SORRA BUKJA A VÁROSHÁZA A LAPUNK ELLEN INDÍTOTT SAJTÓPEREIT, AZ ŐSZÖDI BESZÉD NAPJÁRA IS JUTOTT NEKIK EGY BELŐLE

A városháza, ha nem is Strasbourg-ig, de egészen a Kúriáig, azaz a jogorvoslati harmadfokig (!) is elrángatott újabb jogi leckéztetése ISMÉT kudarcot vallott, mert lapunk ÚJRA PERT NYERT, amit a VácOnline-nal szemben indított Vác Város Önkormányzata, egy Fülemile-pörnél is nevetségesebb sajtóügyben. Lassan kimondható, hogy a városháza immáron sorozatosan (HÉT ALKALOMMAL!, de ki számolja?) képtelen jogerősen is bizonyítani a törvény előtt a vélt igazát – egy négy évvel ezelőtt szerkesztő híján felületesen kezelt helyreigazítás és egy divatos GDPR (adatvédelmi) vétség eddig mindaz, amiben képesek voltak kicsiholni valamiféle kétes sikert. Az összes többi – a Nagy Piros Hátterű, „Már Megint Hazudott A VácOnline” tartalmú szöveg – zömében nem más csak egyféle helyi őszödi beszéd, amelynek egyébként pont ma „ünnepeljük” a 16. évfordulóját. Csak vágyvezérelten óhajtják AZT, hogy jobban álljon a jogerősen megnyert pereik arányszáma, de üzenjük innen is minden vácinak, hogy – mint sok más mindenben – ebben is ramatyul állnak, és minden egyéb csupán PORHINTÉS a részükről, s mint már számtalanszor idéztük a Tanúból: „Tetszik tudni, az a kérdés, hogy apukával példát akarnak-e statuálni!”

Sokszor átélhették már magukon a szabad váciak a Matkovich vezette önkormányzat „botsuhintásait”, amelyek

  • hol rendeletként (szájzár), hol kollektív bűnösség kikiáltása (csak a jobboldaliak rombolják a város műtárgyait),
  • hol házmester-stíl utcai leordibálás (Káptalan utcai),
  • hol pedig, mint a mi esetünkben már sokadszor jogi köntösben (sajtóperek) csapnak a hátakra.

A Matkovich Ilona vezette baloldali frakció rendkívül nehezen bírja, ha nincs igaza (ez mondjuk, nem ritka eset), vagy ha rajta kapjuk azon őket, amikor nem bontják ki az igazság minden rétegét.  Szemben a VácOnline-nal, ahol viszont, ha kell azonnal elismerjük, ha tévedtünk és azt sajtóhelyreigazítás formájában szemrebbenés nélkül korrigáljuk.

Cikkeinkben, amennyire csak lehet, nyilvános dokumentumokból dolgozunk, mert két és fél év alatt a városházának

  • nem sikerült még egyetlen sajtókérdésünkre sem válaszolnia,
  • valamint meghívnia lapunkat a sajtótájékoztatóikra,
  • hogy egy hangulatos sajtóreggeliről még szót se ejtsünk.

Úgyhogy az információinkat a szájzár rendelet ellenére – néha tényleg csak jobb híján – városházi szóbeszédekre, szivárogtatásokra kell alapoznunk. Ez történt 2021. február 28-án megjelent „Nemhiába jár annyit Gémesi Vácra – gödöllői cég tarolhat a váci közétkeztetésben” cikkünk esetében is, ahol egy információt nem kellő pontossággal kaptunk meg, de a városháza kérésére azonnal helyreigazítottunk. És innentől kezdve, mint a rétestésztát húzta a város bírósági fokról, bírósági fokra nyújtva ezt a lezárt ügyet. Képtelenek voltak elfogadni, hogy korrekt helyreigazítást már megtettünk, míg a legvégén még

a Kúriáig is eljutott ez az egészen nevetségesen pitiáner ügy, amelyben immár harmadszor is azt ítélte a bíróság, hogy helyesen jártunk el, és nem kellene már „statuálnia” annyira a városházának!

Valahol egyszer Matkovich Ilona azt nyilatkozta, hogy bár sokkal több pert is indíthatna a lapunk ellen, de ő inkább a városért szeretne dolgozni. Ez az egész azért mintha nem ezt igazolná, de mi tévők legyünk, fogadjuk el, hiszen ma éppen a baloldal Nagy Igazságbeszédének napja van!

***

Akit esetleg az unalmas részletek is érdekelnek, pár sort idézünk a Kúria ítéletéből és indoklásából. (Csak halkan jegyeznénk meg, hogy a HÉT – de ki számolja?, lehet, hogy már nyolc – VESZTES perükből melyikről számolt be a vác-öszödi média, valamint szoktak-e látni a győzelemittas városházi sajtóban bármikor is egy kimásolt dokumentumot, ami hitelt érdemlően megmutatja, hogy jogerősen valóban pert nyertek?)

Az volt a városháza eredeti kérése, hogy a vaconline.hu internetes sajtótermékben 2021. február 28-án „Nemhiába jár annyit Gémesi Vácra – gödöllői cég tarolhat a váci közétkeztetésben” címmel megjelent cikkel kapcsolatban az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 5 napon belül a főoldalon 24 órán keresztül önálló hírként tegye közzé a „Helyreigazítás Vác Város Önkormányzatával kapcsolatos valótlan tényállítás miatt” szöveget. (Ez meg is történt, de a városházának ez a statuálás kevés volt, és harmadfokig tovább vitte az ügyet.)

Az indoklásból néhány részlet:

„A másodfokú bíróság helytállóan állapította meg, hogy a jogszabályi rendelkezések technológia-semlegesek, önkéntes teljesítés esetén a szerkesztőséget a helyreigazító közlemény cikkbe illesztésének módját illetően, megilleti a szerkesztési szabadság. A perbeli esetben a megjelenített közlemény szövege teljes mértékben egyező volt a felperes igényével, ahhoz az alperes kommentárt, megjegyzést nem fűzött. Az egyébként észlelhető tipográfiai eltérés pedig nem olyan mértékű, hogy alkalmatlanná tenné a közlést a rendeltetésének betöltésére, a közlést nem „rejtették el”, azt a cikk hangsúlyos részén helyezték el.

Jogszabálysértés nélkül állapította meg a jogerős ítélet, hogy a helyreigazítás tényére történő figyelemfelhívás az alperes részéről megtörtént. A perfelvételi tárgyaláson a felperes nem vitatta, hogy a helyreigazításra vonatkozó utalás, felhívás a címoldalon is megtörtént. A cikk a az interneten jelenleg is a helyreigazító közleménnyel együtt olvasható. Amennyiben tehát bárki visszakeres az eredeti cikkre, azt a helyreigazítással együtt olvashatja, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a cikk mely tényállítására vonatkozik és tartalma sem félreérthető.”