VÁCI ZSIDÓ HITKÖZSÉG: TURAI JÁNOS ELNÖK POSTAI KÜLDEMÉNYÉT ÁTVETTE, LEVELÉT MEGÍRTA…

Mint arról néhány nappal ezelőtt beszámoltunk, minden jel szerint újabb fontos állagmegóvó munka jutott engedélyezési, előkészítő célegyenesbe az egyre szebben és egyúttal egyre időtállóban megújuló zsinagóga háza tájára vonatkozóan.

Az illetékes hivataltól a napokban megérkezett az örökségvédelmi engedély az Eötvös utcai, műemléki védettségű zsinagógánál végzendő faldiagnosztikai, roncsolásos vizsgálatra.

Hivatali indokolás

„A Váci Zsidó Hitközség (2600 Vác, Eötvös u. 3.) kérelmet nyújtott be a Vác, Eötvös utca 3. (3034/2 hrsz) alatti zsinagóga épületén végzendő, az utólagos falszigetelés tervezéséhez szükséges faldiagnosztikai, roncsolásos vizsgálatokra.
Az épület 9423 törzsszámon védett műemlék.

A tervezett munkák a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 63.§ (3) bekezdés bb) pontja alapján örökségvédelmi engedély alapján végezhetők.”

A hivatalból megküldött engedélyező dokumentum azt is rögzíti, hogy a tervezett munka a műemlék víz elleni szigetelésének megtervezését, kialakítását, ezáltal hosszú távú jó állapotban való megőrzését segíti elő.

*

Az alábbiakban változtatás nélkül közreadjuk Turai Jánosnak, a Váci Zsidó Hitközség elnökének a Raoul Wallenberg Egyesület elnökéhez, dr. Sebes Józsefhez címzett levelét:

„Mélyen Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelettel kérem, hogy Vác város honlapjáról a Raoul Wallenberg-díj kitüntető feliratot töröltetni szíveskedjen alábbi indokok alapján, mivel az eltelt közel tíz év alatt, de főleg az utóbbi öt évben a jelenlegi városvezetés méltatlanná vált Raoul Wallenberg szellemiségének ápolására.
Hitközségünk vezetősége nevében 2015 évben javaslatot tettünk Vác város önkormányzati testületének Raoul Wallenberg-Díjban való részesítésére.
Akkor még fennálltak azok a kritériumok, amelyek alkalmassá tették Vác város önkormányzatát e megtisztelő cím viselésére.
Az önkormányzat példamutatóan támogatta a városban lévő kisebbségi csoportokat, köztük hitközségünket is, rendszeresen rendezvényeket szerveztünk.
Együtt emlékeztünk meg a Vácról elhurcolt zsidó polgárok tragédiájáról, a roma és más szervezetek támogatását is egyenlő eséllyel intézték, például a Raoul Wallenberg emlékére rendezett ifjúsági tanulmányi vetélkedőket mindig együtt rendeztük, bevonva abba a Madách Imre Művelődési Központot is.
Jól működtek a kezdeményezésünkre létrejött magyar-izraeli testvérvárosi kapcsolatok Givatayim önkormányzatával és a két város többi társadalmi és kulturális szervezeteivel, oda és vissza történtek baráti látogatások egymás városaiban.
A fenti kedvező állapotok megszűntek, miután a 2019. évi önkormányzati választásokon nyertes „Összefogás Vácért” irányította önkormányzati vezetésnek – soraikban két antiszemita képviselővel és a partnerségükben lévő polgármester asszonnyal – az volt az első intézkedése, hogy az előző önkormányzattal megkötött, a zsinagóga építéséhez való hozzájárulásról szóló megállapodást felmondják, amiből hitközségünknek több mint tízmilliós kára keletkezett.
Többszöri tiltakozásunk ellenére a polgármester asszony nem volt hajlandó megszabadulni a két antiszemita nézeteket valló és nyíltan hirdető személytől, akik közül az egyik nyilvánosan kijelentést tett, többek mellet, hogy leköpködte saját számítógépének klaviatúráját, mert az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetemnél nyitotta ki a képernyőjét – ő már az új önkormányzatnak is tagja lett, aki a zsidókat szívből gyűlöli.
Mióta tiltakoztunk az antiszemita, fasisztoid személyek és az őket leplező polgármester asszonynál, azóta névtelen fasiszta tartalmú fenyegetéseket kapok, amiben a rendőrség is nyomozást folytat, ismeretlen elkövető ellen.
Általunk mélyen tisztelt Elnök Úr! A fenti indokaink alapján tisztelettel kérjük Vác Város honlapjáról töröltetni a Raoul Wallenberg-díjat!
Egyben azt is közlöm, hogy a szabad véleménynyilvánítás adta jogomnál fogva ezen nyílt levelemet közölni fogom a sajtó nyilvánosságával is!
Biztosítom Önt és egyesületét arról, hogy hitközségünk továbbra, a jövőben is megrendezni szándékozik minden évben a Raoul Wallenberg ifjúsági vetélkedőket.
Barátsággal: Turai János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke”