KORABELI ÍRÁS ARRÓL, HOGY A HOSPINVESTNEK LOBBIZÓ VÁROSVEZETŐKKEL SZEMBEN MIKÉNT KELLETT MEGVÉDENI A KÓRHÁZAT

Van, amikor tényleg nem haszontalan a régi idők történéseire még emlékező, amolyan őszülő halántékú újságírónak lenni.  A lim-lomos archívum mélyéről előkerült egy valamikor felhasználásra kapott levél dr. Bóth Jánostól, amely jócskán cáfolja az egyik legszennyesebb, váci, közéleti kútmérgező lap állításait.

Egyszerűen érthetetlen, hogy a lap gyerekes/beteges hazudozója miből gondolja, hogy mindenki elfelejtette ebben a városban a valós történéseket!?

A karaktergyilkosságra berendezkedett, főként jobboldali váciak levadászására specializálódott, a születésétől fogva egészen durvákat hazudó internetes troll-lap újra egy ízléstelen mellébeszélésbe kezdett a hospinvestes történések felidézése kapcsán.

Kérjük, vessék egybe az egykori „privatizációs zsoldost” mosdató – ugyan nem nevesített, de szorosan Ferjancsics László érdekeihez köthető névtelen blog –, más városi vezetőket besározni akaró írását az alábbi, akkoriban a Váci Naplóban is megjelent cikkel.

A történelem és a büntetőjog azóta igazolták, hogy a váci kórházat bekebelezni akaró Hospinvest CSAK magánérdekeket szolgált, mint az a politikai karrierista, aki minden rendszeren átívelő megélhetési politikusként ezen törekvéseket alpolgármesterként és a cégben érdekeltként egyaránt támogatta, szemben az akkori polgármesterrel, Bóth Jánossal és a hátsó szándékokat átlátó testülettel.

***

VÉDJÜK MEG KÓRHÁZUNKAT!

Dr. Bóth János polgármester írása, Vác, 2007. október 31.

Úgy tűnik, hogy a politikai, a gazdasági, az egyéni önzésnek és gátlástalanságnak igen tágak manapság a határai.

A váci Jávorszky Ödön Kórház 37 éves, egy telephelyes, jó földrajzi elhelyezkedésű, ahol már három rekonstrukció volt. Szakmai teljesítménye és lobbi tevékenység révén súlyponti kórház lett. Kívánatossá vált az egészségügyi befektetők számára.

Az egészségügyi reform, a finanszírozás változásának hatására a kórházaknál egyébként meglévő szállítói tartozásállomány megnőtt, Vácott az átlagnál ugyan kisebb mértékben. Ezen pénzügyi nehézség ellenére a kórház fizetőképessége fennmaradt. Szeptember végére viszont

a negatív trend megváltozni látszik, ugyanis elindult a szállítói állomány csökkenése, ami megvadította a kórház helyzetét szándékosan nehezítők terveit, és nemtelen támadásokba kezdtek.

Miért? Hogyan lehet egy kórházat manapság működésbe venni, szakmailag helytelen kifejezéssel, privatizálni?

Ehhez természetesen mindig van tisztességes és tisztességtelen út is. Ez utóbbi alapos gyanúja áll fenn ma Vácott.

Korábban informális úton megkerestek, hogy a váci önkormányzat működésbe adja-e pályázat útján kórházát, azzal indokolva, hogy egyébként őszre tönkre fog menni pénzügyileg.

Közöltem, hogy sok mindent tettünk korábban a kórházi pénzügyi helyzet javítására, de többször kijelentettem, hogy

a gyógyító tevékenységet csak akkor szerveznénk ki, ha azt a kórház közössége igényelné.

Tisztában voltam a kórház pénzügyi helyzetével, így kértem még a nyáron a menedzsmentet, hogy készítsen pénzügyi konszolidációs programot, s ha olyan intézkedést is kell hozni, mely testületi döntést igényel, jelentkezzenek.

Közben a Pénzügyi Bizottság többször foglalkozott a kórház gazdasági helyzetével, most is ezt teszi, de nemigen tudott, vagy kívánt érdemben állást foglalni, illetve a bizottság jobboldali többsége valószínűleg akaratán kívül is, az eszközökben ma már nem válogató „privatizátorok” támogatója lett.

A kórház gazdálkodása ellen – mint utólag kiderült – olyan aknamunka kezdődött, melyet tisztességes ember el sem tud képzelni.

A körvonalazódó recept: a kórház gazdasági helyzetét,

felturbózott szállítói állománnyal és a menedzsment „lefejezésével” kell lehetetleníteni, és ezzel egy privatizációs kényszerhelyzet idézhető elő.

 

A közelmúlt valóságából:

 • nyáron az elromlott komputertomográf képcső megrendelése a főigazgató szabadsága alatt több hétig nem történt meg a helyettesként megbízott gazdasági igazgató döntése alapján, annak minden gazdasági és egyéb következményével;
 • a gazdasági igazgató vezényletével előnytelen szerződések születtek, egyik biztosan jogi útra kerül;
 • a helyzet egyre élesebbé válása után a gazdasági igazgató a privatizációs szándékú Hospinvest állományába kerül;
 • november elejétől az ápolási igazgató is a céghez kerül;
 • a kórház pénzügyi helyzetét jelentősen javító gyógyszertári közbeszerzésnél támadás éri a tendert, a privatizációs cég érdekeltsége és emberei által;
 • gusztustalan támadás indult el a múlt heti Váci Naplóban a főigazgató ellen, hogy önkormányzati biztos kijelölését kényszerítsék ki, mert mire az képbe kerülne, a kórházat „padlóra lehet vinni”. Folyamatosan igyekeznek megakadályozni, hogy az un. Kórház Bizottság létrejöjjön, mely politikai konszenzusra juthatna a kórház jövőjét érintően.

Mint polgármester, ezek után felkértem négy felelős képviselőt, hogy hozzák létre a már említett bizottságot, és keressenek politikai konszenzust a kórházzal kapcsolatos teendőket illetően. Bízom Dr. Jakab Zoltán, Kiss Zsolt, Debreczeni János, Dr. Áfra Tamás szakmai és morális elkötelezettségében, jóindulatában.

Kérem a Tisztelt Olvasókat, hogy

legyenek szolidárisak kórházunkkal, és ne üljenek fel olyan demagóg eszmefuttatásoknak, ahol az OEP finanszírozást játszóterekre számítják át, ami pénzügyileg is lehetetlen, és a populizmus legrosszabb gyakorlatát tükrözi.

Meg kell említenem azokat a pozitív tendenciákat is, melyek már jelen vannak, de többségük csak hosszabb távon hat:

 • nő az ágyszám, így a bevétel is;
 • a gyógyszertári tender bevételi és szállítói állomány oldaláról is javítani fogja a helyzetet;
 • központi döntés révén ez év őszétől kb. 200 millió forintos pénzügyi többletet kap a kórház;
 • a Rétsági Kistérség ismételten a váci kórház ellátási területéhez fog tartozni;
 • a kórházi menedzsment több intézkedést hozott és hoz a gazdasági helyzet javítására.

A fentiek is mutatják, hogy miért indulnak rohamra az általam ma már privatizációs zsoldosnak nevezhető emberek. Állítsuk meg őket, védjük meg kórházunkat.

Tisztelt Olvasóink! Legyenek Önök is segítő partnereink ebben!