KIVÁLASZTOTTÁK ÉS KÖSZÖNTÖTTÉK A VÁCI EGYHÁZMEGYE ÚJ MIGAZZI-ÖSZTÖNDÍJASAIT

A Váci Egyházmegye és az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) a 2022/2023. tanév őszi félévében is meghirdette pedagógusképzési ösztöndíját, a szerződéseket a hosszú hétvége előtt, ünnepélyes keretek között írhatták alá az érintettek a püspöki palotában.

A pályázat célja a megfelelő végzettséggel és hivatástudattal, a keresztény értékrend szerinti nevelés iránti elköteleződéssel rendelkező, hívő pedagógus-utánpótlás biztosítása a Váci Egyházmegyében, az EKIF fenntartásában működő köznevelési intézményekben.

A múlt heti eseményen először Selmeczi Zoltán, az EKIF főigazgatója köszöntötte a pályázókat, majd röviden beszélt az ösztöndíj lényegéről, a pedagógus hivatás nagyszerűségéről, illetve megemlítette, hogy ebben a pedagógushiánnyal küszködő társadalomban nagy érték, ha valaki ezt a pályát választja.

Említést tett a már végzett öt ösztöndíjas hallgatóról, akik az idei tanév szeptemberétől tanító és óvodapedagógus (gyakornok) munkakörben kezdték meg hivatásukat valamelyik EKIF fenntartású intézményben.

Ebben a félévben hat hallgató nyerte el az ösztöndíjat, közülük néhányan már munkaviszonyban állnak az EKIF egy-egy intézményével. Az ösztöndíjas hallgatók tanulmányaik végeztével az egyházmegye különböző településein, Dunakeszin, Gödön, Dabason, Tiszajenőn, Borsosberényben és Újhatvanban fognak majd a pedagógusi pályára lépni.

Fotók: Váci Egyházmegye

A főigazgató beszéde után a hallgatók bemutatkoztak, majd megtörtént a szerződések aláírása.

Az ösztöndíjra mindazon egyetemista és főiskolás diákok jelentkezhetnek, akik tanító, tanár, gyógypedagógus vagy óvodapedagógus szakon tanulnak, és vállalják, hogy tanulmányaik befejezését követően az egyházmegye fenntartásában működő oktatási és nevelési intézményekben helyezkednek el.

Az idei félév ösztöndíjasai közül négyen tanítónak, egy fő tanárnak, egy fő pedig gyógypedagógusnak készül.

Az ösztöndíjat a tanulmányait megkezdő pályázó esetén a felvételi pontszáma alapján, majd az első tanulmányi féléve lezárását követően tanulmányi eredménye alapján állapítják meg, az ösztöndíj összege nettó összeg, amely 150.000 – 375.000 Ft/félév lehet.

Az ösztöndíjat elnyerők közül ketten az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, ketten a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatói, a másik két ösztöndíjas az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, illetve a Széchenyi István Egyetemen folytatja jelenleg tanulmányait.

A Marton Zsolt megyéspüspök hathatós támogatásával életre hívott pedagógus ösztöndíj gróf Migazzi Kristóf püspökről kapta a nevét, aki az egyházmegyéért több évtizeden keresztül komoly felelősséget vállaló főpásztor volt a XVIII. században, és akinek város- és közösségépítő tevékenysége hosszútávon meghatározta a Váci Egyházmegye fejlődését. Az ő idejében épült meg a székesegyház, alakult ki az egyházi központ Vácon és épült meg az egykori szeminárium, amely ma az Apor Vilmos Katolikus Főiskolának ad otthont.

Legközelebb 2023 márciusában lesz lehetőség újra pályázni, bővebb információ a honlapon.