MEDDIG TŰRI MATKOVICH A KÖZPÉNZ HIÉNÁKAT MAGA KÖRÜL?

Lapunk birtokába jutott egy 2010-es, Ferjancsics Lászlóval kötött szerződés, amely véleményünk szerint pontosan tükrözi azt, hogy a politikus miképpen állt át bármikor-bárhová, ahonnan árulásai révén Júdás-pénzt remélhetett. Utánajártunk, mi lehetett az alább ismertetett szerződésnek – a számára mentőövként bedobott közpénz-kifizetésnek – történeti, politikai előzménye. (Ezelőtt volt már számos, más politikai árulása is, de erről majd a későbbiekben egy cikksorozatban írunk – a szerk.)

A szerkesztőség birtokába jutott dokumentum: Ferjancsics László 2010-ben kötött szerződése, amely indirekt módon vall egy politikai árulás jutalmáról

Ferjancsics László bemutatkozásaiban csak szűkszavúan szokott nyilatkozni magáról, és sorra kihagyja e beszámolóiból a HospInvesttel és a profitorientált egészségiparral kapcsolatos, szoros együttműködését. A vele közel sem baráti viszonyt ápoló, váci köznyelvben csak „Átállónak” nevezett, minden politikai váltást átvészelő, sőt a változásokat a maga szempontjából sikeresen meg is lovagló, kispályás politikust már addigra mind a Fideszből, mind az MSZP-ből kirúgták árulásai miatt.

Sajnálatosan azóta is szemtanúi lehetünk a még ma is töretlenül funkcióban maradt közszereplő politikai színeváltozásainak!

Dr. Bóth Jánossal, mint egykori politikai mentorával, az MSZP-s polgármesterrel 2007-2009 között pont a zavaros kórház-privatizációs kezdeményezés kapcsán kapott össze. (Előtte volt a Velencei-tavi ügy, amiről számos cikket írt már kimerítően a Váci Világ.)

A Váci Világ mémje a Ferjancsics-jelenségről

Közpénzhiéna1   –    Közpénzhiéna2   –  Közpénzhiéna3   –   Közpénzhiéna4

Ekkor kezdődött dr. Bóth Jánossal a konfliktusuk, amely később éppen a Hospinvest ügynél tetőzött. Épp ezen árulásuk miatt zárták ki őt és hű táskahordozóját, Makrai Zsoltot a baloldali pártból.

A város vezetője akkoriban – véleményünk szerint, igazi baloldaliként, még saját oldali kormányával szemben is vállalva a konfliktust – ellenezte a váci kórház privatizációját, Ferjancsics pedig mindeközben, a város képviselőjeként, de a HospInvest hű alkalmazottjaként pontosan azért a kommunikációért volt felelős, hogy miképpen lehet a lakossággal és a város vezetésével lenyeletni azt a békát, hogy hamarosan nem lesz saját kórházunk, s az egész országgal együtt Vác is belesodródhat a fizetős egészségügyi rendszerbe. (Már írtunk arról, hogy az egész oly annyira tisztátalan ügy volt, hogy a HospInvest cégvezetői közül, valamint társult cégei és a kórház-igazgatói közül is számosan a börtönben végezték.)

A Váci Világban közölt váci alkotó portréja Ferjancsics Lászlóról

Ferjancsics és a HospInvest1   |   Ferjancsics és a HospInvest2   |  Ferjancsics és a HospInvest3

Dr. Bóth János korabeli írása a kórház védelméről

Ferjancsics a PR-szakértelmét tehát éppen ennek a romlott ügynek a szolgálatába állította és ezáltal került egyre komolyabb összeütközésbe dr. Bóth Jánossal.

Szögezzük le, történelmi távlatból feltétlenül a polgármester képviselte a város valós érdekét, Ferjancsics pedig a sajátját, többek között ezért is lett övé a városi közbeszédben a másik, állandó eposzi jelzője, az „Önmagáért” László.

„Önmagáért” László persze nem hagyta ezek után visszavágás nélkül a meghiúsult HospInvest-biznisz feletti fájdalmát: Ferjancsics és testi-lelki jó barátja, Makrai Zsolt az MSZP-ből, 2009 júliusában történő kirúgása után, dr. Bóth János ellen két fegyelmi eljárást is kezdeményezett. (Az így velük létre jött jobboldali többséggel el is indítottak a polgármester ellen két felfüggesztési eljárást és fegyelmi kezdeményezést, amelyeket dr. Bóth János megfellebbezett és később meg is nyert.) Persze a konkrét indokok ellenére a közvélemény számára továbbra sem volt akkoriban világos, hogy pontosan mi is volt a baj a már második ciklusát töltő városvezetővel. A jobboldali többségű képviselő-testületnek persze politikailag nyilvánvalóan jól jött e nemvárt segítség a már korábban felfüggesztett dr. Bóth János (MSZP) polgármester ellen.

Ferjancsics Lászlót és testi-lelki jó barátját, Makrai Zsoltot 2009 júliusában eltávolították az MSZP-ből – VácOnline fotók

Akik Ferjancsicsot ismerik, azok számára nyilvánvalóan nem volt újdonság, hogy ezek után ne nyújtotta volna be azonnal a számlát! A polgármester elleni támadással párhuzamosan a városban futó közpénzzel jól kipárnázott projektek éléről eltávolították az akkori menedzsmenteket, hogy oda rakhassák be az ő, és az új városvezetés megbízható embereit. És nem volt rest, bizony élt is a lehetőséggel.

Dr. Kékesi Tibor, dr. Molnár Lajos és dr. Erős András – Fotó: VácOnline

2009-ben elindult Vácon egy kétmilliárdos kórház-fejlesztési projekt, ennek vezetője volt a kezdetekkor dr. Kékesi Tibor. Először neki kellett mennie, helyette odarakták Vogel Istvánt.

2010 őszén aztán megtörtént a „lehetetlen”, nem választotta meg Ferjancsicsot a váci nép! Így hosszú évek után közpénz-bevétel nélkül maradt az, aki már nagyon régen elszokott attól, hogy saját erejéből, és ne közpénzből keresse meg a jövedelemét. De ami után dr. Bóth Jánost hátba szúrta, és az új vezetésű, 2010-es testületbe már nem került be, a szolgálataiért azonnal megkapta a Júdás-pénzét. Az új önkormányzat napokon belül PR-állást adott neki, nos találják ki, hogy hol? Hát persze a kórháznál!

Az, aki előtte két évvel még az eladás mellett arcoskodott, most éppen ő lett a felelős a kórház jó hírnevéért!

Megjegyezzük még azt is, hogy akkoriban Juhász Béla harcostársa is a segítségére sietett egy zsíros, sződligeti felügyelő bizottsági tagsággal, amit egyébként valószínű, hogy éppen most viszonozhattak, mert a sződligeti „Igazmondó” Juhász ma nem is tudni, mit keres egy váci felügyelő bizottságban?

Kísértetiesen hasonlít mindez arra, ahogy a filmekben a „NAGY Olasz Családok” – amolyan kéz-kezet mos alapon – miképpen hozzák egymást helyzetbe.

A Ferjancsics-féle túlélő-szerződést végül is Buchwald Imre, a Váci Városfejlesztő Kft. 2010-ben kinevezett vezetője írta alá Ferjancsiccsal, ami havi 250 ezer forintról szólt. (A rossz nyelvek szerint maga Buchwald Imre – vagy valamelyik cége – volt ezek előtt Ferjancsics magánházának építője, s ebből a távlatból a műszaki szakember kinevezése nem tűnik csupán a vak véletlennek.)

A KSH szerint akkoriban ennyi volt egy-egy szektorban, többek között a kommunikációsban kifizetett átlagbér – Fotó: KSH

„Önmagáért” László a hosszú évek alatt jól kitanulta, hogy a legjobb az, ha nem mások, mint az ő emberei kerülnek a közpénzek elosztásának közelébe.

Hogy ezt miért teszi, miért cserélgeti az embereket, mint más a bábukat a sakktáblán, miért váltogatja a pártokat, mint az exhibicionisták a tarka ruháikat: az olvasóink fantáziájára bízzuk!?

A hosszú évek alatt Ferjancsics politikai barátai és ellenfelei is megszokhatták, hogy nagy valószínűséggel mindig ON-állapotban van nála egy-egy hangfelvevő. Sokan megismerték már azt az élményt is, hogyha valakinek a legkisebb mértékben ellenvéleménye van, akkor valahogy  hirtelen lesz egy vagyonosodási, vagy NAV-vizsgálat a házuk táján, vagy megjelenik valamelyik helyi trollmédiumban egy aljas, lejárató cikk róluk, vagy éppen családtagjaikról.

A személyek megfélemlítése mellett a neki dolgozó, felé elkötelezett vazallus had kiépítése is a taktikája, akik természetesen később viszonzással tartozhatnak Ferjancsics felé, hálára kötelező apró pozíciókat, kedvezményeket osztott, ami után mindig megkérhette azok árát.

Az árulás ára 2010-ben – a szerződés egyéves ideje alatt – 3 millió forint volt. (Nem tartjuk kizártnak, hogy tán ma is lappanghatnak ehhez hasonló, nyilvánosságra nem hozott kommunikációs-szerződések, ezek közadat formában való lekérései folyamatban vannak.)

„Önmagáért” László nagy valószínűséggel méltatlanná vált már régen a váci polgárok bizalmára, hiszen a mindenkori politikai hatalmát szinte kivétel nélkül csak a saját hasznára fordította.

A váciak – egyelőre még csak zömében a jobboldalon, de lassan a józanabbak a baloldalon is – azt látják, hogy a 2019-es, magukat túlnyert szivárványkoalícióban két olyan alpolgármester is  van Matkovich Ilona mellett (Kiss-Ferjancsics páros), akik – a Váci Világ erős szavaival élve – erősen hasonlatosak a Közpénz Hiénához.

Ferjancsics László január óta 13 (!) kórházzal, illetve egészségüggyel foglalkozó, zömében kormányt és a kormány járványintézkedéseit lejártó posztot tett ki. Ezekben egyféle szavahihető egészségügyi szakembernek, sőt elkötelezett váci kórházvédőnek igyekszik láttatni magát, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy a váciakkal elfeledtesse, hogy

egykoron a HospInvest alkalmazásában még azon törte a fejét, miképpen lehet simulékonyan beadni majd a város közvéleményének, hogy nem lesz a későbbiekben saját kórháza.

A bemutatott szerződés is igazolja azt az arcátlan képmutatást, amit ő és a hozzá köthető médiumok a kórházzal kapcsolatban megjelenítenek. Véleményünk szerint ő lenne az utolsó ebben a városban, aki ebben a témában hitelt érdemlően megszólalhatna.

***

Ferjancsics korabeli pozíciói:

2002-2006 alpolgármester volt,
2007-ben volt a korabeli baloldallal való végső szakítása,
2006-2010 csupán képviselőként működött,
a 2010-től kezdődő ciklusban már nem volt képviselő, szerződéses és sződligeti szerződések biztosították a megélhetését