A SZIVÁRVÁNYOS TÖBBSÉG NEM MERT, NEM AKART VITÁZNI AZ ÖNFELOSZLATÁSRÓL

A júliusi testületi ülés előzetesen kiküldött, tervezett napirendjén még ott szerepelt (Csereklye Károly előterjesztésében) egy, a képviselő-testület önfeloszlatására vonatkozó indítvány is. Ám aztán az összejövetelen Matkovich Ilona intett a hajbókoló kórusának, hogy ezt ne vegyék tárgysorozatba, s a bólogató másik Juliska (álnéven Jess Kinga), meg a bólogató Jánosok nem is vették. Ezen az előterjesztő úgy felháborodott, hogy fennhangon gyávának titulálta a szivárványos döntéshozó többséget, a polgármester meg – szintén fennhangon – rendre utasította a képviselőt (mást is rendre utasított egyúttal, de erről majd később, mert megér egy külön fejezetet).

Csereklye Károly képviselőtől megkaptuk a jegyzőnek írt, kezdeményezése napirendre vételét indokló levelét, továbbá tervezett hozzászólását is, amit végül a testületi ülésen nem volt alkalma elmondani, mert a Matkovich-brigád ugyebár nem adott rá lehetőséget.

Csereklye Károly megírta levelét a jegyzőnek

„Kérem az alábbi előterjesztést az előírt formában a 2022. július 20-i testületi ülés napirendjeihez testületi megtárgyalásra előkészíteni!”

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati ciklus feléhez érve a váciak nagy többségénél egyértelművé vált, hogy olyan negatív fejlődési spirálba került önkormányzatunk, hogy a jelenlegi többség személyi összetétele ellehetetleníti városunk fejlődését.

Nem kívánom sorolni a város közéletét borzoló botrányok sorozatát, sem ecsetelni Vác lehangoló közállapotát. Már önmagában az Állami Számvevőszék azon megállapítása, hogy önkormányzatunknál a korrupció kockázata kiugróan magas, egy demokratikus működésnél az önfeloszlatást eredményezte volna.

Ha még ebben az évben új testülete lenne Vácnak, remény lenne arra, hogy 2024-ig egy egészséges korrekció valósulhatna meg. Ennek józan belátásában bízva javaslom, hogy a törvény értelmében név szerinti szavazással, minősített többséggel oszlassuk fel a testületet.”

Ahogy a bevezetőben említettük, a balliberális szivárványos többség nem járult hozzá még ahhoz sem, hogy egyáltalán vitázzanak kicsit az előterjesztésről, nemmel (vagy tartózkodva) szavazott a tárgysorozatba vételről Kászonyi Károly, Tótváradi-Nagy Bence (Jobbik) ugyanúgy, mint Ferjancsics László, Inotay Gergely és Kiss Zsolt (alpolgármesterek), vagy épp Jess Kinga, Rozmaring Sándor, Molnár Nándor – a rohamsisakos Fehér Zsolt (másképp „Arbonyúz”) is nyilván így voksolt volna, csak ő nem volt jelen az ülésen valamilyen kimentő igazolás folytán.

És akkor következzék itt Csereklye Károly kifejtő véleménye, érvelése az önfeloszlatás mellett:

  • A városépítésben az előző kilenc esztendő után a legutóbbi három év is pocsékba ment.
  • Gyorsul a város térvesztése, leépülése.
  • Az önkormányzati vezetésben folyamatosan hiánycikk a távlatos gondolkodás, a hosszabb távú koncepciók kidolgozásához szükséges felkészültség, a jövőformálási tehetség.
  • Van viszont végtelenített kommunikációs offenzíva a sokadlagos ügyekkel való küzdelmekről, a semmi felett aratott győzelmekről.
  • A kötelező feladatok ellátásának munkasikerként való bemutatása, a közéletben való sürgés-forgás már nem tudja elfedni az alibi munkát, az önfelmentést szolgáló sérelmi politizálást. A látszattevékenység egyre nyilvánvalóbb.
  • Az évek lassan kifolynak a Matkovich csapat alól, miközben egy helyben totyognak. Már a  helyben járás is bravúr.
  • Ugyanakkor nem lehet azt mondani, hogy a városházán lődörgő politikai-önkormányzati kalandorok ne foglalkoznának a jövővel. A kérdés csak az, hogy kinek a jövőjével? Például körvonalazódik a családi maffia intézménye is.
  • Ebben a ciklusban a lehetséges kibontakozás esélyeit már eljátszották.
  • A hátralévő időben a negatív tendenciák erősödésével számolhatunk, s a maradék választói bizalom elvesztésével.
  • Ha van még az érintettekben képviselői felelősség, ha komolyan gondolják a képviselői esküjüket, akkor Vác érdekében egy hiteles, új csapatnak átadják a helyüket, hogy megőrizzék maradék tartásukat. Ezt tennék egy igazi osztrák kisváros képviselői is.