MARTON ZSOLT MEGYÉSPÜSPÖK: VÁLASSZUK KRISZTUS KIRÁLYI SZERETETÉNEK ÚTJÁT!

Krisztus király ünnepének tiszteletére zsúfolásig megtelt vasárnap este a piarista templom a Marton Zsolt megyéspüspök celebrálta ünnepi szentmisére, és a székesegyház Szent Cecília Kórusa, valamint a Székesegyházi Kórusiskola egyházi évet záró hagyományos hangversenyére.

A szertartás bevezetéseként a megyéspüspök megfogalmazta: Jézus Krisztus nem a világ szerinti úr, nem a világ szerinti király és uralkodó, hanem a szívek, az értelem, az érzelmek szelíd uralkodója ott, ahol befogadják őt, ahol elfogadja őt az emberi személy és befogadja őt az emberi közösség.

Az ünnepnapra rendelt igehelyek felolvasását követően Marton Zsolt arra építette fel homíliáját, hogy szembeállította a profán világ idézőjelben értett evangéliumának és Krisztus örömhírének az üzenetét.

– Ahogy gúnyolják Jézust Pilátus előtt, majd a keresztre feszítéskor, hogy ha király vagy, szabadítsd meg magad, ez a világnak az evangéliuma, idézőjelbe téve az evangéliumot,
szabadítsd meg magadat, tedd magadat boldoggá, saját erődből valósítsd meg önmagadat, erővel, hatalommal. És ezzel szemben áll Krisztus evangéliuma, az igazi evangélium, az igazi örömhír, paradox módon ebben a helyzetben, amikor ő ott van a kereszten, ez a királyi szeretetnek az evangéliuma, amelyik képes megváltoztatni az embert, az önfeláldozásnak, önodaadásnak az evangéliuma, amit a jobb lator felismert, akit ez a szeretet már megváltoztatott ott a kereszten – fogalmazott a főpap.

Hozzátette: ez a szeretet evangéliuma, ez az élet evangéliuma, szemben az önzés, és a halál idézőjelbe tett evangéliumával, Krisztus elajándékozza az életét értünk, emberekért, az akkori és az azóta lévő, és az utánunk lévő emberekért, a mindenkori emberért.

– Ez az ünnep arra figyelmeztet bennünket, hogy vándorok vagyunk ezen a Földön, egyszer Krisztus majd megjelenik az életünkben és számonkér, és szembe leszünk vele, ez a világ végén megtörténik, de saját életünk végén mindenképpen, ez lesz a mi személyes világvégénk, át szeretnénk lépni ebből a világból az ő boldogságának a világába. Nem könnyű, mert a világ evangéliuma roppant alattomos és meggyőző, pedig szenvedés és fájdalom a keserű gyümölcse. Amikor a szomszédban háború dúl, a fronton Krisztus szenved a világ evangéliumának oltárán, ahol keresztényüldözés van a világ számos helyén most is, ott és akkor is Krisztus szenved. Éljünk úgy, hogy látható legyen a mi életünkben a szeretett Fiú országa, az élet evangéliuma, és tegyünk úgy mint Mária, az a néhány asszony és János evangélista, aki egész közel ment a kereszthez, nem elszaladt a kereszttől, hanem szorosan odakuporodott a tövéhez, ma is ezt kell tennünk, Krisztus keresztjét átölelnünk, a szenvedő testvérben, egymásban, a másik emberben – fogalmazott Marton Zsolt.

Végül így buzdított: „Az egyházi év végén tegyünk egy számadást az elmúlt évről, és indítson ez minket újra megtérésre, hogy váljunk szeretetben mi is áldozattá, egyedül ennek van értelme, ez az élet evangéliuma, hogy átöleljük Krisztus keresztjét és mi is krisztusivá váljunk ezáltal, válasszuk hát a királyi szeretetnek az útját, az élet evangéliumát, hogy életünk utolsó napján elmondhassa nekünk is azt, amit a jobb latornak mondott, hogy még ma velem leszel a mennyek országában.”

Varga László, a székesegyház karnagya a szentmisét követő koncert elején kiemelte: a püspökség büszke lehet az egyházmegye, Vác kórusiskolai hagyományaira, amelyek
megalapozásában és éltetésében élen jár az egész országban, miközben nagyon lelkesítő a jelen is, például a néhány éve újraindított székesegyházi kórusiskola révén, amelyben ebben a tanévben 230 kisgyermek és fiatal tanulja a kóruséneklést, vesz részt liturgikus szolgálatokban.

A csaknem két órás hangverseny keretében a kórusok, a közreműködő szólisták, a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar muzsikusai nagyszerű, felemelő élménnyel ajándékozták meg a hálás közönséget.