UTCÁRA (SE) TETTÉK – MI ÁLLHAT A REGŐCZI-ÜGY HÁTTERÉBEN?

Ahogy telik az idő, úgy lesz egyre érthetetlenebb, hogy miért keveredett bele a városháza egy olyan, csukott szemmel is védhetetlennek látszó ügybe, mint a Regőczi István atya emlékére átnevezendő Rákóczi tér, vagy Kórház utca. Érthetetlen, legalábbis első ránézésre. Ha azonban kicsit megpiszkáljuk a dolgot, rögtön felkavarodik a víz, és mélységesen provinciális, szánalmasan kicsinyes politikai üledéket vet föl. Messze még az osztrák kisváros… – írta a Váci Mértéken Molnár J. Péter új közéleti jegyzetében.

Regőczi atya jelmondata volt: „Mindent a sasfiókákért, a sasfiókákat Istenért!” – Fotó Regőczi Alapítvány honlapja

December 15-én, a város legutóbbi testületi ülésén Matkovich Ilona polgármester indoklás nélkül vette le a napirendről a Pető Csilla által benyújtott határozati javaslatot, amely arról szólt, hogy nevezzenek át egy közterületet Vitéz Regőczi István atya emlékezetére.

Már a bizottsági körben sejteni lehetett, hogy így alakul, mivel különféle mondvacsinált indokokkal már ott támadás alatt állt a javaslat. (Ezek közül a legkomikusabb Csereklye Károly képviselő elmondása alapján az volt, hogy egy tudvalevőleg protestáns városrészben, mint Kisvác, ne legyen már elnevezve katolikus püspökről(!) közterület.

Az, hogy Regőczi István atya nem volt püspök, a legkevésbé sem zavarta a mondva csinálókat. És az sem, hogy Kisvácon protestáns/katolikus egyformán tiszteli az atya emlékezetét.)

Mint fentebb jeleztem, első ránézésre érthetetlen az ügy. Különösen annak fényében hogy ha valakinek, hát Inotay alpolgármesternek (civil hitoktató wannabe ogy képviselő) tudnia kell, hogy ki volt Regőczi István.

Vitéz Regőczi István atya – Fotó Regőczi Alapítvány honlapja

Csakhogy szerintem nagyon is tudja. Mint ahogy azt is, hogy Áder János államfő és felesége nemrégiben alapítványt hozott létre, amelyet Regőczi Istvánról neveztek el. Ez az alapítvány azon árvákat karolja fel, akik a Covid járvány következtében veszítették el szüleiket.

És Inotay alpolgármester civil/hittantanár önös politikai érdekeibe nem fért bele, hogy az ország egyenlőségjelet tegyen a most rivalda fényben lévő Regőczi Alapítvány, és a Vácon esetlegesen Regőczire átkeresztelt utcanév közé.

A COVID-ÁRVÁKAT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY NEVÉBEN VÁCON JÁRT ÁDER JÁNOS ÉS HERCZEGH ANITA

És ennyi a történet.

Hát, Inotay civilúr, innen nagyon messzinek látszik az az osztrák kisváros…

MJP

Itt lehet adományozni a covid-árvák javára