MEGÁLDOTTÁK A SZENT HEDVIG IDŐSEK OTTHONÁT

Ünnepi esemény helyszíne volt május 27-én a Naszály úton lévő idősek otthona, amely intézmény a jövőben a Váci Egyházmegye szamaritánus szolgálata fenntartásában végzi feladatát.

Fotó: Ribáry Zoltán/VácOnline

– Azért gyűltünk ma itt össze, hogy kérjük Isten áldását erre az otthonra, lakóira, dolgozóira, az itt folyó munkára, és azt kérjük, hogy az Isten kegyelme legyen velünk az elkövetkező időszakban. Négy hónappal ezelőtt, amikor megtörtént a fenntartóváltás, akkor Szent Hedvigről neveztük el az intézményt, Szent Hedvig Idősek Otthona most a neve. Akkor engem két dolog fogott meg a névválasztáskor, az egyik az, hogy a névadó a Dunakanyar védőszentje, és hát hol lehetne jobb helyen egy idősotthon Szent Hedvig néven, mint Vácon, a másik, hogy azt olvastam róla, hogy Szent Hedvig a cselekvő szeretet apostola. És valóban, rövid élete alatt tevékeny és nagyon áldásos életet élt elénk, és azt is tudjuk róla, hogy különösen érzékeny volt a kiszolgáltatott, beteg, hátrányos helyzetű emberek iránt. A mi szakmánkban, a segítő foglalkozásban és a segítő tevékenységben nagyon nagy szerepe van a cselekvésnek, a folyamatos tettrekészségnek, hiszen a ránk bízott ellátottainkat folyamatosan segítenünk kell és el kell látnunk – fogalmazott az eseményen Pálfay Gellért, a szamaritánus szolgálat igazgatója.

Fotó: Ribáry Zoltán/VácOnline

Marton Zsolt megyéspüspök így fogalmazott: öröm, ha valami olyat lehet tenni, ami az evangéliummal összhangban van, Jézus nem csak az örömhírt hirdette, de betegeket gyógyított, szóba állt mindenkivel, és így hivatássá tette számunkra is ezt, az ő kinyújtott keze vagyunk.

– Nagyon köszönöm az itt dolgozóknak ezt a szeretetteljes munkát, és azt kívánom, hogy a kedves itt lakók otthonuknak érezzék, sőt egyre inkább annak érezzék ezt az intézményt, és azt a krisztusi szeretetet, amiről beszélünk, valóra is tudjuk itt váltani – fogalmazott a főpásztor.

Marton Zsolt püspök rövid beszédében kiemelte még: minden idős embernek van hivatása az életben és Isten szeretetében mindenkinek van helye ott és azon körülmények között, ahol egészségi állapota vagy életkora miatt éppen él, majd áldást adva kérte a kegyelmet az otthon lakói és munkatársai számára is, hogy a szeretet légkörét tudják közösen megteremteni.

Az otthont februárban vette át a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálata az állami fenntartótól. A 80 férőhelyes, vegyes profilú intézményben az átvétel óta is zavartalanul folyik az ellátás, a fenntartónak további tervei vannak az épület átalakítására, hogy az idősekről igényeiknek megfelelően és jobb színvonalon tudjanak gondoskodni.

Az intézmény vegyes profilú, pszichiátriai és fogyatékos ellátásra is van engedélye. A 80 férőhelyen jelenleg összesen 39 idős, 17 pszichiátriai beteg és 9 fogyatékkal is élő személy ellátásáról gondoskodnak.

Az átvételt követően az otthonban átalakították a munkarendet, jelenleg megfelelő számú és tudású szakdolgozó áll rendelkezésre az idős emberek ellátására.

Az épületben korábban iskola működött, amelyen csak a legszükségesebb átalakításokat végezték el a funkcióváltáskor, ezért nem teljesen ideális a jelenlegi feladatok megfelelő színvonalú ellátására. A vezetőség tervei között szerepel, hogy szebb, kulturáltabb lakótereket hozzanak létre, mosodát alakítsanak ki, a mosdókat megnagyobbítsák. Mindezek az ellátottak és a gondozók számára is megfelelő körülményeket fognak biztosítani.

Fotó: Ribáry Zoltán/VácOnline

Szabó Krisztina igazgatónő elmondta, hogy az otthonban lakók új programokon is részt tudnak venni. Nagy örömmel fogadták például a Deákvári óvodások látogatását, valamint a vácrátóti arborétumban tett kirándulást. A mentálhigiénés foglalkozások és a csoportos torna iránt is nagy az érdeklődés, sőt vannak, akik kertészkedésre is vállalkoznak. A havi egy szentmise mellett hamarosan zenés hittan foglalkozás is indul a bentlakók számára a váci lelkészek vezetésével.

Fotó: Ribáry Zoltán/VácOnline

***

Fotó: VácOnline

Szent Hedvig Nagy Lajos király leánya volt, 1374 körül született Magyarországon. 10 évesen Krakkóba küldték, ahol Ulászló litván fejedelem felesége lett, aki megkeresztelkedését követően II. Ulászló néven lengyel királyként uralkodott. Hedvig királynő tevékenyen részt vett az állam életében, gondoskodott az újonnan kereszténnyé vált litván népről is, szívén viselte a betegek, árvák, szegények, elesettek sorsát is. Kórházakat látogatott, betegeket ápolt, sokat tett a parasztság nyomorának enyhítéséért. A Dunakanyar védőszentjének is tekintik, szobra a váci Fehérek temploma mellett áll. II. János Pál pápa 1997-ben avatta szentté.

Ribáry Zoltán