SZEGREGÁLJÁK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEKET VÁCON – SZÜLŐI TILTAKOZÁSRA MEGHÁTRÁLT A BALOLDALI VÁROSVEZETÉS

Felháborító döntést hozott a magát minden másság irányában elfogadónak hirdető, szupertoleráns váci városvezetés által kinevezett igazgató a Baba utcai bölcsődében.  A városháza magatartásának – úgy tűnik, a kitartó és következetes szülői érdekérvényesítés után – meghátrálás lett a vége. „Megnyugtatóan rendeződik a bölcsődei integráció problémája” írja a városházi sajtó annak a helyzetnek a megoldásáról, amelyet valójában ők generáltak, illetve amit nem sikerült ezidáig emberségesen kezelniük. (Előző cikkünk a szülők küzdelméről.)

Baba utcai bölcsőde – Fotó: VácOnline

Az alábbiakban nagy összefoglalóját adjuk

  • a HírTv,
  • a Magyar Nemzet,
  • a Váci Mérték írásainak,
  • valamint közöljük a szülői sajtótájékoztató teljes szöveganyagát,
  • az olvasói kommenteket,
  • videókat.

***

Soha nem volt ekkora egyetértés a város polgárai között, mint ebben az igazán politikamentes, de a szivárványkoalíció által mégis presztízs-kérdéssé váló ügyben.

Egy homályos, senki által nem értelmezett törvényi helyre hivatkozva, egy olyan csoportban megszüntették a részleges integrációt Vácon, a Baba utcai bölcsődében, ahol már 31 éve kiváló eredményeket értek el a helyi szakemberek a sérült és az egészséges gyermekek részleges integrációban történő nevelésével.

Sajtótájékoztató ötven résztvevővel – Fotó: VácOnline

A szülők tiltakozása CSAKNEM EGY ÉV UTÁN érte el az önkormányzat ingerküszöbét. Ezalatt az egy év alatt számtalan tüske került az igazukért harcoló szülők körme alá.

Az elmúlt év szeptemberében kinevezett új igazgató szegregálta a csoportokat, és a szülők elmondása szerint többször is megengedhetetlen hangnemben beszélt a fogyatékkal élő gyermekekről. Mivel ezt már nem tűrték tovább, sajtótájékoztatót szerveztek.

A váci Baba utcai bölcsőde a korai fejlesztés jegyében már évtizedek óta átgondolt, részleges integrációban működött. Ez azt jelenti, hogy bizonyos tevékenységek alatt együtt nevelik a fogyatékkal élő és az egészséges gyermekeket.

A balliberális váci városvezetés által szeptemberben kinevezett új igazgató azonban elválasztotta egymástól a csoportokat, és a fogyatékkal élőknek új bejáratot nyitott.

Kárpáti-Kelemen Katalin (b), Szegeczky Tiborné szülők, Csernitzky Zsuzsa, az intézmény korábbi vezetője – Fotó: VácOnline

Kárpáti-Kelemen Katalin, a szülői érdek-képviseleti fórum képviselője elmondta:

– A kormányhivataltól február 23-án megkaptuk azt a szakmai álláspontot, amiben az szerepelt, hogy nem ütközik törvénybe a részleges integráció alkalmazása, tehát a bölcsőde nem sért azzal semmilyen törvényt, hogyha részleges integrációban történik a gyermekek gondozása.

A szülők további szakértői véleményt kértek a Budapesti Korai Fejlesztő Központtól, ahol szintén azt mondták: az eddigi szakmai munka példamutató volt. A bölcsőde vezetője ezután szülői értekezletet hívott össze, ahol a megjelenő szülők szerint többször használt kifogásolható hangnemet.

A sajtótájékoztató  résztvevői, szülők, pedagógusok, egykori gondozottak – Fotó: VácOnline

A szülők még februárban írtak egy a szakmai ajánlásokkal alátámasztott levelet Vác balliberális polgármesterének, aki azonban csak a napokban, július 5-én válaszolt erre.

Matkovich Ilona azt írta: a szakvéleményeket továbbította a Baba utcai bölcsőde vezetőjének. Azt azonban még mindig nem tudni, hogy helyreállhat-e a korábbi szakmai munka az intézményben.

Danis Diána (b), Bertold Norbert, Aulechla Anita – Fotó: VácOnline

Aulechla Anita, az intézmény korábbi növendéke azt mondta: nem érti, miért kell tönkretenni valamit, ami működött.

– Mert ha valami nincs, és esetleg a terv ellen tiltakozna valaki, hogy ne csináljuk, vagy nem biztos, hogy csináljuk. No de ha ez ilyen jól működött idáig, erre nem tudok más szót, csak azt, hogy ez szégyen, hogy idáig jutottunk

– jelentette ki Aulechla Anita.

Az intézményvezető arra hivatkozott, hogy a bölcsőde korábbi gyakorlata nevelési módszertani törvényt sértett, ezért kellett megváltoztatni.

A szülői érdek-képviseleti fórum többször kérte, hogy törvényi hellyel támassza alá érvelését, ez azonban elmaradt.

Ekkor a szülők a felügyeleti jogkört ellátó Pest Megyei Kormányhivatalhoz fordultak.

A sajtótájékoztató napján, – sajátos egybeesésként – a baloldali önkormányzat sajtója azt írta, hogy „Inotay Gergely elmondta: megnyugtató megoldás van arra, hogy az eddigi elégedetlenséget okozó problémák mind a szülők, mind a gyermekek számára rendeződjenek.”

Valójában úgy érzékeljük, hogy Inotay választási esélyeit rontó, eddigi szívtelen  magatartása immár tarthatatlan volt, engedni kellett a szülők jogos követelésének és a szakma szabályainak.

***

VIDEÓ

A HírTv tudósítása az eseményről

***

A SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ TELJES, SZERKESZTETT SZÖVEGE

Kárpáti Kelemen Katalin (a szülői érdek-képviselet nevében)

Kárpáti-Kelemen Katalin, a szülői érdek-képviseleti fórum képviselője – Fotó: VácOnline

– A szülői képviseleti fórum delegált tagjaként Kárpáti Kelemen Katalin szólalt meg először a gyermekek jogainak védelmében. Közel ötven ember, érintett szülők és szakemberek jelentek meg ezen a sajátos sajtótájékoztatón. A Váci Baba utcai bölcsődében történt szakmaiatlan, szakemberek által nem értett változás miatt gyűlt össze ez a sok ember.

Több mint 31 éven át működött úgy ez a bölcsőde, hogy részleges integráció keretében nevelte és gondozta az ide járó gyerekeket.

Ez a részleges integráció tulajdonképpen abból áll, hogy két szárny van, egy-egy gondozási egységen belül volt a speciális csoport, olyan gyerekek jártak ide, akiknek valamilyen képesség zavara van, tehát sajátos nevelési igényűek, SNI-sek. E mellett volt egy másik csoport, az normál bölcsődei csoport.

A részleges integrációnak az egyik legnagyobb varázsa, hogy mind a két fajta csoport integrációban részesül. Ez azt jelenti, hogy a speciális gyerekek a napi játéktevékenység során, az ünnepségeken együtt voltak, vagy az udvaron együtt játszottak, a beszélgetésekben, a játékokban a normál fejlődésű társaikkal együtt voltak. Ez igen komoly húzóerőt jelentett, hiszen a speciális igényű gyerekek mindamellett, hogy fejlesztéseket kaptak, részesülhetnek egy játékos, rejtett formában történő fejlesztésben és fejlődésben, hiszen a gyerek a gyerekektől tanul a legtöbbet, a jót is és a rosszat egyaránt.

Amióta ide jár a kisfiával, nagyon sok szülőtől hallotta azt, hogy valami nem jó szeptember óta.

Szeptembertől új igazgató asszony vezeti az intézményt, Sívóné Cseh Katalin, aki megszüntette a részleges integrációt. Megszűnt az a lehetőség, hogy az SNI-s gyerekek, akik korai fejlesztésre és gondozásra szorulnak, találkozhassanak a normál fejlődésű társaikkal. Ez a megszűnés olyan szinten valósult meg, hogy külön bejárat vezet a csoportszobájukba. Hermetikusan elzárják most az SNI-s gyerekeket a normál fejlődésűektől.

Korábban úgy volt, hogy egy speciális csoport és egy normál csoport volt egy szárnyban, átjárhatóság biztosításával, ami azt jelentette, hogy a bejárati kaput követően külön bejáraton keresztül közlekedtek a gyerekek és szülők, a speciális csoport balra, a normál csoport jobbra ment. Rugalmasan kezeltek mindent, együtt játszottak, kivétel az alvási és az étkezési időszak volt.

Szeptemberben ez megszűnt, szó szerint szegregálva lettek a gyerekek.

Szeptembertől a bal oldalra csak a normál fejlődésű gyermekek, jobb oldalra csak a speciális fejlődésű gyermekek mehettek.

A szülők nagyon sokat beszélgettek erről, egymás között is, a fejlesztő pedagógusokkal is, és mivel érdek-képviseleti fórum tagjai, ezért kisebb várakozás után megkeresték az igazgató asszonyt, és választ kértek arra, hogy erre miért volt szükség? Ha egyszer egy módszer bevált, akkor azt miért kellett egy mozdulattal megszüntetni?

Január 29-én meg is kapták a választ, miszerint a döntésének az az oka, mert a részleges integráció keretében zajló nevelés törvényt sért. Konkrét részleteket, hogy miben nyilvánul meg a törvénysértés, a mai napig nem kapták meg.

Arra hivatkozott, hogy nem lehet részleges integrációban folytatni a nevelést, mert ezt a szabályozást 2018-ban megszüntette a törvény.

Kifejtette azt is a válaszlevelében, hogy sajnos a kormányhivatal már többször elmarasztalta, illetve kellemetlen helyzetbe került a kormányhivatal előtt, mert magyarázkodnia kellett, hogy ezek a gyerkőcök miért integráció keretében nevelődnek. Ezt a levet az érintett szülők továbbvitték.

Ennek a levélnek volt egy nagyon érdekes momentuma, ami egy kicsit megnyugtatta a szülőtársakat, mely szerint az igazgató asszony kifejtette, hogy ő személy szerint maga sem ért egyet ezzel a döntéssel, hiszen

ő is szegregációnak, és komoly visszalépésnek tartja ezt a döntést.

A szülők abban bíztak, hogy akkor talán kijárja azt az utat, hogy újból visszaálljon az a régi, jól bevált rendszer, ami biztosította a gyermekeknek a fejlődését és fejlesztését.

Mivel sajnos nem történt semmi, ezért a szülők a Pest Megyei Kormányhivatalhoz fordultak, hiszen ez az intézmény látja el a bölcsődének a törvényességi felügyeletét. A kormányhivataltól február 23-án megkapták azt a szakmai állásfoglalást, amiben az szerepelt, hogy nem ütközik törvénybe a részleges integrált nevelés. A szülők ennek nagyon örültek. Azonnal továbbították is az igazgató asszonynak, és abban bíztak, hogy mielőbb visszaáll a rend. Hiszen amilyen hamar bevezette, nyilván olyan hamar vissza is tudja állítani a jól bevált, régi rendszert.

De ez nem így történt. Az igazgató asszony továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy törvényt sért azzal, hogyha visszaállítja a részleges integrációt.

Ezért az egyik szülőtárs megkereste a Korai Fejlesztő Központ vezetőjét, Czeizel Barbarát is, hogy fejtse ki ő is az állásfoglalását, hiszen ő volt az egyik olyan személy, aki a részleges integrációt bevezette a bölcsődében. Czeizel Barbara állásfoglalást kért a bölcsődei miniszteri biztos asszonytól is. Abban az szerepelt, mint a kormányhivatal állásfoglalásában is, hogy a részleges integráció nem sért törvényt, sőt kiemelte, hogy az egyik legmegfelelőbb szolgáltatás a részleges integráció, hiszen nagyon komoly biztonsági környezetet teremt a gyermekek számára. Ez az az időszak, ami komolyan fel tudja őket készíteni a majdani, későbbi, teljes integrációra. Kifejtette azt is, hogy országos szinten elismert volt ez a bölcsőde, élen járt ennek a szolgáltatásnak az alkalmazásával, de ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy az, hogy az integráció egy adott intézményben miként valósul meg, azt az intézmény dönti el, hiszen nem minden intézmény van olyan helyzetben, mint mondjuk a Baba utcai, amelynek gyönyörűen kiépített fejlesztő szobáik vannak, szakemberek vannak, tehát itt a személyi és a tárgyi feltételek adottak.

Ezt az állásfoglalást a szülők természetesen továbbították az igazgató asszonynak, illetve a fenntartóhoz is fordultak beadványukkal, amit a fenntartó részéről Inotay Gergely alpolgármester úr vett át.

Inotay Gergely szóban az elesettek pártfogója, de tettekben még soha nem állt ki értük

Az alpolgármester úr biztosított nekik egy személyes konzultációt is, de a személyes konzultáció sem vezetett eredményre, mert az alpolgármester úrnak az volt az álláspontja, hogy az igazgató asszonyt, pontosan az ő személyét azért választották ki a bölcsőde élére, mert

maximálisan megbíznak az ő szakmai tudásában, tehát ráhagyatkoznak az ő szakértelmére. Szerinte ennél jobb kezekben a bölcsőde nem is lehetne.

Kifejtette továbbá, hogy eddig tulajdonképpen törvényellenesen működött a bölcsőde, hogy részleges integrációban folyt a nevelés.

A szülők azt hiányolták, hogy erről semmilyen állásfoglalás nem készült, tehát nem kaptak választ arra, hogy tényleg elmarasztalták volna ezért az intézményt.

Ezt követően az igazgató asszony összehívott egy rendkívüli, nyilvános szülői értekezlete. Szinte kivétel nélkül a négy csoport szülője részt vett ezen, ahol kérdésekre akartak választ kapni, de megnyugtató, konkrét válaszok nem érkeztek. Az igazgató asszony ott a szülői értekezleten megint elmondta, mint eddig is, hogy törvényt sért.

A következő felszólaló Szegeczky Tiborné volt, aki személyesen jelen volt ezen a szülői értekezleten.

Szegeczky Tiborné, szülő – Fotó: VácOnline

– Beszámolt arról, hogy kisfia is az egyik speciális csoportba jár, Down-szindrómás, értelmi sérült kisfiú. Ezen a szülői értekezleten fölvetette az igazgató asszony azt a lehetőséget, hogy jó, akkor bár a részleges integráció törvénysértő, de belemegy abba, hogy amelyik gyerek megérdemli, azt integrálják, amelyik nem, annak jó lesz a szegregáció. Ezt ilyen szavakkal többször elismételte. Volt is, aki felszólította őt a szülői értekezleten, hogy ne beszéljen lekezelően a sajátos nevelési igényű, illetve sérült gyerekekről.

A sajátos nevelési igényű gyerekeknek egy jó része ugyanúgy hátrányba kerül a teljes integrációval, mint a szegregációval. Mert abban az életszakaszban sokuknak pont arra van szüksége, hogy a fokozatosságot megteremtsék számára. Nem lehet őket belökni rögtön egy integrált helyzetbe, egy kritikus fejlődésű csoportba, hanem pont a részleges integráció az, ami megteremti nekik azt a fokozatosságot, azt a környezetet, ami leginkább fejlesztő lehet számukra.

Kárpáti Kelemen Katalin volt a következő felszólaló, aki szintén jelen volt ezen az ominózus szülői értekezleten.

Kárpáti-Kelemen Katalin és Szegeczky Tiborné szülők – Fotó: VácOnline

– Hiába hivatkoztak a szülők a Kormányhivatal állásfoglalására, amely zöld utat engedett a régi rend visszaállítására.

A vita nagyon eldurvult, mert az igazgató asszony továbbra is lekezelően beszélt az SNI-s gyerekekről, pedig sokan vannak, akik ebből az intézményből korábban kikerültek, és gyönyörű élet utat járnak be.

Szakmájuk van, családjuk van, egyetemet végeztek, tehát ezek a gyerekek a szárnyaikat bontogatják, tehát óriási lehetőséget kaptak itt, egy kis segítséggel a fellegekben tudnak járni, tehát meg tudják állni a helyüket a mai világban. Megkapták az esélyt arra, hogy integrálódjanak. A pedagógia szakszolgálat munkatársai egyértelműen kiálltak a részleges integráció mellett, ezek a fejlesztő szakemberek nem értenek egyet az integráció megszüntetésével, mert személyesen tapasztalják azokon a gyerekeken, akiket fejlesztenek, hogy visszafejlődés jelei mutatkoznak meg, nem úgy halad a munka, nem olyan ütemben, nem olyan hatékonyan, olyan gyorsan, mint akkor, amikor megvolt az a plusz, az a másik gyermek, aki nagyon sok pozitív ingert tud átadni a társaiknak.

Az is kiderült, hogy ők ezt jelezték az igazgató asszonynak, tehát álláspontjukat kifejtették, hogy nem értenek egyet a döntésével és sérelmezték azt is, hogyha ezt bevezetik, akkor itt szegregálás lesz. Ők sem kaptak erről értesítést, ők is csak szembesültek a tényekkel, úgy, mint a szülők.

Mivel van érdek-képviseleti-fórum, van házszabály, amit a szülők betartanak, van az SZMSZ, van szakmai program, ezért úgy érezték, hogy nem hagyhatják annyiban. A szakmai programot is elolvasták az érdek-képviseleti tagok, és abban pontosan megfogalmazták, hogy mi is az a részleges integráció.

Viszont a gyakorlat szeptember óta a szöges ellentéte annak, amit a szakmai program megfogalmaz. A grémium felvetette az igazgató asszonynak, hogy hogyan lehetséges az, hogy van egy módszertana, egy szakmai programja a bölcsődének, aminek pont az a lényege, hogy előírja, hogy hogyan működik itt a gyermeknevelés és gyermekgondozás, mégis a gyakorlat teljesen más.

Erre azt a választ adta, hogy már beküldte módosításra. Tehát módosítás alatt van ez a program, a részleges integrációt felváltotta a lokális integráció. Ez egy elképesztő minőségi rombolás, itt olyan pusztítás ment végbe szeptembertől, amelynek komoly kárvallottjai a gyermekek.

A szülők kezében vannak a szakmai állásfoglalások, nincs törvényi tilalom, akkor miért nem élvezhetik a gyerekek ugyanazt a szolgáltatást, amit korábban társaik? Hogy áll most ez kérdés?

Egy hónappal ezelőtti, panaszos szülői levélre a napokban válaszolt az önkormányzat, melyben leírták, hogy megkeresték a Kormányhivatalt, amely június 29-én átküldte a szakmai állásfoglalását, ami szó szerint az volt, amit már február 23-án szülői megkeresésre megküldtek.

Erről tudott az igazgató asszony, erről tudott a fenntartó is. Tulajdonképpen leírták, hogy az egyik legmegfelelőbb módszer az, ami már itt évtizedek óta zajlott. Továbbra is értetlenségüknek adtak hangot a szülők, hogy miért kell várniuk szeptemberig?

Így is értékes idő, több mint 10 hónap telt el. Ezt a tíz hónapot nem lehet csak úgy visszacsinálni, pótolhatatlan idő ment el a gyermekek fejlődése tekintetében.

A szülők nyomatékos kérése, hogy azonnal állítsa vissza az igazgató az eddig bevált, sikeres, szakemberek által támogatott, részleges integrált nevelést.

Szegeczky Tiborné köszönetet mondott azoknak a szülőknek, akik szakmai szervezetekhez fordulva nem adták fel a küzdelmet és ragaszkodnak a gyermekük érdekében a leghatékonyabb nevelési módszerhez.

Szegeczky Tiborné, szülő (b) és Csernitzky Zsuzsa, az intézmény korábbi vezetője – Fotó: VácOnline

– Amikor az intézmény fenntartója büszke arra, hogy mindenfajta másságot elfogad, akkor hogyan lehetséges az, hogy itt van ez a bölcsőde, benne a sajátos nevelési igényű gyermekek, köztük az én értelmi sérült gyermekem, és ők szegregálva vannak.

A szülői értekezleten többször elhangzik az igazgató asszony szájából, hogy tilos az, hogy a sajátos nevelést igényű gyermekek együtt játszanak egészséges társaikkal, sőt, ők még csak nem is láthatják a beteg társaikat. Ez felfoghatatlan.

Ezek a gyerekek, a sajátos nevelési igényű gyerekek, a sérült gyerekek igenis mások, mint a tipikus fejlődési társaik, de semmivel sem értéktelenebbek.

Csernitzky Zsuzsa, az intézmény korábbi vezetője is hozzászólt:

Csernitzky Zsuzsa, az intézmény korábbi vezetője – Fotó: VácOnline

– 1986-ban az első vezetője voltam ennek a bölcsődének, amely a sérült gyerekek gondozását, fejlesztését elkezdte. Szomorúan állok itt, de az egyik szemem sír, a másik nevet, hogy egy telefonhívásra itt ülnek a volt munkatársak, akiknek a bölcsőde a mai napig szívügye. Itt ülnek azok a gyermekek, akik már-már felnőtté cseperedtek. Magam már nyugdíjas vagyok, de elképedve hallgattam a szülők panaszait.

Még a tanácsi rendszerben kezdtük el ennek a bölcsődének, ennek a csoportnak a kialakítását.

Azóta jöttek-mentek képviselő-testületek, és senki nem kérdőjelezte meg az itt folyó szakmai munkát.

Tudtuk, hogy esetleg kicsit drágább, kicsit több személyzet kell hozzá, de hát olyan eredményeket értünk el, hogy országos hírnévre tettünk szert, oly sikeres volt ez a nevelés. Mi egy csapat voltunk, beleértve a gyerekorvost, a gyógypedagógusokat, tehát hogy annyi segítő ember vitte ezt a munkát.

Ez a bölcsőde a szívünk csücske volt, és a város erre büszke lehetett.

Ami szomorúsággal tölt el, az az, hogy egy olyan igazgató van az intézmény élén, akin nem érződik az, hogy lokálpatrióta, akin nem érződik az, hogy egy bölcsődés szakember, olyan, mintha egy szociális munkásigazgató lenne.

Szomorú vagyok. 31 éve indítottuk közösen ezt a csodát, és azért lobbizunk, hogy egyáltalán visszaállítódjon az, ami teljesen jól működött. Ezt a bölcsődét az Országos Módszertani Intézet példaértékűnek minősítette.

De sajnos érteni vélem a mostani helyzetet, ugyanis a jelenlegi igazgatónő valamikor gondozónő volt, és voltak konfliktusaink, és az utolsó mondata az az volt, hogy leszek én még itt igazgató. Sajnos bekövetkezett, látjuk a mérhetetlen rombolást, pusztítást.”

Aulechla Anita (látássérült hölgy, az intézmény egykori gondozottja)

Aulechla Anita, egykori látássérült növendék – Fotó: VácOnline

– Ez szégyen, hogy ide jutottunk. A korai években megélt dolgok, ezek sokkal nagyobb súlyúak, mint amik 5-6 éves korukban érik ezeket a gyerekeket. Másrészt motiválja az egyik a másikat, és ezek a kapcsolatok rengeteget számítanak. Az elfogadás. Mindenki nagyon szépen beszél az elfogadásról, meg hogy fogadjuk el a kicsit más nevelésben részesülő gyerekeket. Na de hogyan fogadja el az a gyerek, az az egészséges gyerek, aki esetleg el is fogadná, ha nem is hagyják vele találkozni?

Pontosan ez a bölcsőde adott ennek színteret, hogy azok a gyerekek, akik hál’ Istennek egészségesek, teljesen egészségesek, ők tudnak találkozni az olyan gyerekekkel, akik fejlesztésre szorulnak. Mindenki szeretett ide járni. Ez volt a második otthonunk.

Danis Diána (látássérült hölgy, az intézmény egykori gondozottja)

Danis Diána, egykori látássérült növendék – Fotó: VácOnline

– Én Danis Diána vagyok, én is az első csoportban végeztem itt.

Itt a gyerekek részleges integráció helyett súlyos diszkriminációban részesülnek jelenleg.

Annyi emlékem van a bölcsiről. Emlékszem arra, hogy mit ittunk, hogy mit ettünk, hogy az én tesóm az egyik oldalra járt az udvaron, én a másik oldalra, amikor találkoztunk, jól megvertük egymást. De szerintem jó volt. Vannak olyan barátnőim, akik direkt ide íratták a gyereküket, az egészséges gyereküket, hogy találkozzanak fogyatékos emberekkel. Hogy tudják, hogy hogy lehet esetleg nekik segíteni, hogy együtt nőjenek fel velük, és ne szörnyülködjenek el a későbbiekben. Emlékszem az ágyakra, a hálózsákokra. Emlékszem, hogy mit ettünk, vagy mit ittunk, a teának az ízesítésére emlékszem, a székekre, a poharakra. Felháborító, ami most itt zajlik.

Bertold Norbert (látássérült, az intézmény egykori gondozottja)

Bertold Norbert, egykori látássérült növendék – Fotó: VácOnline

– Bertold Norbert vagyok. Én is az első csoportba jártam. Nem mindenre emlékszem, de egyébként az udvarra, hogy mennyit játszottunk, hogy kismotoroztunk, mi mindent csináltunk. Emlékszem Czeizel Barbarára is, hogy minket fejlesztett, és

bizony vakon is épp elég nehézséggel kell ahhoz megküzdeni a felnőtt életben, mindenféle segítség jól jön. Többek között az, hogy látó társainkkal tudtunk együtt játszani, találkozni.

A másságot azért még a mi gyerekkorunkban elég nehezen fogadták el, és nagyon sokat kellett azért tenni, hogy be tudjunk illeszkedni, de ha ez a bölcsőde nem lett volna, akkor ez nem ment volna így. Úgyhogy én is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek és remélem a legjobbakat.

Kárpáti Kelemen Katalin zárta az összejövetelt:
– Köszönjük szépen a véleményeket és a nyilatkozatokat. Czeizel Barbarának az üzenetét tolmácsolnám. Czeizel Barbara sajnos nem tudott eljönni és itt lenni, de azt kérte, hogy tolmácsoljam a sajtó munkatársai részére, hogyha megkeresik, akkor készséggel nyilatkozik erről az ügyről, és elmondja ő is a szakmai álláspontját, ami tulajdonképpen az, amit itt is sokan megerősítenek, hogy kell ez a részleges integráció, állítódjon vissza minél hamarabb a gyermekek érdekébe.

Szeretném mindenki tudomására hozni, hogy a szakmai programnak a 1.9 pontja előírja, hogy a szülői érdek-képviseleti fórumnak egyetértési joga van, illetve a közalkalmazotti tanácsnak is. (Határozatlan időre szól maga a program, de ha módosítják és új kerül hatályba, akkor is az a 1.9 pont alapján történik.) Ha nagyon markánsan fogalmaznánk, ez olyan, mint egy jogfosztás.

Megfosztottak azon jogunktól, hogy képviseljük a gyermekeknek az érdekeit és jogait. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a jelenlegi szakmai program nem kerül addig módosításra, amíg azt a véleményezők nem látták.

***

CSERNITZKY ZSUZSA, AZ INTÉZMÉNY KORÁBBI VEZETŐJÉNEK HOZZÁSZÓLÁSA

Az eseményen megjelent Csernitzky Zsuzsa, az immár nyolc éve nyugalmazott pedagógus, aki az intézmény első vezetője volt. Egykoron ő kezdte meg azt a szakmai munkát, amit a mostani utódja egy tollvonással áthúzott. A volt igazgató asszony szavaiból kihallatszik:

bizony félő, hogy az ügy mögött kicsinyes szakmai bosszú húzódik meg.

A Váci Mérték felvétele Csernitzky Zsuzsa által mondottakról – vágatlan videó.

***

OLVASÓI KOMMENTEK

Az ügy kapcsán ezek az olvasói kommentek érkeztek a Váci Mérték közösségi oldalára:

1
Hogy ilyen dologért, ami 31 évig működik mindenki örömére, nem megbecsülést kap és elismerést, felháborító! A sérült emberek ellátása, felkarolása, fejlesztése, esetleg védett munkahelyre helyezése egyre jobban a perifériára szorul. Felháborító! Ami nem gazdaságos, nem termel profitot, nem kell vele foglalkozni. Szomorú XXI. század.

2
Gratulálok Zsuzsi a kiállásodért! Az integrált kisgyermek ellátás módszertani műhelye voltatok Czeizel Barbarával és a többiekkel. Nagyon drukkolok nektek és szomorú, elkeseredett vagyok. Azt is mondhatom szégyenkezem is a kolléganő helyett!

3
Halmozottan sérült lányom is abba a bölcsibe járt! Most már 29 éves Orsolya. Én nagyon sokat köszönhetek az akkori dolgozóknak! Nagyon hálás vagyok Zsuzsinak hogy a mai napig kiáll a bölcsődéért! Gratulálok!

4
Az integrált működés kezdete óta csupa jó tapasztalatom volt a bölcsőde működésével, az ott dolgozók lelkes munkájával kapcsolatban. Példaértékű volt, ahogy dolgozatok ott mindannyian az eltérő fejlődésű gyerekekért.

Hogy szabad ezt a kincset eltékozolni, megszüntetni egy tollvonással?

Remélem, hogy győz a szakmaiság és a gyerekek érdeke, és visszaáll az eddig jól működő bölcsődei integráció. Ehhez kívánok a döntéshozóknak sok erőt, és józan észt, és legalább olyan elhivatottságot, mint amit az előző vezetésnél, a dolgozóknál tapasztaltam.

Nem szabad feladni az eddig elért eredményeket! Fejlődni, fejleszteni és nem visszafelé lépegetni kellene!

5
„Itt tartunk 2021-ben”…. tényleg ilyen „új” vezetőkre van szükség?! Ez a szakmaiság?! KÜZDJETEK kedves kollégák!

6
Kiváló munkát végző bölcsőde volt a Baba utcai. Példaértékű a sérült gyermekekért tett munkájuk.

Azt értem, hogy a részleges integrációt törvényi szinten megszüntették egy tollvonással (a miértjét nem értem, de ebből hagyjuk ki a politikát).

Azt is értem, hogy az új vezető ragaszkodik a törvényes működéshez.

Azt nem értem, hogy miért kellett előbb megszüntetni, majd most szeptembertől a teljes integrációt bevezetni.

Miért kellett emiatt a döntés miatt a gyerekeknek hátrányt szenvedni? Miért nem lehetett ezt a gyerekek érdekeit figyelembe véve megszervezni?

Miért kellett a szülőket a kétségbeesésig terhelni?

Aki ilyen döntést hoz, akinek a törvényesség látszata előbbre való, mint a gyermekek érdeke az nem jó helyen van!

Ez a karrierje csúcspontja? Hát….

Csernitzky Zsuzsanna köszönöm a sok-sok éves munkát, amit a sérült gyermekekért tettél! A te munkád példaértékű! Mint ahogy a mostani kiállásod is!

7
Igazán örvendetes, hogy kiállsz, az elismert eredményes nevelő-oktató munka mellett. Kívánok további kitartást, egészséget.

8
Zsuzsi le a kalappal!

9
Gratulálok Zsuzsa! Nagy ölelés és elismerésem a kiállásodért! Köszönöm a gyerekek és a szülők nevében is!

10
Czeizel Barbarához, Novák Katalinhoz kellene fordulni segítségért! A ti munkátok nem veszhet el! A sérült gyerekeket nevelő családoknak szükségük van és az eddigi formában erre a támogatásra!

11
Szomorú és elkeserítő! Adja a jó Isten, hogy mielőbb térjen vissza a magas színvonalú szakmai munka és az empátia az intézmény falai közé! Ahogy a Ti időtökben volt! Vác, anno a legjobbak közé tartozott! Ti, a „régi” vezetők, így hagytátok meg az utókornak! Öröm volt ott dolgozni…