MÁJUS 10. – A MADARAK ÉS FÁK NAPJÁN A ZÖLD DUNAKANYAR PROGRAM A MAGA ESZKÖZEIVEL VISZONOZTA TÁMOGATÓI SEGÍTSÉGÉT

E napon a Zöld Dunakanyar Program aktivistái Szabó Csaba vezetésével madárodúkat és egy rovarhotelt vittek a váci Continental gyár telephelyére, hogy annak környezetét még természetbarátabbá tegyék. Viszonzás volt ez az akció, mert a Föld napján már, a mai nap testvérünnepén (április 22-én) a gyár támogatásként faládákat ajándékozott a szervezetnek, hogy azokból a Dunakanyar óvodáinak magaságyásokat és komposztálókat készíthessenek.

A Zöld Dunakanyar Program alapelve, hogy ne csak ma, hanem minden nap figyeljünk a környezetünkre, és ezt már kisgyermekkorunkban elsajátítsuk.

Örvendetes, hogy a Continental Magyarország az emberre és az embert körülvevő környezetre, úgy a munkakörnyezetére, mint pedig a természeti környezetére nagy hangsúlyt fektet.

A madarak és fák napja a Föld napjának a testvérünnepe, amelynek célja, hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a társadalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét alakítsa, elmélyítse.

A hagyomány immáron több mint százéves. Megszervezésének közvetlen előzménye a „mezőgazdaságra hasznos madarak” védelme érdekében 1902-ben kötött párizsi egyezmény, mely után Chernel István ornitológus még ebben az évben megszervezte az első madarak és fák napját.

Az esemény iskolai keretek közé az Apponyi Albert vallási- és közoktatásügyi miniszter által kiadott rendelettel került, melynek értelmében az elemi népiskolákban minden év májusában vagy júniusában kellett „természetvédő” és „erkölcsnemesítő” szellemben méltatni a „Madarak és Fák Napját”.

Zöld Dunakanyar Program e szép hagyomány szellemi nyomdokain haladva egy kistérség, a Dunakanyar gyermekeinek kívánja továbbadni a teremtett világunk tiszteletét és megbecsülését.