ÚJABB JOGERŐS PERT NYERT A VÁCONLINE MATKOVICH FIÁVAL SZEMBEN

A váci baloldal polgármesterének, Matkovich Ilonának fia, Pajor Dániel tavaly számos sajtópert, rágalmazási pert indított a VácOnline ellen, amelynek egyik legfrissebb eredménye éppen az, hogy megint egy sikertelen támadást intéztek lapunk ellen, hiszen a bíróság újra elkaszálta a Litresits Ügyvédi Iroda által képviselt perüket.

„Helyreigazítás Pajor Dániel Lászlóval és a Geo-Art Team Kft.-vel kapcsolatban:

A 2023. március 01. napján megjelent „ÚJABB JOGERŐS PERT NYERT A VÁCONLINE
MATKOVICH FIÁVAL SZEMBEN” című cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy újabb jogerős
pert nyert a VácOnline Matkovich fiával szemben. A valóság ezzel szemben az, hogy a cikkben hivatkozott ítéletet a Budapest Környéki Törvényszék hozta meg, amely elsőfokú, és azt a felperesek megfellebbezték.

A bíróság a felperesek keresetét megint elutasította és egyetemlegesen kötelezte a felpereseket, hogy fizessenek meg a VácOnline

  • 38.100 perköltséget,
  • a per tárgyi illetékfeljegyzési joga folytán pedig le nem rótt 36.000 kereseti illetékből,
  • külön felhívásra az állam javára 18.000 Ft-ot,
  • míg a felperes 18.000 Ft-ot köteles megtéríteni.

Nagy érdeklődéssel várjuk, hogy vajon e pervesztés megjelenik-e majd a városházi sajtóban? (Úgy becsüljük, hogy sajnálatosan megint NEM!)

A Kőhíd lakóparkot építtető cégtulajdonosa, Pajor Dániel egyébként azt kifogásolta, hogy így számoltunk be a 0627.hu videója nyomán:

E videó kapcsán Pajorék a jogi képviselőjük (a Litresits Ügyvédi Iroda) segítségével az alábbi helyreigazítást kérték:

Pajor Dániel Lászlóval és a Geo-Art Team Kft.-vel kapcsolatban a 2022. november 28. napján megjelent „LEBUKOTT MATKOVICH ILONA, MENTEGETTE FIÁT A KŐHÍD PARKI LAKÓK ELŐTT” című cikkünkben a 0627.hu alapján valótlanul híreszteltük, hogy a Kőhíd utcai építkezésen egy munkás azt mondta, hogy ő a Matkovich embere.”

Erre a bíróság döntése alapján a következő ítélet született:

„Az alperes a perfelvételi tárgyaláson szóban előadott érdemi védekezésében kérte a kereset elutasítását, … a felpereseket perköltség megfizetésére kötelezni, mérlegeléssel kérte annak mértékét megállapítani.

Álláspontja az volt, hogy a felpereseknek nincsen kereshetőségi joga, MIVEL A KIFOGÁSOLT KÖZLÉS NEM RÁJUK VONATKOZIK, NEM A FELPERESEKKEL, HANEM A POLGÁRMESTER ASSZONNYAL FOGLALKOZIK, így ő az, aki kifogásolhatta volna az ott elhangzottakat, vagy pedig HÁJAS ATTILA, aki a tényleges nyilatkozatot tette. …

a felperesek személyének beazonosíthatónak kell lennie a sérelmezett közlésre vonatkozóan, de ez a jelen esetben nem áll fent. Kérte figyelembe venni a Fővárosi ítélőtábla …, hogy a sérelmezett rész nem a felperesekről szól, ezért nincsen jogi érdekeltségük, vagyis perbeli legitimációjuk. Másodlagosan azzal védekezett, hogy a közlés valós tartalmú … a valóság bizonyítása érdekében terjesztett elő tanúbizonyítási indítványt. FELPERES KERESETE NEM MEGALAPOZOTT.

A Fővárosi Ítélőtábla a VácOnline-nak adott igazat és kimondta, hogy Pajor pervesztesnek minősül.

Ez az újabb pervesztés előtt azt is már leírtuk, hogy tavaly júniusi cikkünk szerint sem sérelmezhető:

„Matkovich Ilona családja körüli szövevényes cégháló még 2019-ben, az önkormányzati választások után juthatott hozzá egy korábban a város tulajdonában lévő zöldövezeti telekhez, ahol most a szomszédban lakók tiltakozása ellenére 39 lakásos társasházat kezdett építeni.”

***

IGAZAT MONDOTT A VÁCONLINE, SAJTÓPERT NYERTÜNK MATKOVICH FIÁVAL SZEMBEN