ORGANIKUS PEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INDUL AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLÁN

Egy felekezetközi, keresztény értékrendű, érzelmi intelligenciára alapozó (de világnézeti szempontból ún. semleges környezetben is hatékony) pedagógiai szemléletmód sajátítható el Uzsalyné Pécsi Rita PhD, neveléskutató, főiskolai tanár szakvezetése alatt az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán induló 2 féléves, levelező, felnőttképzése során. A „Kulcs a neveléshez” jelenleg hazánkban csak itt tanulható.

A jelentkezés feltétele az, hogy a felvételiző rendelkezzen pedagógiai, bölcsészeti, orvosi és egészségtudományi vagy hitéleti képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben szerzett diplomával. (Aki nem rendelkezik ilyen végzettséggel, az vendéghallgatóként vehet részt.) Az akkreditált képzéssel szerezhető kreditek száma 120 kredit, a képzés önköltséges, a jelentkezési határidő 2023. január 8. A továbbképzés elsősorban jelenléti alkalmakra épül.

 

Miért organikus?

A természetben tapasztalható élet növekedését tekinti mintának. Minden eljárásában ezt az elevenséget, az egész személyiség kiteljesedését szolgálja. Érzékelés-kapcsolatot tart a legfontosabb életfolyamatokkal, és ezekből kiindulva a szerves növekedést támogatja. Nem sürget, nem kényszerít, hanem a keretekkel és a vezetéssel is a belülről fakadó, saját tempójú kibontakozást gondozza.

Miért hatékony?

— korszerű, de nem korhoz ragadt;
— profetikus és zseniálisan egyszerű;
— tapasztalatokon nyugszik ÉS a legmodernebb kutatások eredményét ötvözi;
— szóhoz jutnak a nagy nevelők, a szentek és a Lélek egyaránt;
— szemléletmódot nyújt, az újkori élet új problémáira válaszol;
— az emberben lévő eredeti személyiséget formálja ki;
— világnézettől függetlenül eredményes, ugyanakkor mélyen keresztény gyökerű;
— hosszú távú nevelési célokat valósít meg, mégis itt és most elérhető eszköztárat kínál.

Hogyan hasznosítható ez a tudás?

— alapdiplomától függően bármely életkorú gyermekek, fiatalok, felnőttek intézményrendszeren belüli, illetve azon kívül történő oktatása-nevelése során;
— az érzelmi intelligenciát alkalmazó, az egész fejlődési folyamatot átfogó szakmai koncepciók kidolgozására;
— az organikus pedagógiai előadásokra épülő szemináriumok szervezésére, vezetésére;
— mentorálásra, a tartalmak lebontására a hétköznapi élet helyzeteire, tantestületben, iskolában, óvodában, szülői körben;
— rátermettség és elhivatottság esetén — megbízással — organikus pedagógiai előadások megtartására.

Kinek ajánljuk? Mindazoknak, akik szeretnék…

— a rájuk bízottak érzelmi intelligenciáját fejleszteni;
J. Kentenich pedagógiai rendszerét — egy keresztény szellemiségű nevelést — a gyakorlatban alkalmazni;
— a személyiséget az életkorral járó belső mozgásokra támaszkodva fejleszteni;
— a művészeti hatásmechanizmusokat a személyiség és a közösség fejlesztésében alkalmazni;
— szakmai programok, tananyagok és eljárások organikus szemléletű, érzelmi intelligencia központú továbbfejlesztését a saját szakterületükön mentorálni.

A képzés keresztfélévben, februárban indul megfelelő számú jelentkezés esetén, és az oktatás csak szombati napokat érint, félévenként 5-6 alkalommal.

Szeretettel várjuk jelentkezését a képzésre, és kérjük, hogy kollégáinak, barátainak is szóljon erről a különleges lehetőségről.

Teremtsünk oázisokat!

Alakítsuk át a magyar pedagógiai közgondolkodást a családjainkban és az intézményeinkben!

Képzési helyszín: Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 1201 Budapest, Török Flóris u. 227-229., Martineum Felnőttképzési Akadémia 9700 Szombathely, Karmelita u. 1.

Szakvezető: Uzsalyné Pécsi Rita PhD, neveléskutató, főiskolai tanár pecsi.rita@avkf.hu

 

***

VÉDJÜK MEG ÉRTÉKEINKET, MERT NEM JÓ IRÁNYBA HALAD A VILÁGUNK! – BESZÁMOLÓ AZ ORGANIKUS PEDAGÓGIA ELSŐ KONFERENCIÁJÁRÓL

AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA TANÁRA KAPTA A MÉDIA A CSALÁDÉRT ALAPÍTVÁNY 2021-ES PÁLYÁZATÁNAK KÖZÖNSÉGDÍJÁT

„AHOGY GYEREKEINKET NEVELJÜK, OLYAN LESZ AZ ORSZÁG” – A MAGYAR PEDAGÓGIA MEGÚJÍTÁSA ZAJLIK A VÁCI APORON