KÉT ÉV SZÜNET UTÁN ÚJRA MÁRIA-NAPI BÚCSÚ A HÉTKÁPOLNÁNÁL

Az idén – két év kihagyás után – újra megrendezik a Hétkápolna kegyhely legjelesebb ünnepét, a Mária-napi búcsút, amelyre nemcsak Vácról, de a környékről és az egész egyházmegyéből is várják a zarándokokat.

A Váci Hétkápolna Vác városának fontos búcsújáróhelye. Az első templomot a 18. század elején kezdték építeni, amelyet 1780-ban Migazzi püspök szentelt fel. A hely kiválasztása egy itt korábban elhelyezett Mária-kép és a neki, valamint a közelben található Mária-forrás vízének tulajdonított gyógyulásokkal van összefüggésben. A mindenkori váci püspökök szívükön viselték a templom és a kegyhely sorsát. A kertben 7 stáció készült 1738-ban a Boldogságos Szűz Mária hét örömének és hét fájdalmának tiszteletére. Ma ezekben a „képszékekben”, amelyekről valójában a hely a nevét is kapta, a rózsafüzér imádság titkait jelenítik meg.

A hétvégi búcsú programja, szeptember 10., szombat: 17.00 Fatimai ájtatosság (1917-ben Fatimában három kisgyermeknek megjelent a Szűzanya és engesztelő imákat kért tőlük a bűnösök megtéréséért és mint a Rózsafüzér királynője mutatkozott be. Ennek nyomán tartanak általában ún. fatimai ájtatosságokat, azaz engesztelő imaórákat.), 18.00 Szentmise a Hétkápolna kertjében, amelyet Dr. Varga Lajos segédpüspök mutat be. 19.45 Mária köszöntő. 21.00: Vesperás. 22.00 Gyertyás rózsafüzér a stációk mentén. 24.00 Szentmise, amelyet Molnár Zsolt plébános mutat be.
Szeptember 11., vasárnap: 9 órakor indul a hagyományos körmenet a Székesegyháztól (Vác, Konstantin tér) a Hétkápolnához. 10.00 Ünnepi szentmise a Hétkápolna kertjében, amelyet Marton Zsolt megyéspüspök mutat be. Kb. 11.30 Mise után Dr. Varga Lajos segédpüspök bemutatja a zarándokoknak a templomot, a búcsújáróhely eredetét. 17.00 Régi rítusú, latin nyelvű szentmise a kegytemplomban, amelyet Dr. Varga Lajos segédpüspök mutat be.