MOLNÁR J. PÉTER: EJNYE, EJNYE, POLGÁRMESTER ASSZONY! – NEM ÉRI KÁR VÁCOT AZ EGYHÁZI ISKOLÁK TULAJDONVÁLTÁSA MIATT

Matkovich Ilona megint hajlítja a teret. Vagy mondjuk inkább úgy, hogy hazudik? Esetleg legyünk polkorrektek, és jelezzük, hogy nem fejtette ki az igazság egészét? Mindegy. Már-már unalmas, hogy folyton arról kell írnunk, hogy Vác polgármestere szándékosan elferdíti a tényeket, és így kíván politikai tőkét kovácsolni maga alá. Ami érthető is, hiszen fáradhatatlan igyekezettel fűrészeli azt az ágat, amin ül. No, de nézzük, most mit lódított a közösségi oldalán…

Nem kevesebbet, mint hogy Vác városa a csúnya kormány miatt megest súlyos vagyoncsökkenést fog elszenvedni, merthogy egy „tavaly decemberi törvénymódosítás alapján” mérlegelési jogkör nélkül egyházi tulajdonba kell adnia a szérűskerti Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola épületét és ingóságait, valamint az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának fenntartásában működő Szent Család Katolikus Óvoda épületét.

És jönnek a sirámok, az óbégatás, hogy nem jelezték előre az egyházak, meg hogy ajjaj, meg hogy több száz millió forintos vagyonvesztés, és a többi.

Bocsánat, Polgármester Asszony, de bullshit, ahogy a művelt francia mondaná. Amit állít, az egészen egyszerűen nem igaz. Mert az Ön által csak szemérmesen „egy tavaly decemberi törvénymódosításnak” aposztrofált 2022. évi LXXVIII. törvény az egyházakat érintő egyes törvények módosításáról a következőképpen fogalmaz:

(Az ingatlant) „ingyenesen a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye mint fenntartó tulajdonába kell adni azzal, hogy az ingatlan és ingó vagyon, vagy az azok helyébe lépő vagyonelemek tulajdonjoga ingyenesen visszaszáll az eredeti tulajdonosra akkor, ha

a) a fenntartó jogutód nélkül megszűnik,

b) a köznevelési vagy szakképző intézmény megszűnik,

c) a fenntartói jog központi költségvetési szerv, települési önkormányzat, vagy nem bevett

egyházi fenntartó részére kerül átadásra, vagy

d) az ingatlanon a nevelési-oktatási feladat ellátása megszűnik.”

Megmagyaráznám: a fent megnevezett két váci ingatan CSAK ADDIG MARAD EGYHÁZI KÉZBEN, AMÍG AZOKBAN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MŰKÖDIK. Amint ez a tevékenység megszűnik, vagy az adott egyház visszaadja a működtetést az államnak vagy az önkormányzatnak, AKKOR AZ INGATLAN TULAJDONJOGA IS VISSZASZÁLL AZ ÖNKORMÁNYZATRA.

Tetszik érteni? Amíg iskola van ott, egyházi tulajdon. Amint megszűnik az iskola, újra önkormányzati tulajdon. Ergo Vác városa semmilyen vagyonvesztést nem fog elszenvedni, bármennyire is szeretné úgy beállítani. És ha kérhetem, fejezze be a térhajlítást, mert már nagyon unok maga után takarítani.

Köszönöm szépen:

MJP