LAPSZEMLE: MEGJELENT A VÁCI POLGÁR HAVILAP ÁPRILISI SZÁMA

Ismét rendkívül gazdag tartalommal, számos ismeretterjesztő, informatív, elgondolkodásra késztető írással a hasábjain megjelent a város egyetlen szóra érdemes rendszeres sajtóorgánuma, a Váci Polgár 29. évfolyamának negyedik lapszáma.

A publicisztikák sorában a lap felelős szerkesztője ezúttal az okkal vagy ok nélkül való állandó panaszkodás jelensége kapcsán fogalmaz meg megszívlelendő gondolatokat.

Az egyik szemszögből – joggal – megjegyzi, hogy jobbára nem azok átkozzák a sorsot, szidják a kormányt, szapulják a gyártókat és kereskedőket a drágaság miatt, akiknek valóban okuk lehet(ne) rá, gyakori, hogy a leghangosabb károgóknál éppenséggel állandóan tele van otthon a kamra, a boltban a bevásárlókocsi, s el-eljutnak wellness hétvégékre, vagy nyáron éppen menni portugál például*. A másik oldalról szólva viszont felhívja a figyelmet a szerző, hogy valóban vannak leszakadó családok, akiknek nagyon nehéz a helyzetük, főleg ha még betegségek is nehezítik az életüket – Kucsák Gábor kiemeli hát, hogy na, rájuk kell odafigyelni, az ő akár ki sem mondott panaszukat kell meghallani, adott esetben segíteni a bajban.

Újra olvasható a lapban Nemes György atya egy publicisztikája, címe: Nemzeti ünnep, vallás, megosztottság.

Juhász Péter rendszeres rovatában („Ember, vigyázz! Figyeld meg jól világod!”) az emlékezés fontosságára hívja fel a figyelmet a legutóbbi és legközelebbi hetek jeles dátumai, ünnepei, emléknapjai kapcsán, úgy mint: „Magyar Kultúra Napja”, „A kommunizmus áldozatainak emléknapja”, „A magyar költészet napja”, „A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja”…

Többek között megfogalmazza: „Az emlékezés soha nem volt olyan fontos mint ma, a háborús hisztéria idején. Most különösen, mert az ember kezd megint kivetkőzni önmagából, és ezt ismét jónak és követendőnek hirdeti és követeli mindenkitől, hogy ős is »vetkőzzön«.
A kormány nem akarja, hogy háborúba sodródjon az ország. Azok, akik napjainkig kárhoztatták Horthyt, hogy belesodródott a háborúba, ami szerintük elkerülhető lett volna, most azok szeretnének – egymással versenyezve – háborúzni. A hazánkat a kerítés miatt pocskondiázó finnek ma kerítést építenek az orosz-finn határon, no nem a tankok ellen, az emberek ellen. Bocsánat, most éppen az oroszok a »nememberek«, azért kell kerítést építeni.”

Az ismeretterjesztő írások sorában Pinke József tanár úr megemlékezik Mátyás király születésének ötszáznyolcvanadik évfordulójáról, annál is inkább, mivel Vác a Hunyadiakkal rokon Báthori Miklós püspök (anyai ágon az „igazságos” nagybátyja) idején élte egyik fénykorát.
A cikk végén így ír a szerző: „Mátyás királyunk 1490-ben Bécsben bekövetkezett halála után Báthori püspöksége alatt Vác még egy ideig jólétnek örvendő város maradt.
1497-ben a püspök még elkísérte II. Ulászló királyt (1490 – 1516) prágai útjára. 1506 elején halt meg, s márványkoporsóját a váci vártemplomban helyezték el. »Halála után lehanyatlott Vác városának ragyogó napja« – írta Tragor Ignác: Vác kis könyve című összefoglaló munkájában.”

Velledits Lajos főrestaurátor és kollégája, Szabó Kincső jóvoltából újabb kulisszatitkokról olvashatnak a lapban az érdeklődők a székesegyház történelmi léptékű belső felújítása,
Maulbertsch freskóinak restaurálása kapcsán.
Egy érdekes részlet az ismertetőből:

„Tudtuk, hogy a kupola barokk mennyország festéséhez Maulbertsch olajfestékkel színvázlatot készített, amely Pozsonyban, a Szlovák Nemzeti Galériában van. Nem osztjuk azt a véleményt, hogy a vázlatot nem maga a mester festette. Kétségtelen, hogy a vázlat elnagyolt, de a legfontosabb alakok, Mária, Krisztus, az Atyaisten pontosan a helyükön vannak és a beeső fények is ugyanúgy világítják meg őket, ahogyan a nagy kupolafreskón is látjuk. Az egyes csoportokból is felismerhetünk szenteket, akik a kupolában is ugyanazon a helyen vannak, mint a vázlaton.”

Rendkívül érdekesnek ígérkezik majd a következő titokfejtés is, amikor is a restaurátorok azt fogják bemutatni, hogy Maulbertsch milyen technikával és hogyan festette meg az alkotásaira jellemző fényeket.

* Honeybeast: Portugál (dalszöveg részlet)
…Banda csomagol, menni Portugál…
Kissé motivál relatív jólét,
Nem vonz hűvös norvég,
Brit nem konkurál…