LEKTOROKAT ÉS AKOLITUSOKAT AVATOTT ESZTERGOMBAN MARTON ZSOLT VÁCI MEGYÉSPÜSPÖK

Még az adventi időszakban lektorokat, illetve akolitusokat avatott az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyházban Marton Zsolt váci megyéspüspök, többek között Babinszki Tamást és Dobay Miklóst a Váci Egyházmegyéből.

Az alkalmon az áldozópapságra készülő fiatalok kaptak sajátos küldetést mint lektorok arra, hogy közvetítsék az örömhírt embertársaiknak és a szentmisén felolvassák Isten üzenetét a Szentírásból, és mint akolitusok arra, hogy megáldoztassák a híveket a szentmisén vagy azt betegekhez elvigyék.

A megyéspüspök szentbeszédében először a leendő lektorokhoz (felolvasók) szólt:
„A Biblia Isten üzenete az emberhez, és az ember válasza: az Ószövetség népéé és az Apostoli Egyházé. A Szentírás a világirodalom gyöngyszeme is: irodalmi és történelmi alkotások gyűjteménye. De a hívő ember számára a Biblia több, mint irodalomi mű. Gárdonyi Géza Írás a Bibliába című versében így fogalmaz: »Mintha volna élő lelke!… Isten szíve dobog benne… Ez a könyv a könyvek könyve, szegény ember drága gyöngye…Világosság…Bölcsességnek arany útja…«. A Szentírás Istennek élő, ma is megszólító üzenete, Isten szava, Isten igéje” – hangsúlyozta a főpásztor, majd arra buzdította a lektorjelölteket, hogy ne csak hibátlanul, jól hallható és érthető beszédű felolvasók legyenek, hanem az Istentől ihletett írás életté váltói, és hiteles közvetítői.

Ezt követően a főpásztor a leendő akolitusokhoz szólt, akiknek feladatuk lehet rendkívüli esetekben való áldoztatás és az oltáriszentség kitétele szentségimádásra, annak végeztével a tabernákulumba való visszahelyezése. Marton Zsolt arra intette az avatandókat, hogy alaposan tanulják meg és elmélkedjék át a liturgia egyes szertartásainak előírásait, törekedjenek arra, hogy szolgálatuk ne csak külsőleg legyen előírásszerű és kifogástalan, de belsőleg is éljék át hitben és szeretetben a liturgikus ténykedéseket, ha lehet, mindig áldozzanak, és legyen életük középpontja a szentségimádás, és a tabernákulum előtti személyes adoráció.

„Legyen az oltár körüli szolgálatotok során és az euchatisztia kiosztása közben bennetek öröm és szent megrendültség egyszerre a szent titok iránt. Ne feledjétek, a legszentebb helyen szolgáltok: a szentmisén, amelyről a II. Vatikáni Zsinat azt mondja, hogy csúcs és forrás” – buzdított a püspök.

Ezt követően került sor az avatási szertartásra.
„Hálával idézem föl az akolitus avatást, külön öröm számomra, hogy idén Marton Zsolt püspök atya avatta az Esztergomi Ősrégi Szeminárium papnövendékeit, továbbá ezen a családias hangulatú ünnepen részt vett négy atya – köztük az újmisés atyák is – a Váci Egyházmegyéből. Az avatással újabb mérföldkőhöz érkeztünk, ami által mélyebb kapcsolatba kerülünk az oltáriszentségben jelenlévő Krisztussal, továbbá lehetőségünk nyílik a szentség kihelyezésére, illetve hétvégente betegek áldoztatására és igeliturgia tartására is. Hála és köszönet érte a mindenható Istennek” – mondta el gondolatait az akolitus avatásról Dobay Miklós, papnövendék.

Forrás: Esztergomi szeminárium