A VÁCI GÁNTI TIBOR AZ ÉLET ALAPVETŐ MŰKÖDÉSÉT LEÍRÓ ELMÉLETE MÁRA ÚJABB RENESZÁNSZÁT ÉLI A MODERN TUDOMÁNYBAN

A Vácon született kutató „érdekes és küzdelmes életutat járt be, akinek néhány évtized múlva életművét diadalmasnak fogja tekinteni az utókor” – írta még 2009-ben Szathmáry Eörs evolúcióbiológus az egyik Gánti Tibort méltató írásában. Jövendölése mára úgy tűnik, megvalósult, hiszen a National Geographic júliusi száma éppen ővele, mint a váci professzor chemoton-modelljének egyik legjobb hazai ismerőjével készített átfogó interjút.

Balra Gánti professzor váci szülőháza és a Váci Múzeumegyesület által elhelyezett emléktáblája, valamit a Gánti család későbbi Petőfi utcai otthona és az édesapja által nemesített rózsák egyike
Interjú Szathmáry Eörssel a National Geographic júliusi lapszámában Gánti Tibor a modern tudomány számára mostanság beérő kutatásairól

A lapban közölt beszélgetés ezúttal azt járta körbe, hogy gyakran megesett már a tudománytörténetben, hogy valaki a maga korában csak értetlenséget és elutasítást váltott ki az eredményeivel, de később megértek az idők az eddig elutasított tézisek befogadására. Ma ez történik éppen a kortárs tudományban Gánti Tiborral is, akinek halála után majd’ két évtizeddel mind egyre többen figyelnek fel az élet kezdeteit magyarázó chemoton-teóriájára.

Modellje alkalmazásával mind több kutató jut egyre közelebb az élet kialakulásának jobb megértéséhez.

Gánti Tibor biológus 2009. április 15-én hunyt el, aki úgy távozott el közülünk, hogy szenzációs eredménye sajnálatosan nem lett világhírű. Életpályája nagyrészt a vasfüggöny mögött telt.

 

A Gánti kilátó Nagymaros felett – Fotó: VácOnline

Ha elméletét akkoriban szélesebb körben is megismerhették volna, akkor a 20. század egyik leginnovatívabb bi­oló­gu­sa­ként tarthatnánk ma számon.

Gánti Tibor az ifjú váci kutató (balra) – A professzor úr a kiadott könyvei körében a nagymarosi otthonában (jobbra) – Fotó: VácOnline

Ő dolgozta ki ugyanis a lehető legegyszerűbb, általa che­mo­tonnak nevezett kémiai modellrendszert, amely az élet kezdetének magyarázatául is szolgálhat – írja a National Geographic.

Gánti Tibor teóriája példa arra, hogy a tudománytörténetben nincs egyenes vonalú egyenletes mozgás

– állítja Szathmáry.

Eddig még egyetlen kísérletben sem született működő chemoton – a Gánti által elsőként leírt, az élet alapegységének tekinthető kémiai gépecske

 • vagy azért nem, mert talán lehet még valami csodálatos trükkje az életnek,
 • vagy mert Gánti modellje mégsem fedi le teljesen azt a módot, ami az élet kezdetekor ténylegesen működött.

A chemoton-modell mindazonáltal nagyszerű alapját adja annak a végig gondolására, hogy miként működhetnek együtt az élet alapvető kémiai összetevői.

Gánti munkásságára így a világon egyre többen támaszkodnak,

állítja a cikkben a professzor. A kutatások a részletekben bár eltérnek, ám a keret, amelyben az élet eredetét vizsgálják, igen közel áll Gánti felfogásához.

A NASA fotói a Mars jégsapkája környéki sötét dűnefoltokról, amelyek akkoriban felkeltették Gánti Tibor és kutatótársai érdeklődését

A National Geographic interjúja még arra is rákérdezett Gánti ma is aktív kutató evolúcióbiológus tanítványára, hogy

a Földön kívüli, leginkább a marsi élet kutatásában vajon hasznát ve­he­ti-e a modern tudomány Gánti chemoton-elméletének?

Szathmáry Eörs úgy véli, hogy IGEN! A Marssal kapcsolatban Gánti már az életében is foglalkozott egy konkrét jelenséggel, a Mars jégsapkája környéki sötét dűnefoltok dinamikájával, és akkoriban arra jutott Szathmáryval, Horváth Andrással és más hazai kutatókkal, hogy e foltok létrejötte valószínűleg élet jelei lehetnek a Marson.

A National Geographic-nek nyilatkozó tudós még azt is hozzátette, szeretné megélni, hogy még választ kapjon arra kérdésre, amelyről a Gántival való közös elméletük szólt: van-e élet a Marson, s ha igen, akkor az rokon lehet-e a földi életformákkal?

A kutatók cikke a lehetséges marsi életformákról

***

A chemoton-modell elvi vázlata

Fotó: National Geographic

 

***

Fontosabb könyvei:

 • Az élet princípiuma (Gondolat – 1971) (később 6 kiadást ért meg)
 • Kvarkoktól a galaktikus társadalmakig (Kossuth – 1974)
 • Az élet és születése (Tankönyvkiadó -1980)
 • Eltűnő szigetek (Natura – 1983)
 • Chemoton elmélet I. kötet A fluid automaták elmélete (OMIKK – 1980)
 • Chemoton elmélet II. kötet Az élő rendszerek elmélete (OMIKK – 1989)
 • Kontra Crick, avagy az élet mivolta (Gondolat – 1989)
 • A remetesüldő, avagy az aggszűz (Kogitátor – 1992)
 • Váci eltűnő szigetek Váci Önkormányzat (1994)
 • Az élet általános elmélete (Műszaki Kiadó – 2000)
 • The Principles of Life (Oxford University Press – 2003)
 • Chemoton Theory. Vol.1. Theoretical Foundations of fluid Machineries (Kluwer Academic/Plenum Publishers – 2003)
 • Chemoton Theory. Vol.2. Theory of Living Systems (Kluwer Academic/Plenum Publishers – 2003)