A SZÉCHENYI UTCAI FAIRTÁSSAL KAPCSOLATBAN CSAK A KÉRDÉSEK GYARAPODTAK

A mismásolónak, cukiskodónak is értékelhető meghívó szerint a pénteki rendkívüli önkormányzati képviselő-testületi ülésnek a sport- és kulturális intézmények – rezsiár növekedésre hivatkozó – bezárásának, részleges nyitva tartásának mikéntje mellett a Széchenyi utcai japán díszcseresznye fasor pótlásának bájolgósra szánt témájáról kellett volna még szólnia. De hát semmi ok nem volt és nincs itt a mézes-mázoskodásra, hiszen – a Kőhíd utcai környék után – egy újabb brutális fakivágó akcióról van szó, amit nehezen lehet indokolni, védeni, főleg komolynak vehető szakértői alátámasztás nélkül. Az ellenzéki oldal hamar rá is világított erre a hiányosságra, más egyéb kifogások mellett.

Az egyre inkább jobbára csúsztatásra, elkenésre, problématagadásra, szerecsenmosdatásra, bizonyos esetekben elhallgatásra szakosodott városházabarát oldal felvezetése alapján idézzük:

„… a héten nagy felhördülést keltett a helyi közösségi felületeken a váci vasútállomással szembeni beteg fáknak a kivágása. Néhány, a helyi zöld felületek sorsát a szívén viselő lakos hamar kifejezte az aggodalmát, illetve a nemtetszését és képekkel illusztrálva felhívták a figyelmet a véleményük szerinti pusztításra. A kedélyeket az a város honlapján megjelent írás se tudta megnyugtatni, amelyik végül a munkálatok tényleges indokáról és a régi növények pótlásáról tájékoztatott. Így a rendkívüli testületi-ülésen is folytatódott a vita az esettel kapcsolatban…”

A rendkívüli ülésen a jelenlévő ellenzéki képviselők, Csereklye Károly, dr. Manninger Péter, Mokánszky Zoltán, Pető Csilla egyaránt szóba hozták az intézkedés megkésettségét és a lakosság megkérdezésének hiányát (volt, aki az újonnan elültetendő fák gondozásának a nehézségei miatt is kifejezte aggodalmát) – véleményük szerint jelenleg totális, mindent letaroló szakszerűtlenség jellemzi a kertészeti, parkgondozói, tájépítészeti munkálatokat (is) Vácott.

Magyarázkodásra bőven volt idő a témában a testületi ülésen, akár Kiss Zsolt János, akár Ferjancsics László többedik sorszámú alpolgármesterek számára, ellenben például Pető Csilla képviselő kérdéseire nem hangzott el érdemi válasz, illetve annyi csak, hogy majd írásban feleletet kap a felvetéseire, ezért mi most rögzítjük, mire is kérdezett rá:

  • „Ki rendelte el a Széchenyi utcai fák kivágását?
  • Ki engedélyezte és mikor?
  • Miért nem került a döntés a képviselő-testület elé?
  • A lakosság tájékoztatása – társadalmasítás – megtörtént-e?
  • Ki és mikor vizsgálta meg a fák állapotát utoljára? Milyen betegség támadta meg a fákat?
  • Az értelmetlen pusztításért ki vállalja a felelősséget?
  • Milyen szervezet, szakember tudományos véleménye alapján döntöttek a fák kivágásáról?
  • Milyen fakivágási, faültetési protokollt fognak követni?”

VO-komment:

Természetesen szót kért és kapott a témában Jess Kinga jól fizetett tanácsnok asszony, a körzet önkormányzati képviselője is, aki azzal ötölt-hatolt, hogy a kérdésben mindenekelőtt a szakma hangját kell meghallgatni. De hiába lett volna rá lehetősége, egész egyszerűen nem tudta megszemélyesíteni a szakmát, úgy látszik, szellemidézésre még ő sem képes, hiába vannak amúgy különlegesen nélkülözhetetlen városvezetői képességei (sic!). Legalábbis nem kért szót szakmailag egyetlen jelenlévő sem, ráadásul hiányoztak az illetékes önkormányzati cég fő illetékes elvtársai is, akiknek lett volna lehetőségük az aggályokat elhárítani, az egyre csak sokasodó kérdésekre a szakszerű válaszokat megadni. De nem így történt!

Több mint furcsának véljük, hogy a rendkívüli testületi ülésre behozott, kedélyeket igen csak borzoló kérdésnek nem volt igazán hozzáértő gazdája, szakszerűen, szakmailag kielégítő választ senkitől sem kaptak a kérdést feltevő képviselők, de maga az előterjesztés sem tartalmazott semmilyen szakmaiságra utaló jeleket sem.

Jogosan vetődik fel a kérdés, vajon miért? Talán mert jelen állapot szerint nem létezik semmilyen szakmai dokumentáció, amely alapot, indokot szolgáltatott volna az értelmetlen, meggondolatlan pusztításra!