HITÉLETI, LELKI ALKALMAK A NAGYBÖLJTBEN, KÜLÖNÖSEN ANNAK ELSŐ HETÉBEN VÁC KATOLIKUS KÖZÖSSÉGEIBEN

Az idei nagyböjti időszak egyik kiemelkedő alkalma, hogy március 23 – 25. között lelkigyakorlatot vezet a Fehérek templomában Dr. Barsi Balázs OFM atya *.

A nagyböjti időszakban kéthetente énekes zsolozsmákat szervez a Regőczi-kápolnában a Chemin Neuf közösség, az első alkalom február 28-án lesz, a kezdési időpont 19 óra, a kezdeményezők felhívják a figyelmet, hogy bárki könnyedén bekapcsolódhat a gyönyörű, többszólamú, mégis egyszerű énekes imádkozásba.

Március 1-én (szerdán) 18 órai kezdettel Nemess Ágnes pszichológus előadására várják az érdeklődőket a Kolping-házba (Migazzi tér 4.), a téma a családon belüli depresszió, a részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött (kolpingvac@gmail.com).

Március 5-én vasárnap a piarista templomban a 1/2 12-es misét a Váci Székesegyházi Kórusiskola énekes szolgálata teszi teljessé.

Március 23-24-25-én Dr. Barsi Balázs OFM atya tart lelkigyakorlatos elmélkedést a Fehérek templomában a 18 órai szentmiséket követően, emiatt 25-én szombaton nem a Barátoknál, hanem a Fehéreknél lesz előesti mise, és aznap elmarad a szentmise a Regőczi-kápolnában, hogy minél többen ott tudjanak lenni a lelkigyakorlatos alkalmon.

Barsi Balázs OFM (Sióagárd, 1946. január 5. –) Széchenyi-díjas ferences rendi szerzetes, hitszónok, teológiai tanár.

1964-ben lépett be Szent Ferenc rendjébe. Teológiai tanulmányai mellett 1973-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett magyar–orosz szakos tanári diplomát. 1971-ben szentelték pappá szülőfalujában. 1972-től az esztergomi Temesvári Pelbárt Gimnázium tanára és kollégiumi nevelője. 1980-ban felsőbb tanulmányokat folytatott Strasbourgban – biblikumból doktorált. Majd két évtizeden át a szécsényi rendház házfőnöke, és mellette a ferences rendbe belépő újoncok (novíciusok) vezetője is. 1982-től teológiai tanár. 1997-től a sümegi lelkigyakorlatos ház irányítója. 2021 júliusától a szécsényi ferences rendház lakója.

2019-ben hitszónoki és teológiai tevékenységéért Széchenyi-díjban részesült.