MEGNYÍLT A VÁCI KARITÁSZ SZENVEDÉLYBETEGEKET ÉS CSALÁDJAIKAT SEGÍTŐ KÖZPONTJA A HATTYÚ UTCÁBAN

Ünnepi esemény helyszíne volt november 28-án a Váci Egyházmegyei Katolikus Karitász Hattyú utcai központja, ahol a köszöntők után püspöki áldást kapott a karitatív szervezet égisze alatt elindított szenvedélybeteg-segítő szolgálat.

Vácon a szenvedélybeteg-segítő szolgálat a helyi karitász kezdeményezésére jött létre, Kovács Gábor igazgató elmondása szerint egy régóta dédelgetett céljuk, álmuk, vágyuk válik valóra a szolgálat elindításával, kis központjuk megnyitásával.

„Azt látjuk, hogy szükség van egy olyan szenvedélybeteg-segítő szolgálatra, amely a karitász értékeit és küldetését képviseli. Mi a hit és a lelkiségünk által többet tudunk nyújtani, mint egy másik, hasonló szolgálat, de ez nem azt jelenti, hogy csupán hívő embereket várnánk, ellenkezőleg; mindenkit egyaránt kitárt karokkal fogadunk” – mondta Kovács Gábor.

A RÉV-ről, mint a szolgáltatás mozaikszaváról kifejtette: a Remény-Élet-Változás kifejezések hangsúlyozhatják mindenki számára, hogy Isten a remény Istene is, a karitatív szolgálatban résztvevőknek pedig lényeg és alapvetés, hogy senkit nem írnak le úgymond, így a szenvedélybetegeket sem, mindenki számára van lehetőség a változásra és az újrakezdésre.

„A segítő munkatársak feladata, hogy elsősorban az irgalmasság eszközei legyenek az érintettek számára. Tudjuk, hogy minden szenvedélybetegségnek komoly mentális okai vannak, amelyeket fel kell és lehet tárni, csak akkor tudunk megfelelően segíteni, hogy a betegek megszabaduljanak a függőségüktől. A Váci Egyházmegye örömmel ad helyet ennek az új szolgálatnak” – mondta el köszöntőjében Marton Zsolt megyéspüspök.

Az esemény szertartási része Lukács evangéliuma azon részének felolvasásával folytatódott, amelyben a vámszedő, a jerikóiak körében bűnös, harácsoló, hatalomvágyó, korrupt, kíméletlen uzsorás embernek tartott Zakeus találkozik Jézussal, miután erősen vágyik rá, hogy lássa és hallja őt.

Marton Zsolt igehirdetésében így fogalmazott az igehely alkalomhoz illő üzenetének kifejtéseként:

„Zakeusban van egy remény, amikor felmegy a fügefára, hogy láthassa Jézust. És amikor lejön, akkor valami döbbenetes dolog történik, ott egy nyilvános bűnvallomást tesz, azt mondja Jézusnak, hogy Uram, a vagyonom felét szétosztom a szegények között, és akit megkárosítottam, annak négyszeresen adom vissza, tehát elismeri, hogy bűnös, és az ígérete is nagyon erős. Magyarán egy hatalmas változás történt az életében, életfelfogásában, jó élet kezdődik neki most ezen túl. Nyilván azért került a Szentírásba ez a leírás, mert ez egy klasszikus megtéréstörténet, van benne egy remény, egy vágy, mert valahol a lelke mélyén a vámszedő is érzi, hogy ez így eddig valahogy nincs jól, ezért akarja a vándor prédikátort hallani, aztán az élete oda kerül Jézus elé és a vele való találkozásra egy változás következik be, mégpedig megfordul az élete és teljesen más irányba megy, Jézus felé megy, vele megy.

Mi a kapcsolat a RÉV és Zakeus között? Benne volt egy szenvedélyben, a hatalomnak, a pénznek a rabságában, ám a Jézussal való találkozás gyökeresen megváltoztatta az életét. Talán utoljára az édesanyja szólította meg úgy, mint a vándor prédikátor, hiszen egy ilyen embert vagy érdekből szólítanak meg, vagy félelemből, vagy irigységből, de tisztán talán senki, ugyanakkor Jézus félelem, érdek nélkül, tiszta szívvel, őszinte szeretettel szólítja meg, ez a változás egyik alapja Zakeusnál. A RÉV egyik fő feladata pedig valami ilyesfajta megszólítása azoknak, akik szabadulni akarnak valamilyen szenvedélyből, függőségből” – fogalmazott Marton Zsolt.

Az ünnepélyes megnyitón részt vett Fazekas György atya, a Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat (KASZ) lelkésze is, aki bekapcsolódik a váci RÉV munkájába, amelynek
szolgálattevői multidiszciplináris csapatot alkotnak: szociális munkás, szociálpedagógus, pszichiáter, pszichológus, teológus, lelkigondozó, pár- és családterapeuta, pszicho- és
bibliodramatista, gyásztanácsadó szakember is részét képezi a csapatnak.

A váci RÉV 40 fő ellátására alkalmas, a szolgáltatás a dunakeszi központú, a rétsági, szobi és váci járás területére terjed ki.

A szenvedélybetegeket és családjaikat segítő központ működéséről tudni kell, hogy előzetes bejelentkezés alapján lehet egyéni terápiás találkozókat kérni, illetve csatlakozni a bizonyára igen hamar kialakuló különböző csoportok foglalkozásaihoz, lett légyen szó akár egy drámapedagógia mini közösségről, akár sorstársi támogató csoportról.

Cím és elérhetőségek:

2600 Vác, Hattyú u. 1.
Tel.: 27-814-174
E-mail: caritas@vaciegyhazmegye.hu
https://www.facebook.com/karitaszvac