SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK A VÁC-ALSÓVÁROSI ÉS VÁC-FELSŐVÁROSI PLÉBÁNIÁKON

Görbe József plébános atya hamarosan befejezi váci szolgálatát, és augusztus 1-jétől Kartal plébánosa lesz, az alsó- és felsővárosi plébániák új plébánosa Molnár Zsolt atya lesz, míg mellette Tanczik Balázs atya fog szolgálatot teljesíteni helyettes plébánosként.

A Vácon maradó Balázs András atya jelenlegi feladatai mellett az idén hármas évfordulót ünneplő Karolina Katolikus Iskola spirituálisa lesz.

Ahogy azt korábban már megírtuk, Tömördi Viktor ferences atya Sümegen folytatja szolgálatát, ugyanakkor a Barátok templomába nem érkezik másik szerzetes, a templom ellátása az alsó- és felsővárosi plébániák feladata lesz.

Vácduka és Penc filiák ellátását a sződi és sződligeti plébániák veszik át, így ez a két község augusztus 1-jétől nem a váci plébániákhoz tartozik.

Kovács György atya arra kérte Marton Zsolt megyéspüspököt, hogy mentse fel őt a Váci Egyházmegyében végzett szolgálat alól, mert papi hivatását a Jézus Társaságában, vagyis a Jezsuita rendben szeretné folytatni. Jelenleg már folyamatban van a felvételi eljárás, a felvételi kérelmet Vízi Elemér SJ, a magyar rendtartomány provinciálisa fogja elbírálni a következő hetekben.

Ribáry Zoltán