A BALOLDALI VÁROSVEZETÉS ALATT LELASSULT A VÁCI KÓRHÁZFEJLESZTÉS

Tavaly május óta foglalkozik lapunk a nagy horderejű, az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló, 5,6 milliárd forintos kormányzati támogatással megépülő beruházás sorsával. Azóta igyekeznek a váci polgárok valamilyen hiteles tájékoztatást kapni a kórházi rendelőintézet építésének késlekedéséről, a baloldali városvezetés alatti lelassulás okáról. Mivel azóta is megy a polgárok vakítása ebben az ügyben, összefoglaltuk mindazt, ami a városháza tehetetlenségének rovására írható e késlekedés ügyében.

Szomorú, hogy Vácon még az se halad, amire van pénz, amire a kormány 5,6 milliárd forintot biztosított. A kórházfejlesztés nem politika, hanem közügy, mindenki összefogására lenne szükség!

2019-ben az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal (ÁEEK) Vác előző polgármestere számos egyeztetést folytatott. Ezek eredményes előrehaladását jól mutatta az, hogy egy kölcsönösen előnyös megállapodást sikerült kidolgozni a kórház és az önkormányzat közötti értékarányos és nagy volumenű telekcserében. Azonban az önkormányzati választások után ez az együttműködés megszakadt. 2020. év elején az eredeti elképzelések és a korábbi egyeztetések eredményei megsemmisülni látszottak, ugyanis

olyan új és irreális követelésekkel, feltételekkel álltak elő a városházán, amely majdnem ellehetetlenítette a kórházfelújítás hónapok óta gőzerővel tervező építész csapat munkáját.

Az időközben eltávolított főépítésztől akkoriban egy olyan helyi építési szabályzatot küldtek véleményezésre, amely az eddigi megválaszolatlan kérdések mellé csak még többet generált. Így vált az új járóbeteg rendelő építésének időpontja teljesen bizonytalanná, az előző vezetés által már megtárgyalt, de meg nem valósult telekcsere is megakasztotta a projektet.

A tisztázás érdekében sajtókérdéssel fordultunk az ÁEEK-hoz, majd a 2020. májusi cikkünkben közöltük a kormányzat álláspontját:

„2020. év elején megkezdődtek a tervezési munkálatok, mely a beruházás sikeres megvalósítása érdekében szoros ütemezés mellett történik. Az előrehaladást jelentősen befolyásolja az Önkormányzattal való együttműködés eredményessége.”

Mivel az új szakrendelő épülete a tervek szerint nagyobb lenne a jelenleginél, ezért a fejlesztéshez szükséges lenne a kórházzal szomszédos, jelenleg önkormányzati tulajdonban lévő telek is. Ezt azonban az új városvezetés nem akarta odaadni.

Idézzük az akkori városházi közleményt: „Közben a városvezetés egyértelműen jelezte az állam felé, hogy nem tartja szükségesnek az előző vezetés által erőltetett, az állam és az önkormányzat közötti telekcseréket (…) fontos szempont továbbá, hogy az önkormányzat tulajdonában marad az Alsótörökhegyi út közelében lévő, igen értékes, több ezer négyzetméteres telek.”

Tehát az önkormányzat feketén-fehéren kijelentette, hogy nem ad nagyobb telket a kórház céljaira, mert arra neki jobb elképzelései vannak.

Bár az építészek már régóta készen voltak az előkészítéshez szükséges tervekkel, közben maga egy városházi közlemény is beismerte, hogy csak májusban fogadta el az önkormányzat a saját javaslatát.

Már önmagában az is jelezte a városháza időhúzását, hogy fél év alatt sem jutott túl az önkormányzaton ez az ügy.

A terveket érintő terület

A városházi sajtóban mindeközben ment a Karácsony-féle hárítás, kormányokolás, előző önkormányzatra való mutogatás és az ilyesféle mondatokkal történő, választókat semmibevevő kommunikációs kármentés: „Az önkormányzat minden feladatát határidőre teljesítette, és praktikus javaslatokat tett a majdani épület és kiszolgáló egységek elhelyezésére.” (Matkovich Ilona)

Hogy az akkoriban kialakult helyzetért mennyiben volt a felelős

  • a Momentum színeiben képviselőséghez nem jutott, s ettől talán gúzsba kötött kezű főépítész,
  • vagy a mindig a kórház körül sertepertélő, a város érdekei kapcsán figyelemzavaros, a HospInvenst-botrányból éppen hogy csak kikecmergő Ferjancsics László

– ez azóta már kibogozhatatlan.

Annyi azonban gyanúsnak tűnik, hogy Ferjancsics 2021 januárjától négy hónap alatt 12 (!) kórházzal, illetve egészségüggyel foglalkozó, zömében kormányt és a kormány járványintézkedéseit ekéző posztot produkált.

Amennyiben Matkovich Ilona valóban Ferjancsicsnak adta ki a rendelőintézet ügyével való foglalkozást, akkor tudnia kellett volna, hogy ekkor kecskére bízta a káposztát.

A váci FIDESZ a sajtón keresztül igyekezett tájékoztatni a lakosságot, amelynek egyik legfontosabb üzenet az volt, hogy

„egy kórház-felújítást nem lehet politikai ellentétek oltárán feláldozni.” (Dr. Manninger Péter)

A valós munkával igen, de a kommunikációs offenzívával nem állt le az önkormányzati sajtó, a hivatalossá tett kamublogján újra azt lódította, hogy az előző vezetés okolható a projekt leállásáért.

A bontásra ítélt épületek (piros) és a megmaradók (zöld)

Mivel a kórház már állami intézmény, nem önkormányzati, ezért a város illetékes szakbizottságnak a jelenlegi fejlesztési fázisban érdemben nincs beleszólása. Egyetlen dolga lenne csupán, hogy a telekcsere megtörténjen az állam által 100%-ban finanszírozott, nagy értékű, elódázhatatlan beruházás számára. Tehát ez CSAK városfejlesztési és környezetvédelmi kérdés. Ezt az előző ciklus szakbizottságaiban többször megtárgyalták, és a végére megnyugtatóan le is zárták ezeket a fejezeteket.

A jelenlegi városvezetés az elmúlt ciklusban ellenzékként megszavazta a kórház fejlesztéshez annak a teleknek a cseréjét, amelyet hatalomra kerülve nem akartak az állammal elcserélni, mert túl értékesnek tartották.

A főépítész 2020. novemberi távozásával aztán viszonylag hamar megtörtént mégis a várva-várt telekcsere, de idén áprilisban újra értetlenségünknek kellett hangot adnunk, hogy

vajon miért érheti meg politikailag a városházának a további ötletelés, újabb igények benyújtása, ami folyamatosan hátráltatta a tervezés befejezését?

Matkovich Ilona posztja erről tanúskodik:

„Mostanra ott tartunk, hogy megkötöttük a szükséges tervezői szerződést, javaslatokat fogalmaztunk meg. A héten az állam által megbízott tervezőkkel egyeztettünk. A rekonstrukció során többek között elbontják a mostani szakrendelőt, a nővérszállót és persze a bejáratnál éktelenkedő betontorzót. (A „betontorzó” egyébként éppen a HospInvesthez köthető krach egyik mementója! – a szerk.) Mi a betegek érdekében fogalmaztunk meg további észrevételeket: megfelelő számú parkoló legyen, mind a közös kórházi és rendelői, mind a különálló sürgősségi részleg bejáratához közel legyen taxiállomás és legyen mód rövid idejű autómegállásra is.”

Sajnálatosan e téren a városháza továbbra is a kormányt támadja a késlekedés miatt, a választói előtt képtelen arról őszintén beszélni, hogy mekkora a maguk felelőssége.

A polgármester vasárnapi mesebeszédeinek egyikében (2021. augusztus 1.) így magyarázkodott:

„Városunk fejlődése szempontjából nagyon fontos volna, hogy végre megújuljon a szakrendelő épülete. (…) Mint tudják, a fejlesztési tervek már elkészültek, de a beruházás ólomléptekkel halad. Bár megpróbálták ráfogni egyes propagandalapok a jelenlegi városvezetésre a megmagyarázhatatlan késlekedést, de ebből természetesen egy szó sem volt igaz. Az önkormányzat minden feladatát határidőre teljesítette, és praktikus javaslatokat tett a majdani épület és kiszolgáló egységek elhelyezésére.”

Matkovich Ilona egyik posztjához (2021. november 21.) ezt a kérdést tette fel az az olvasója, akit még nem tiltott ki a közösségi oldaláról: „Szeretném kérdezni, hogy a váci kórház rendelőintézete és a nővérszállás mikor újul meg?”

Válasz: „Az egészségügyi intézmények már hosszú évek óta nem tartoznak az önkormányzathoz. Ezért mi is csak kérdezni tudjuk az illetékest, aki esetünkben az országgyűlési képviselője Vácnak. Ezt rendre meg is tesszük, azonban eredményről sajnos nem számolhatok be. Pedig nagyon fontos téma, valóban.”

Döntsék el olvasóink az összefoglalónk alapján, hogy kik azok, akik a rendszerváltás óta a legjelentősebb szakrendelő felújításában nem a polgárok egészségének biztosítását tartják a legfontosabbnak, hanem más érdekeket kívánnak érvényesíteni?

***

EDDIGI ÍRÁSAINK E TÉMÁBAN

2021.04.23. ÚJABB VÁROSI FELTÉTELEK = ÚJABB AKADÁLYOKAT GÖRDÍTENEK A SZAKRENDELŐ ÉPÍTÉSE ELÉ

2020.06.18. Az üléspont határozza meg az álláspontot Vácon?

2020.06.10. Sajtótájékoztató – Vácon még az se halad, amire van pénz, amire a kormány 5,6 milliárd forintot biztosított

2020.05.31. Kényszerű városházi beismerés a kórházfelújítás kapcsán: a kért telkeket nem adták át, a kért építési szabály módosítás nincs elfogadva

2020.05.29. A beruházó is megerősítette: az önkormányzat miatt nem halad a kórházfelújítás 

2020.05.21. Az önkormányzat miatt befagytak a kórházfelújítással kapcsolatos egyeztetések