben Simicska Lajos és Orbán Viktor miniszterelnök kapcsolata a nyilvánosság számára is láthatóan megromlott – olvasható a Wikipedia aktuális szócikkében. A feldühödött Simicska több hírportálnak adott interjúban is kijelentette, hogy „Orbán Viktor is egy g..i”. 2017 őszén a mém születésének folyamatában egy fontos esemény volt, amikor Simicska Lajos egy Soros-ellenes óriásplakátra fújta rá nagybetűkkel, rikító sárga festékkel az „ORBÁN EGY G..I!” mondatot.

Később a mémmé formálódó O1G az Orbán Viktor vezette negyedik Orbán-kormány elleni ellenzéki tiltakozások egyik jelképévé vált, így a Momentum aktivistáinak is a kedvenc falfirkájává lett.

Szélsőségesek eskütétele a civilizálatlan O1G jele alatt a Sándor Palota előtt 2018. december 21-én

A momentumos Zöldi Péter

Ilyen momentumos aktivista volt Zöldi Péter is a 2019-es választások idején, aki szintén nem fogta vissza magát a festékszórózástól. Mint azt akkoriban megírta lapunk, a Matkovich Ilona vezette váci politikai csoport képviselőjelöltjeként, Zöldi Péter egy késő esti órán megrongálta az egyik induló beruházás eszközparkját, de a kivitelező rajtakapta az általa vezetett csapatot.

A választási önkéntes vállalás és a 2019-es akció éjszakájának „kulturált” festékszórózása – Fotó: VácOnline

A terület körbekerítésére kihúzott szalagra Matkovich jelöltje az „Itt semmi épül!” feliratot festette fel és egy lyukat vágott rá. A rongáló ehelyett persze – építészként pláne – akár tájékozódhatott is volna az építkezés állásáról. (A hazugságot törvénytelen eszközökkel propagáló Zöldi azóta sem kért elnézést a tévedésért, miközben lassan már át is adják az általa akkoriban kamunak nyilvánított beruházást.)

A kivitelező egyébként a tettenérést követően megbeszélte az ügyet az önkormányzati képviselőjelölttel, aki megbánást mutatva akkor megúszta a feljelentést.

Zöldi Péter Matkovich Ilonával együtt akkoriban a kulturált kampányolás mellett állt ki, de világosan megmutatkozott, hogy a bolsevik politikai hagyományokat továbbvivő momentumosok eszköztárába a rongálás is messzemenően belefér, abban a baloldal sohasem volt válogatós, ha a hatalom megszerezéséről volt szó, ezúttal képesek még arra is, hogy a város épülését, fejlődését szolgáló beruházások megvalósulását ellehetetlenítsék.

 

Vagy a jelnek nincs helye a közösségi oldalán, vagy a főépítésznek a városházán

Tehát a közben főépítésszé lett momentumos, ha ennyire nem tudja elengedni a közösségi oldalán ezt az obszcén politikai jelet, akkor egyértelműen bizonyítja a város lakossága számára, hogy a politikai részrehajlása nem múlt el a köztisztviselői pozíciója betöltése után sem. E nyílt baloldali akcionalista jel használata egyébként egy olyan városban történik éppen, ahol jelenleg is szájzár-rendelet fékezi az önkormányzathoz kötődő dolgozók véleménynyilvánítási szabadságát.

„A minden szempontból megfelelő szakember megtalálása érdekében kiírt pályázat sikeresnek bizonyult: eredményeként (a jegyző) határozatlan időtartamra Zöldi Pétert nevezte ki Vác város főépítészének” – írta örvendezve a vac.hu.

Ebben vannak kétségei Vác jobb érzésű lakóinak, a momentum eszméitől idegenkedő polgároknak, a nemzeti-konzervatív jobboldali szavazóknak.