APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Központi épületének, valamint Szent Miklós téri épületének energetikai felújítását megelőző előkészítési munkákat valósított meg a KEHOP-5.2.15-21-2021-00005 sorszámú, 21 545 550 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat.

A projekt célja a Főiskola energetikailag még nem megfelelő utolsó két épületének, a Központi épületnek (2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5. Hrsz.: 3777) és a Szent Miklós téri oktatási egységének (2600 Vác, Szent Miklós tér 1-2. Hrsz.: 3791) az energetikai korszerűsítése.

A Központi épület közel 240 éves, fűtött alapterülete 6949,42 m2. Energetikai szempontból GG kategóriába tartozik, azonban műemléki védelme miatt energetikailag csak korlátozottan korszerűsíthető. Ezt követően DD kategóriába kerül.

A Szent Miklós téri épület 135 éves, fűtött alapterülete 1072,1 m2. Energetikai szempontból FF kategóriába tartozik – a tervezett energetikai korszerűsítést követően CC kategóriába fog kerülni.

A projekt keretében mindkét épület energetikai korszerűsítésének előkészítő feladatai zajlottak, köztük kiemelten az épületek engedélyes- és kiviteli tervdokumentációinak az elkészítése, valamint a felújítási munkákat ellátó vállalkozók kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Mindkét épület esetében aláírásra kerültek a kivitelezési szerződések. Míg a Szent Miklós téri épület esetében felújítás már a közepénél tart, a Központi épület esetében tavasszal fognak elkezdődni a munkálatok. Az év végéig várhatóan mindkét épület felújítása befejeződik.

A projekt céljai:

  • A fejlesztéssel érintett épület energetikai célú megtakarításai.
  • A Főiskola gazdasági hátterének javítása.
  • A célcsoport esélyegyenlőségi helyzetének javítása.
  • A Főiskola munkavállaló-megtartó képességének javítása.
  • Korszerű és hatékony oktatási környezet kialakítása.
  • A minőségi oktatás feltételeinek megteremtése.Az egyházmegyén belüli társadalmi kohézió megteremtése.
  • Az éghajlatváltozás mérséklése, az energiafüggőség csökkentése.
  • Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése.
  • A település népességmegtartó képességének javítása, a migráció csökkentése

A projekt zárásának dátuma 2023. 03. 31.