JUSZTITIA ELKÖLTÖZÖTT VÁCRÓL, MOST A MATKOVICH-FÉLE CICOMÁZÁSSAL SEM LESZ MÁR AZ IGAZI

„Történelmi esemény: Justitia leszállt a földre” – ezzel az ujjongó, a busás jövedelemből élő város(félre)vezetők háját kenegető mondattal számolt be tegnap a felújítást megélő városháza kétes szavahihetőségű hivatalos honlapja arról, hogy a kivitelezés során lekerültek helyükről az épület főhomlokzatának patinás szobrai, restaurálás végett.

Ugyanakkor a városvezetéssel szemben kritikus – egyre népesebb csoporttá váló – kisemmizett, becsapott, egyre több helyi rendelettel megsarcolt polgárok akár szimbolikusnak is vehetik ezt a földre szállást.

Fotó: Ribáry Zoltán

„Mondják már, lakik itt valami Justitia nevű jóravaló hölgy? – kérdezte volt a szoborleemelés másnapjának reggelén egy gyanútlan polgár a városháza portáján tébláboló portás-biztonsági őrös, közterület-felügyelős kis csapat tagjaitól. Egy darabig síri csönd keletkezett, aztán a team legkészségesebbnek, legmerészebbnek tűnő tagja annyit azért kibökött, hogy ők semmiről nem tudnak semmit, meg különben is, szájzár rendelet van errefelé, a világért sem sértenék meg azt, hiszen akkor ők nem földre szállnak, hanem rajban repülnek. Érdeklődjön a feljebbvalókéknál! – jött végül a hárító nemválasz. Az erősen ügyet intézni kívánó, valamiért nagyon morcos polgár dünnyögött egy sort a bajsza alatt, aztán még félhangosan megsejdítette: tudja ő jól, hogy az a serpenyős-mérleges hölgy 2019 óta valójában már nincs jelen ebben házban, újra meg kell keresni, aztán valahogyan visszacsábítani, de ez nem lesz egy könnyű feladat…”

VO-komment
Akár történelminek, akár jelképesnek is vehető ez a szobor leemelés: az igazság szobra lekerült a homlokzatról, miközben az igazság már rég nincs otthon a városházán, ott a városvezetés részéről széltoló harácsolás van, hazudozás, mások lejáratása, minden korábbinál szégyentelenebb urambátyám világ építgetés, ingatlan mutyizás, a tehetségtelenség leplezéseként másokra mutogatás, meg sok ilyesmi.

Amúgy szegény Iustitia az igazságot megszemélyesítő római istennő, a görög Diké, illetve Themisz istennők megfelelője, az igazság megszemélyesítője, aki egyensúlyban tartja az igazságosságot, a korrektséget, erkölcsösséget.