HÉTFŐTŐL SZIGORÍTÓ INTÉZKEDÉSEKET VEZET BE A KORMÁNY

Megjelent a kormányrendelet, amellyel a kormány bevezeti a március 8-tól hatályba lépő intézkedéseket. A rendelet felsorolja azokat az üzleteket és szolgáltatókat, amelyek nyitva maradhatnak. A hétfőtől nyitva tartó szolgáltatások messze nem csak a létfontosságú egységekre korlátozódnak, azaz a rendelet nem annyira szigorú, hogy totális lezárásról beszélhessünk. (A Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról)

 

MASZKVISELÉSI SZABÁLYOK

Eddig a maszkviselés kérdését az önkormányzatok szabályozták, így területileg eltérő, hogy mennyire jelent ez szigorítást, de eddig is jellemző volt a maszkhasználat általános előírása.

A közterületen, illetve a nyilvános helyen mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. A települések belterületén mindenki köteles maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Nem változott a maszkviselési kötelezettség alóli kivételezettek köre (a hat évnél fiatalabbak, az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személyek).

Sporttevékenység ezután is folytatható szabad téren, a többi személytől másfél méteres távolságot kell tartani.

A BOLTZÁRRAL KAPCSOLATOS KIVÉTELEK

Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos – az e rendelet szerinti kivétellel – az üzletben tartózkodni. A rendelet felsorolja a kivételeket, hogy milyen boltok, üzletek maradhatnak nyitva. Ezeknek a köre sokkal szélesebb, mint azt első hírek alapján sejteni lehetett.

Nyitva maradnak tehát a benzinkutak és élelmiszerboltok mellett a dohányboltok, piacok, kisállatboltok is. A rendeletből úgy tűnik, hogy az építőanyagokat árusító üzletek nyitva tarthatnak, a háztartási berendezéseket és elektronikai cikkeket árusító egységek viszont nem.

A rendelet emellett tartalmazza a virágüzletek március 8-i nyitva tartását is, ezen a napon a virágüzletek nyitvatartási időben korlátozás nélkül működhetnek, március 9-tól azonban nekik is két hétre be kell zárniuk.

Az elvitelre történő ételvásárlás továbbra is megengedett.

A rendelet kitér a kaszinókra, ott „…tilos a kaszinónak, a kártyateremnek, illetve a játékteremnek a látogatása és e helyszíneken a tartózkodás.”

A NYITVA TARTÓ SZOLGÁLTATÁSOK

Ezek köre sem korlátozódik csak a létfontosságú egységekre.

A rendelet ennek a tételes felsorolását is tartalmazza, de elvként lerögzíti: „a személyes megjelenést igénylő szolgáltatást nyújtó helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani” és számos kivételt is ad. Bőven szélesebb kör ez, mint amiről előzetesen szó volt.

Nyitva tarthatnak ugyanis a magánegészségügyi ellátók, jogi szolgáltatást nyújtók, a járműszervizek, állatorvosi rendelők, valamint a posták, járműkölcsönzők és egyéb fontos szolgáltatók is.

A 19 kivételt képező kategória jelentős körű kivételt jelent, ami azt jelenti, hogy a két hetes lezárás nem lesz kiemelten szigorú.

 

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK, KÖZIGAZGATÁS

Az előzetesen bejelentettek szerint az óvodák bezárnak, a többi oktatási intézmény digitális oktatásra tér át.

Felnőttképzésében az oktatást digitális vagy elektronikusan, távoktatás keretében kell megszervezni, az e rendelet hatálybalépésekor már megkezdett és folyamatban lévő, illetve újonnan meghirdetett vizsgát el kell halasztani.

A közigazgatásban foglalkoztatottak pedig otthonról végzik a munkájukat.

Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter már korábban jelezte, hogy arra kéri a kormány a munkaadókat, hogy biztosítsák az otthoni munkavégzés lehetőségét, de erre a rendeletben is külön kitérnek: „A kormány felkéri a gazdaság szereplőit, hogy törekedjenek a gazdaság működtetése során az otthoni munkavégzés jogintézményének alkalmazására.”

A SZANKCIÓK

Ennek betartásáért a tulajdonosok felelnek, és az intézkedések ellenőrzését a rendőrség a katonaság segítségével végzi. Ha a rendőrség a szabályok megszegését tapasztalja, akkor

  • 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,
  • a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra, ideiglenesen bezárathatja.

MEDDIG TARTANAK MAJD AZ INTÉZKEDÉSEK?

Az iskolák bezárásán és a jogkövetkezményekről szóló részen kívül minden egyéb rendelkezés március 22-ig alkalmazható a rendelet szerint. A kormány emellett a határzárról szóló rendelet hatályát is március 22-re módosította.

Azaz valóban két hétre rendeli el a kormány a legtöbb új, korlátozó intézkedést.

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy amennyiben a járványhelyzet indokolja, akkor nem hosszabbítható meg a későbbiekben. Az oktatásra vonatkozó rendelkezés április 9-ig marad érvényben, március 8. után pedig a virágboltoknak is be kell zárniuk két hétre.

A rendelet május 23-ig hatályos, de az abban foglalt intézkedések alkalmazási határideje – egyelőre – március 22.

A Portfolio nyomán