AZ IRGALMASRENDI KÓRHÁZ KÁPOLNÁJÁBAN VASÁRNAP KISZOLGÁLTATJÁK A BETEGEK SZENTSÉGÉT

A betegek 31. világnapja alkalmából ünnepi szentmise lesz Vácon, az Irgalmasrendi kórház kápolnájában, február 12-én 16:00 órai kezdettel.

A szentmisét, amelyben kiszolgáltatásra kerül a betegek szentsége, Torma Joel atya, a Váci Kórházlelkészi Szolgálat vezetője mutatja be.

Szent II. János Pál pápa 1992-ben elrendelte, hogy február 11-e legyen a Betegek Világnapja.

A szentatya a ellene elkövetett merényletet követően egyre inkább megtapasztalta a betegség keresztjét, s különös együttérzéssel fordult a betegekhez.

XIII. Leó pápa 1886-ban Istenes Szent Jánost a betegek égi patrónusává avatta.

XI. Pius pápa 1930-ban a betegápolók mennyei pártfogójává tette Istenes Szent Jánost.

Istenes Szent János 1537-ben a spanyolországi Granadában kórházat létesített, majd szellemi öröksége folytatására megalakult az Irgalmas Testvérek közössége, akik a mai napig
az Irgalmas Rend keretében végzik áldásos tevékenységüket. Szerzetesi fogadalomra épülő életük célkitűzése a betegek gyógyítása, ápolása. Szolgálatukban az embermentő Jézus
Krisztusra hivatkoznak: „Azért jöttem, hogy életük legyen és bővebben legyen”. (Jn.10,10)

Ez a bővebben a teljesebb életet jelenti, ami mai fogalommal élve nem más, mint az életminőség, vagyis a testi, lelki, szellemi jól-lét foka. Nem tévesztendő össze a jóléttel, amelyre olyan nagyon vágyakozunk. A teljes életet élő ember az egésznek (közösségnek) élő és éltető része (tagja). A magyar nyelv egyedül álló módon fejezi ki ezt az életminőséget; az
ilyen ember egészséges. Forrás: katolikus.hu