PETŐ CSILLA ÉS MOKÁNSZKY ZOLTÁN LAKOSSÁGBARÁT, IDEI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATAI

A demokráciába vetett töretlen hitük által vezetve a fideszes képviselők idén is beadták a város fejlesztésére tett javaslataikat, annak ellenére, hogy tavaly vagy teljesen semmibe vette a baloldali Összefogás frakció, vagy ugyanők 2021-ben minden skrupulus nélkül lenyúlták a javaslataikat, és a magukként adták be vagy valósították meg azokat.

Lássuk, idén mit szeretne megvalósítani két jobboldali képviselő:

***

Pető Csilla, FIDESZ-KDNP önkormányzati képviselő

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetés tervezésének tárgyában küldött megkeresésükre az alábbi javaslatoknak a megtételével szeretnék élni, amiket az önkormányzat költségvetésnek a megtervezésekor figyelembe venni és beépíteni szíveskedjenek!

 • Az előző évben is jelzett, változatlan problémaként fennálló, a lakosság által megnövekedett autóhasználatból adódó parkolási problémának a megoldása. Főként a lakótelepi övezetekben található utcákban jelent ez aktuálisan is egyre nagyobb nehézséget, mindennapi problémát. (Tölgyfa utca, Cserhát utca, Ipoly utca, Garam utca, Vág utca)
 • Évek óta kezdeményezem a Cserhát utca mögötti, 4935/1. és a 4932. Hrsz.-on szereplő, „vízmosás” részként közismert zöldövezetnek a hasznosítását-rendezését. Lehetőség szerint egy multifunkciós közösségi térnek a kialakítását szorgalmaznám a szabadidő hasznos eltöltésére, pihenésre. Ez a terület hosszú évek óta rendezetlen és méltatlanul elhanyagolt. A város fejlesztési koncepciójának a kidolgozásakor elkerülte a város vezetőinek, valamint a korábbi képviselőnek is a figyelmét. Erre vonatkozóan 2020. szeptemberében – elkészített és beadott képviselői javaslatom ellenére – sem foglalkoztak vele! Sőt, 2021-ben 150 fő, a kérdésben érintett aláírásával támogatta a terület rendezése érdekében elindított aláírásgyűjtésemet. Azonban a város vezetése e kérdés tekintetében nem tud attól a ténytől elrugaszkodni, hogy családi házunk ennek a rendezetlen területnek a szomszédságában található. Így napi szinten tapasztalom az itt lakók nehézségeit.
 • Deákvár az egyik leglátványosabban fejlődő városrész, azonban ehhez szorosan hozzátartozik az infrastruktúrának a fejlesztése. A biztonságos közlekedés érdekében, a közvilágítás kérdésének a megoldása az alábbi utcákban elengedhetetlen: Hordó utca, Altány utca, Hegymester utca, Szederfasor felső szakasza.
 • Csapadékvíz elvezetésének a fejlesztése az alábbi utcákban: Akó, Hegymester, Altány, Hordó, Szederfasor.
 • Útburkolat kialakítása-javítása az alábbi utcákban: Akó, Hegymester, Altány, Hordó, Szederfasor.
 • Ingyenes WIFI használat a Március 15. tér, Duna parti sétány, Konstantin tér, Deákvári főtér, KRESZ Park, Szent István tér, Rákóczi tér, Szakképzési Centrum, valamint az önkormányzat által felügyelt, karbantartott játszóterek mindegyikén.
 • Gyalogosok részére járda kialakítása Törökhegy és a kórház közötti szakaszon.
 • A városon átmenő gépkocsiforgalom csökkentésére vonatkozó lehetőségek, M2 elkerülő útra való ráterelés.
 • Kerékpárutak bővítése és fejlesztése.
 • Deákváron, a Jézus Szíve templom mögötti zöld területen – a lehetőségek figyelembe vételével – a megnövekedett személyautó használatból adódóan parkolási lehetőségeknek a kialakítása.

***

Mokánszky Zoltán, 7. vk. képviselő

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi önkormányzati költségvetésbe kérem az alábbi tételeket betervezni. Javaslataim a következők:

 • Újhegyi úton, a Zeke utcánál kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakítása a megnövekedett forgalom miatt, melynek becsült költsége 450.000 Ft.
 • Sirály utcai óvoda előtti szakasz kiszélesítése. A Sirály utcai óvoda előtti útszakaszon a bal oldalon parkoló személygépkocsik mellett a teherautók (pl. szemétszállító tgk.) nem férnek el, s ezért a jobb oldali szegélyre kényszerülnek felhajtani, ami által a zöld sáv egy része megrongálódott. Javaslom, illetve kérem, hogy az óvoda előtt 72 méter hosszban 0,5 méter útszélesítésre kerüljön sor a kiemelt szegély áthelyezésével, melynek becsült költsége 1.700.000 forint.
 • Rigó utca 2-6. szám előtti kb. 500 m2 nagyságú aszfaltparkoló újraaszfaltozása, melynek várható költsége 4,5 millió forint.
 • A Virág utcai játszótér körbekerítése a megnövekedett autóforgalom miatt, mely 150 fm, melynek várható költsége 3.750.000 forint. Homokozóra napvitorla kihelyezése, melynek várható költsége 100.000 Ft.
 • Újhegyi út – Harkály utca – Sirály utca – Fácán utca által körülvett parkban szintén a játszótér három oldalának bekerítése, mely 70 fm, melynek várható költsége 1.750.000 forint. Homokozóra napvitorla kihelyezése, melynek várható költsége 300.000 Ft.
 • Újhegyi út – Harkály utca – Sirály utca – Rigó utca által körülvett parkban egy darab csúszda kihelyezése, melynek várható költsége 600.000 Ft.
 • Párta utcai fenyves körbekerítése kerékvetővel, mely 90 fm, várható költsége 700.000 Ft.