IGAZAT MONDOTT A VÁCONLINE, SAJTÓPERT NYERTÜNK MATKOVICH FIÁVAL SZEMBEN

A Kőhíd utcai luxuslakóparkot építtető Pajor Dániel két, tavaly nyáron megjelent cikkünk miatt is sajtópert indított ellenünk. Szerinte írásainkban azt sugalltuk, hogy anyjának, Matkovich Ilona polgármesternek a segítségével terjeszkedik Vácon. Szép próbálkozás volt, de a pert elvesztette.

A Fővárosi Ítélőtábla szerint Pajor a következőket kifogásolta:

  • A 2022. június 29-én megjelent cikk azt az állítást tartalmazza, miszerint a „Matkovich Ilona családja körüli szövevényes cégháló még 2019-ben az önkormányzati választások után juthatott hozzá egy korábban a város tulajdonában lévő zöldövezeti telekhez”,
  • míg a 2022. július 9-én közzétett írás úgy fogalmaz, hogy „A „Hangyavár Lakásokat” kínáló, P. Dániel (a váci polgármester fia) cége ráadásul egy olyan területen árulja ezeket az ingatlanokat, amely korábban az önkormányzat tulajdona volt”. 

Az ítélőtábla állásfoglalása a következő:

  1. Egyik sajtóközlemény sem állítja, hogy a felperes cége közvetlenül az önkormányzattól vásárolta volna az ingatlant, az írások szövegösszefüggésükben vizsgálva sem alakítanak ki olyan hamis színt, amely az önkormányzattól való közvetlen szerzést juttatná kifejezésre.
  2. A rendelkezésre álló adatokból megállapíthatóan a terület 2007-ig önkormányzati tulajdonban volt, 2007-ben adásvétel jogcímén a B.G. Union Ingatlanforgalmazó Fejlesztő Építőipari Kft., 2009-ben a VAN Ingatlanforgalmazó, Fejlesztő és Építőipari Kft., 2012-ben a Pátria Takarékszövetkezet, 2016-ban a Stratam Ház Kft., majd 2020-ban a Geo-Art Team Kft. (Pajor cége) szerezte meg. Az írások azon állítása tehát, miszerint az ingatlan korábban a „város” (az önkormányzat) tulajdona volt, valós. 
  3. Valós tény az is, hogy a felperes cége az ingatlant a 2019-es önkormányzati választásokat követően vásárolta meg, hiszen a tulajdonjog átruházására 2020. november 18-án került sor. 
  4. Ennek megfelelően valós az az állítás is, hogy a felperes vállalkozása az önkormányzati választásokat követően jutott hozzá egy korábban a város tulajdonában lévő zöldövezeti telekhez, illetve, hogy a cég egy olyan területen árulja ezeket az ingatlanokat, amely korábban az önkormányzat tulajdona volt. Az írások nem is a tulajdonszerzés folyamatára, a tulajdonosok láncolatára összpontosítanak, hanem a területen megvalósuló építkezéssel kapcsolatos kritikát fogalmaznak meg.

Támadhatatlan az is, amikor a Matkovich família vállalkozásait szövevényes céghálóként említettük. 

„A Geo-Art Team Kft. (Pajor cége) más gazdasági társaságokkal együtt a váci polgármester családjához kapcsolódva »céghálót« alkot és ennek egyik tagja vásárolta meg az ingatlant. A korábbi gazdasági társaságokban vállalt szerepére, valamint a cikk lényegi mondanivalójára is figyelemmel, a felperes társadalmi megítélése szempontjából teljességgel közömbös a »szövevényes cégháló« kijelentés használata” – írja az ítélőtábla.

A Fővárosi Ítélőtábla a felperes (Pajor Dániel) helyreigazítás iránti keresetét elutasította. A felperes az első- és a másodfokú eljárásban egyaránt pervesztesnek minősül. 

Már megszoktuk, hogy perekkel támadják a VácOnline-t, de az igazságot nem lehet elhallgatni. Úgy mint eddig, továbbra is be fogunk számolni mindenről, amiről a városházi propagandasajtó említést sem tesz.