NAGY VÁRAKOZÁS ÖVEZI AZ ÚJ ESÉLY KÖZPONT NYITÁSÁT, A HELYI BAPTISTA GYÜLEKEZET IS SEGÍT

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Új Esély Központot nyithat Vácott, éspedig – noha korábban szóba jött helyszínként a majdani új hajléktalanszálló épületegyüttese is – a sok épületből álló volt kötöttárugyári terület tőszomszédságában.

– A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió immár több mint egy évtizede végez az egész országot lefedő tevékenységet a különböző szenvedélybetegségekből kigyógyulók felé fordulva. Ami egyébként bizonyos nagyságú városoknál, és ez ismereteim szerint 14 ezernél nagyobb lélekszámú településekre vonatkozik, városi vagy önkormányzati feladat lenne, de hát ismerve az önkormányzatok helyzetét, sokan sokkal jobban örülnek, ha ezt külső segítséggel meg tudják oldani, adott esetben egyházi közreműködéssel.
Nagyjából két évvel ezelőtt keresték ők meg a várost, természetesen engem is értesítettek, és tudomásom szerint három-négy tárgyalás is volt, a polgármester asszonnyal is, és talán Inotay alpolgármester úrral is, és keresték a megfelelő helyszínt. Korábban úgy tudtam, hogy az elkészülő hajléktalanszálló 200 négyzetméteres épületében lesz ez a tevékenység is, de végül a jelek szerint más döntés született, ám ez csak kevésbé lényeges kérdés – nyilatkozta érdeklődésünkre Meláth Attila, a Váci Baptista Gyülekezet lelkésze.

 

Szavai szerint a szolgáltatás, a segítő tevékenység mibenléte a lényeg természetesen, ez pedig abban áll, hogy itt nem gyógyító munkáról van szó, ez inkább terápia, befogadás, beszélgetés, krízishelyzet ápolás, esetleg valamilyen szinten a munkába való vissza segítésnek a támogatása.

– A hajléktalanellátást érintő esetleges baptista szerepvállalásról, ennek szándékáról nincs közelebbi információm. Ám ez sem elképzelhetetlen forgatókönyv, hiszen a másik segélyező missziónknak, a Baptista Szeretetszolgálatnak nyolc-tíz hajléktalan-szállója is van szerte az országban. Egyházunk ezen szolgálataiban nem kevesebb mint háromezer-ötszáz munkatárs tevékenykedik, nagyjából tíz százalékuk lehet egyháztag is egyben, a többség úgymond kívülről csatlakozó szakember – mondta egy közszájon forgó bizonytalan információra reagálva Meláth Attila.

Természetesen a helyi egyházi közösségük és a hamarosan nyíló Új Esély Központ együttműködésének lehetőségeiről is megkérdeztük a gyülekezetet vezető lelkészt.

– Gyülekezetünk templomi közösségként egyrészt erőteljes szerepet vállal a gyermek- és ifjúságvédelemben, ez a szolgálat majdnem száz kiskorút és félszáz fiatalt érint. Emellett idősvédelmi programunk is van, elsősorban a gyülekezeti tagok és a szimpatizánsok körében, akik ezt keresik, igénylik, és ezen korosztály vonatkozásában a megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályával is együttműködünk az áldozattá válás elkerülését segítő ismeretterjesztéssel.

De sokkal régebb óta, még dr. Bóth János polgármesterségének időszakától kezdve az önkormányzattal is együttműködünk a szociálisan hátrányos helyzetűek, idősek, a három- illetve többgyermekes családok segítésében, és ez havi rendszerességgel megy, általában tartós élelmiszerrel, most is benne vagyunk az élelmiszermentő programban a Vöröskereszttel karöltve. Azt mondhatom, hogy az elmúlt húsz év alatt közel kilencszáz családot értünk el, és kiemelendő az, hogy ezt csak kifejezetten diakóniai munkában tesszük, ezért mi nem várjuk el azt, hogy ők akkor hozzánk járjanak, tehát a teljes önzetlenség a lényeg – vezette fel a kérdés megválaszolását Meláth Attila.

Aztán az Új Esély Központtal való együttműködési lehetőségre visszacsatolva kiemelte: a gyülekezet és az intézmény kapcsolatát nem szervezeti egységként kell elképzelni, hanem arról van szó, hogy ők tulajdonképpen felebaráti segítőként igyekeznek közreműködni a szolgálatban oly módon, hogy szívesen várják alkalmaikra az új intézmény révén irántuk érdeklődőket, akiknek adott esetben a munkaerőpiaci elhelyezkedésben is igyekeznek segítséget nyújtani.