TURAI JÁNOS: VÁLASZTÁSI FARIZEUSI CUKISÁG A HOLOKAUSZT MEGEMLÉKEZÉS ELLENSZERVEZÉSE VÁCON

Turai János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke nyílt levelet írt Matkovich Ilona polgármesternek, amit változtatás nélkül közlünk.

„Vác város polgármesteri hivatalának vezetői a választások jegyében holokauszt megemlékezést kívánnak tartani júniusban a városban, saját maguknak és a klienseiknek – tudtuk meg városházi körökből – írja Turai János.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Nem kellene majd a választásra készített propaganda füzetecskéjükben megjelentetni, hogy önök aztán szívükön viselik a holokauszt áldozatainak emlékét?

Nem kellett volna egész cikluson keresztül megtűrni antiszemita és rasszista nézeteket valló és nyíltan hirdető két önkormányzati képviselőt a testületben. Ezek a személyek végig nyílt zsidóellenes kijelentésekkel illették hitközségünket és a magyar zsidóság tagjait, intézményeit. Akiktől ön kedves polgármester asszony soha sem határolódott el, inkább  cinkosságot vállalt velük. Ön a ciklus elején megtagadta hitközségünkkel a látszati együttműködést is, akkor kérem, hogy most maradjon csendben!

Hitközségünk a  MAZSIHISZ-el, az áldozatok hozzátartozóival, a váci egyházak képviselőivel és a meghívott váci polgárokkal istentiszteleten emlékezik meg a zsinagógában Vácról és a régióból elhurcolt és megsemmisített, mártír hittestvéreinkről.

Tisztelettel kérem és követelem, hogy ezt a szomorú megemlékezésünket ne alázzák meg alattomos politikai céljaik elérésére, mint ezt tették máskor is. Egyébként továbbra is tartom, hogy az önök megjelenése a fenti megemlékezésen nem kívánatos.”

Turai János Váci Zsidó Hitközség elnöke