JUBILEUM: 30 ÉVES A SZENT CSALÁD KATOLIKUS ÓVODA

A közelmúltban szentmisével és ünnepséggel emlékeztek meg a Szent Család Katolikus Óvoda egykori és jelenlegi munkatársai és a szülők a 30 évvel ezelőtti alapításról – a Váci Egyházmegye 1994-ben vette át az intézmény fenntartói feladatait.

A jubileum alkalmából Marton Zsolt váci megyéspüspök hálaadó szentmisét mutatott be a Vác-Deákvári Jézus Szíve Plébánia templomban több olyan paptestvérrel közösen, akik aktív részesei voltak az óvoda történetének.

A szentmisén jelen voltak Vác Város Önkormányzatának képviselői, a fenntartó Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága főigazgatója, dr. Puskás Balázs és munkatársai, Vác város oktatási intézményeinek képviselői, az óvoda dolgozói, szülők és gyermekek. A misén a zenei szolgálatot az Eucharist zenekar biztosította.

A szentmisét követően az ünnepség az óvoda udvarán folytatódott. A köszöntők után Dudás Sára, az óvoda egykori növendéke mesét mondott, majd a nagycsoportosok leánykérő és a gyermeklakodalmas népi játékot mutattak be. Az ünnepség agapéval zárult.

Az óvoda 1927-ben épült, a város második óvodájaként, s 1994-ig önkormányzati intézményként működött, majd egyházi óvoda lett. „Egyre több szülő kívánja gyermekét keresztény szellemben nevelni. Ez az örvendetes tény növeli a fenntartók és az óvodákban szolgálatot vállalók felelősségét. Hivatásunkat Krisztus tanítását elfogadó emberként végezzük, s ily módon az Egyház, a család és a társadalom javát szolgáljuk. Az egyházi óvodában a nevelésnek és oktatásnak meg kell felelnie a keresztény szellemiség és tanítás elveinek, a pedagógusoknak pedig ki kell tűnniük helyes magatartásukkal és becsületes életükkel” – olvasható az óvoda honlapján.

Az óvoda férőhelye: 150 fő, 6 vegyes életkorú csoportban foglalkoznak a kicsinyekkel. Nyitva tartás napi 10,5 óra; hétfőtől-péntekig 6:30 – 17:00-ig.

A óvoda programja: „Néphagyomány éltető és keresztény hitre nevelési program”.
„Célunk, hogy óvjuk és gyarapítsuk azokat a hagyományokat, amelyeket közösségünk a szülőkkel, az egyházközséggel és az iskolák nevelőtestületeivel együttműködve fennállása során kialakított. Családias légkörben, vallásos lelkülettel várjuk a hozzánk érkező gyermekeket. Fontosnak tartjuk, hogy megalapozzuk a gyermekek nemzeti identitását, megismerjék nemzetünk értékeit, népi kultúráját, regionális hagyományainkat és magukévá tegyék azokat. Fontos számunkra a gyerekek szabad játéka, szerepjátéka, melyek jelentősen hozzájárulnak személyiségük fejlődéséhez. A gyermekek személyiségének sokoldalú formálása során szem előtt tartjuk érzelmi, értelmi, testi-szociális fejlesztésüket és az egyéni képességek tudatos.

Változatos és sokféle tevékenységet kínálunk a gyerekek számára, melyben fejlődnek szociális képességeik, bővülnek ismereteik, erkölcsi értékrendjük, fejlődik mozgásuk és alakul helyes én-képük. A szabad játékon keresztül tanulják meg a szimbolikus gondolkodást, melynek a későbbi iskolai tanulásban lesz jelentősége. A tevékenységek feldolgozása komplex formában valósul meg. Kiemelt fontosságú számunkra keresztény óvodaként a hit alapvető ismereteinek közvetítése, az erkölcsi nevelés, a keresztény értékek megélése és megvalósulása, valamint megtanítani a gyermekeket rácsodálkozni a teremtett világra. A hit átadása sokféle tevékenységben nyilvánul meg (Pl: Csendes percek, Templomlátogatás, Terményáldás, Ovis mise). Az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságaira építve a napi tevékenységeinket is áthatja a keresztény szellemiség.”

„Sokan félnek a vegyes életkorú csoporttól. Miért jó vegyes életkorú gyermekek csoportjába járni? A vegyes életkorú csoportokban gazdagabb lehetőség kínálkozik a szocializáció fejlesztésére, a gyermekek közötti társas kapcsolatok alakítására. A mindennapi együttélés folyamán természetessé válik a segítésnyújtás, az udvariasság, a másokhoz való alkalmazkodóképesség fejlődése.

Kisgyermekkorban a minta utáni tanulás meghatározó a tanulási folyamatban. Az óvodai csoportokban az életkori sajátosságoknak megfelelően kialakított szokás és normarendszer segíti a gyermekek fejlődését. A nagyobbaktól látott folyamatos minta gyorsítja a tevékenységek elsajátításának ütemét, könnyebben boldogulnak különböző helyzetekben pl. mosdóban, öltözködésnél, étkezésnél, tevékenységváltásnál. A kommunikációs minta segíti a gyermekek beszédkészség-fejlődését, konfliktuskezelését. A játéklehetőségek tágabb teret nyitnak az együtt-játszással. A képességek fejlődését segíti a többféle korosztály részére folyamatosan jelenlévő eszközrendszer, amelyből minden gyermek érdeklődésének megfelelően választhat. Vegyes életkorú gyermekek csoportjában az iskolába járás alól egy évig felmentett gyermekek továbbra is a megszokott személyekkel, az ismerős környezetben maradnak.”