FÉLREVEZETI A VÁCIAKAT MATKOVICH AZ ISKOLÁK ESETLEGES EGYHÁZI TULAJDONBA KERÜLÉSÉRŐL

Matkovich Ilona fáradhatatlanul ír és beszél arról, hogy az Északpesti Református Egyházmegye saját tulajdonába venné a Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskolát. A balliberális polgármester szerint így az intézménnyel egy helyrajzi szám alatt lévő Madách Imre Gimnázium és egy korábban étteremként működő épület is az Északpesti Református Egyházmegyéhez kerülne. A valóság ezzel szemben az, hogy a reformátusok nem tartanak igényt a Madáchra és az egykori étterem épületére. 

Az Északpesti Református Egyházmegye osztatlan közös tulajdon kialakításával azt szeretné, ha tulajdonukba kizárólag az a területrész kerülne, aminek jelenleg is törvényes vagyonkezelői, vagyis az önkormányzati tulajdonú épület használói a mindennapokban. Itt működik a Bernáth iskola, ők gondozzák és tartják fenn az épületet – tudtuk meg Nyilas Zoltán esperestől.

Matkovich Ilona hatalmas vagyonvesztésre hivatkozva nem támogatja a reformátusok elképzelését. A Bernáth egyházi tulajdonba vétele azonban nem is lenne vagyonvesztés Vác számára.

Törvény mondja ki ugyanis, hogy az épület addig maradhat az egyház tulajdonában, amíg ott – úgy mint most is – oktatás folyik. Ha pedig a közfeladatellátást megszüntetné az ingatlanban az egyház, akkor annak tulajdonjoga automatikusan visszaszáll az eredeti tulajdonosra, azaz az önkormányzatra.

Az ügyben május 17-re egy lakossági fórumot hirdetett meg az önkormányzat, amire az Északpesti Református Egyházmegyét is meghívták.

Nyilas Zoltán hangsúlyozta: a reformátusok egyetlen kérése az volt, hogy az eseményen egy prezentáció keretében bemutathassák a jelenlévőknek a Bernáth-tal kapcsolatos fejlesztési terveiket, de mivel az önkormányzat nem tud nekik kivetítőt biztosítani, az egyház képviselői – ahogyan azt előre jelezték – nem vesznek részt a fórumon.

Nyilas Zoltán esperes ennek ellenére továbbra is abban bízik, hogy a váci városvezetéssel együttműködve, egy mindenki számára megfelelő megoldást találnak majd a közeljövőben.

Az Északpesti Református Egyházmegyének egyébként komoly fejlesztési tervei vannak a Bernáth iskolában. Egyebek mellett építenének egy tornatermet, hogy a mindennapos testnevelésórákat helyben tudják megtartani, és a diákoknak ne kelljen átjárniuk a városi sportcsarnokba. Erre a beruházásra a kormánytól már elnyerte a szükséges anyagi forrást az egyházmegye. Emellett egy főzőkonyhát, egy étkezőt és egy aulát is kialakítanának, új bejárattal és összekötőcsarnokkal.