SZÓRÁD ÁGNES (VÁCI POLGÁR): ÖTMILLIÁRDOS TÁMOGATÁS „KÉNYSZER PIHENŐN” – A VÁCI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS KÁLVÁRIÁJA

A kormány 5,66 milliárd forintos fejlesztési támogatásról döntött 2018-ban az Egészséges Budapest Program keretében, amellyel a váci Jávorszky Ödön Kórház korszerűsítéséhez, felújításához kívánt hozzájárulni.

2019-ben az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal (ÁEEK) Vác előző polgármestere, Fördős Attila számos egyeztetést folytatott. Egy kölcsönösen előnyös megállapodást sikerült kidolgozni a kórház és az önkormányzat közötti értékarányos és nagy kiterjedésű telekcserében. Mivel az új rendelőintézet nagyobb lenne a jelenleginél, ezért a kórház melletti, önkormányzati tulajdonú területre is terjeszkedne. A kölcsönös segítés és együttműködés jegyében elvi megállapodás született az érintett területek átadásáról és cseréjéről. Ennek megfelelően az ÁEEK és a Jávorszky Ödön Kórház az Egészséges Budapest Program keretében megvalósítani kívánt fejlesztések előkészítő dokumentumait ennek figyelembevételével végezte el.

Az önkormányzati választások (2019. október 13.) után ez az együttműködés megakadt. 2020 elején az eredeti elképzelések és a korábbi egyeztetések eredményei megsemmisülni látszottak, amely majdnem ellehetetlenítette a kórházfelújítás tervein hónapok óta dolgozó tervező-építész csapat munkáját.

Az új önkormányzati vezetés ugyanis más elképzelésekkel állt elő, új feltételekhez kötötte a beruházást. Egy városházi közleményből idézünk:

„A városvezetés egyértelműen jelezte az állam felé, hogy nem tartja szükségesnek az előző vezetés által erőltetett, az állam és az önkormányzat közötti telekcseréket. (…) Fontos szempont továbbá, hogy az önkormányzat tulajdonában marad az Alsótörökhegyi út közelében lévő, igen értékes, több ezer négyzetméteres telek. Azonban egy, az építkezéshez nélkülözhetetlen telekcsíkot ingyen ad át az államnak.”

A szálak kezdtek kuszálódni. Az önkormányzat mintha döntésképtelen lett volna abban, hogy mit szolgáljon jobban, a város egyéni vagy a közjó érdekét?

(A váci vonzáskörzetben a járóbeteg ellátás száma megközelíti az évi 500 ezret). Az idő „ez a vén tolvaj” meg csak haladt. A beruházás megállt.

Az Egészséges Budapest Program egyik részeleme az az 5,6 milliárd forintos kormányzati fejlesztési támogatás, amely a váci Jávorszky Ödön Kórház korszerűsítésére és felújítására hivatott

Miközben az ÁEEK egy tisztázandó sajtókérdésre válaszolva ezt írta: „Az új városvezetés egyértelműen kifejezte, hogy a korábban tárgyalt területcserékkel illetve a már elkészült és Önkormányzat által korábban elfogadott Telepítési tanulmánytervben és beépítési tervben foglaltaktól eltérően, a telekcserék területi lehatárolásai mégsem elfogadhatók, illetve a telekcsere nem érdeke a jelenlegi városvezetésnek.

A már említett Telepítési tanulmányterv és beépítési terv alapján készült el a Helyi Építési Szabályzat módosító dokumentációja, melynek partnerségi egyeztetése lezárult. Jelenleg az ÁEEK véleményezése alatt áll, amely a kialakult helyzetre való tekintettel számos szakértői egyeztetést igényel. 2020. év elején már megkezdődtek a tervezési munkálatok, mely a beruházás sikeres megvalósítása érdekében szoros ütemezés mellett történik. Az előrehaladást jelentősen befolyásolja az Önkormányzattal való együttműködés eredményessége”– írta ezt a beruházó.

Az addig nagy erővel dolgozó tervező-építész csapat kénytelen volt a kiviteli terveket felfüggeszteni, mivel a tervezés megindulásához hiányzott az eredeti elképzelés szerinti bővítéshez szükséges telkek átadása a kórháznak, illetve a bővítéshez szükséges építési szabályozás módosítása. Mindkettő önkormányzati feladat, és egyik sem teljesült az eredeti kéréseknek megfelelően. Az építés elkezdésének időpontja teljesen bizonytalanná vált.

A Jávorszky Ödön Kórház járóbeteg szakellátásának fejlesztésére adott 5.66 milliárd Ft-os kormányzati támogatás a mai napig „kényszer pihenőn” van. Miközben az új, korszerű járóbeteg szakrendelőre égető szükség lenne a váci és környékbeli betegek ellátása érdekében.

Minden halogatás gátló tényezővé vált a beruházás megkezdésében. Pikantériája a dolognak, hogy a mostani városvezetés a Fördős-ciklusban ellenzékként megszavazta a szakrendelő fejlesztését az ahhoz járó telekcserével együtt.

2020 végén aztán örvendetes áttörés történt. A főépítész távozásával megvalósult a telekcsere, az önkormányzat egyezségre jutott az állammal.

2021 áprilisában Matkovich Ilona polgármester a jó hírről így számol be:

„Bízom benne, hogy a kórház felújítási terv végre valóban megvalósul. (…) Mostanra ott tartunk, hogy megkötöttük a szükséges tervezői szerződést, javaslatokat fogalmaztunk meg. A héten az állam által megbízott tervezőkkel egyeztettünk. A rekonstrukció során többek között elbontják a mostani szakrendelőt, a nővérszállót és persze a bejáratnál éktelenkedő betontorzót. Mi a betegek érdekében fogalmaztunk meg további észrevételeket: megfelelő számú parkoló legyen, mind a közös kórházi és rendelői, mind a különálló sürgősségi részleg bejáratához közel legyen taxiállomás és legyen mód rövid idejű autómegállásra is.”

Úgy tűnt, elkezdődhet a várva várt építkezés. De az önkormányzat váratlanul újabb képtelen módosítási javaslatokkal állt elő, feltételeket szabva a beruházónak, ami megint csak „kényszer pihenőre” tette a tervezés véglegesítését és a beruházás megkezdését.

Az állam által 100%-ban finanszírozott, ilyen mértékű támogatás a városát szerető minden váci polgár számára hatalmas öröm kellene, hogy legyen! Mert a közjónak csak önzetlen öröme lehet. Mindegy honnan jön milliárdos támogatás, ha azáltal a város fejlődik, és elavult járóbeteg szakrendelője helyett egy korszerű, jól felszerelt intézménnyel bővül a betegek megelégedésére.

Dr. Manninger Péter képviselő úr mondta találóan egy sajtótájékoztatóján: „egy kórház-felújítást nem lehet politikai ellentétek oltárán feláldozni.” Kell ennél szebb politikusi szentencia, erkölcsi jellegű megállapítás?

Egyébként a polgármester asszony 2019 novemberében még úgy nyilatkozott, hogy „az építés remélhetőleg jövőre (vagyis 2020-ban) elindulhat.” Kicseng belőle a bizakodó hangvétel. 2020 májusában már azt mondta, „az önkormányzat nem hátráltatja a szakrendelő építését és a kórházfejlesztést egy másodpercig sem.” 2020 júniusában pedig azt írta a Facebook-ján, hogy „a beígért beruházás nem tűrhet halasztást, ezért minden fórumon kiállok.”

De hát akkor mi történt időközben? A sorok mögött a hangvétel változást érzékeltet, egy tartalmi- és szándékfordulatot, egy taktikázó háttér-folyamatot.

Az elején megvolt a közös akarat és szándék az önkormányzat polgármestere és a választókerület képviselője részéről.

Mégis itt állunk a 2022-es év elején és a polgármester asszony vádló szavaival élve, még „egy kapavágás sem történt”. Irányozva ezt a kormány felé. Elszomorít az ilyen nemtelen vádaskodás egy közhatalmat gyakorló politikus szájából.

Személyesen is ismerve a váci képviselő-testület néhány tagját, sajnálom, hogy ebben az ügyben nem tudtak fölülemelkedni a pártpolitikán és nem voltak képesek közösen álmodni és tenni Vác és a közjó érdekében. Belementek egy parttalan huzavonába városunk kárára.

Óriási horderejű beruházás ez ahhoz, hogy kicsinyes és dacos, ideológiai és személyes ellentétek, viták áldozata legyen. Már így is értékes éveket veszített el a város az ellátandó betegek rovására.

Ha megvan a pénz, érthetetlen a késedelem! Bennünket, hétköznapi váci polgárokat nem az érdekel, hogy ki kit marasztal el, hogy kinek mekkora a felelőssége a késlekedésben. Arról majd ki-ki a maga lelkiismeretével, politikai kultúrájával és patrióta felelősségtudatával számoljon el önmagának és választóinak.

Egy dolgot biztosan tudunk: a kormány már 2018-ban biztosította a városnak az új rendelőintézet felújítására szánt pénzt. A város félévszázad alatt nem kapott ilyen fejlesztésre annyi pénzt, mint most.

Az előző városvezetés jó úton, jó irányban elindította a beruházás előkészítését. Már csak egy dolgot várunk, hogy a váci Jávorszky Ödön Kórház elavult járóbeteg szakellátásának intézménye, épülete végre megépüljön.

Matkovich Ilona polgármester asszony alábbi nyilatkozatát olvassuk:

„Városunk fejlődése szempontjából nagyon fontos volna, hogy végre megújuljon a szakrendelő épülete. (…) Mint tudják, a fejlesztési tervek már elkészültek, de a beruházás ólomléptekkel halad. Bár megpróbálták ráfogni egyes propagandalapok a jelenlegi városvezetésre a megmagyarázhatatlan késlekedést, de ebből természetesen egy szó sem volt igaz. Az önkormányzat minden feladatát határidőre teljesítette, és praktikus javaslatokat tett a majdani épület és kiszolgáló egységek elhelyezésére.” (2021. augusztus).

Nyilatkozatát magam tényként kezelem. Ámbár, igaz, hogy teljesen összezavarodtam. Ha ez a hozzáállás kezdetektől (2020!) fémjelezte a beruházást segítő akaratot, akkor már legalábbis állnia kellene a látványtervekben megálmodott szép, egységes épületnek!

Valami mégis csak szöget üt a fejemben. Ha az önkormányzat az ügyben előre vivő, mindenben segítő partner volt, ahogyan polgármester asszony leírta, akkor az állam, aki a pénzt adta, ugyebár önmagát hátráltatta, önmagával szemben gerjesztett vitákat és önmagát késleltette?

Amennyiben minden úgy van, és miért ne lenne úgy, amit a polgármester asszony a fentiekben nyilatkozott, akár már holnap elkezdődhet a beruházás építése! Nincs késleltetési szándék, megszűnt minden mondvacsinált ok.

Mi, Vácott élők derűs bizakodással tekintünk a kölcsönös akaratra. Vác Város Önkormányzata és az állam is azt szeretné, hogy végre minél előbb elinduljon a beruházás. Az elvesztegetett idő tekintetében az újabb halogatás már cinizmus, egzisztenciavesztés és méltatlan magatartás lenne.

Miként a nyilatkozat és a szándék őszinte, az új járóbeteg szakrendelő építésének kálváriája úgy tűnik, véget ért. Illő is ez a váci Kálvária domb kisugárzásában. A csomó kibogozódott, a szálak a helyükön vannak. Az ólomléptek szárnyalhatnak. Gőzerővel indulhat az építkezés.

Hajrá Jávorszky Kórház! Hajrá Vác!