MATKOVICH ILONA ÉS CSEREKLYE KÁROLY LEVÉLVÁLTÁSA A DAGADÓ KORRUPCIÓGYANÚS ÜGY KAPCSÁN

Ahelyett, hogy a városi korrupciót üldözné Matkovich Ilona, abba köt bele, aki azt megpróbálja feltárni. Ahogy újabb és újabb adatok kerülnek elő, e kötekedő hang egyre kínosabbá kezd válni.

Mint már megírtuk, Csereklye Károly képviselő úr, a Váci Szívvel csapatával váci korrupciógyanús ügyeket kezdett feltárni. Azonban egyre inkább úgy tűnik, ezen munkájuk pont azoknak tetszik a legkevésbé, akiknek erről szólt a választási ígéretük, és akiknek a tényfeltárás ígéretek nélkül is feladatuk lenne.

E helyett most azonban azt láthatjuk, hogy Csereklye Károly úr és a Váci Szívvel legutóbbi beadványára a polgármester asszony nem belső vizsgálat elrendelésével, hanem kötekedéssel reagált.

Matkovich Ilona válasza Csereklye Károlynak

 

Kérdezzük, hogy miért is nem sietnek kideríteni a jelzett pénzügyi visszásságokat?

Mindenesetre, miközben a véleményalkotás felelősségét a tisztelt olvasókra bízzuk, leközöljük  Csereklye úr Matkovich Ilona levelére adott válaszát is. A város pénzéről, közügyeinek tisztaságáról van szó, amelynek végeredményét mindenki joggal akarja megismerni, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy ki és kik ülnek a város kasszakulcsa közelében, ill. kit, kiket és miért enged oda az egyre kérdésesebb ügyei miatt a lapunkban már mutyi rovattal is rendelkező polgármester asszony?

***

Csereklye Károly képviselő úr lapunkhoz elküldött, a város polgármesterének írt válaszlevelét szeretné az alábbiakban megosztani a VácOnline olvasóival is. Levelében igyekszik Matkovich Ilonának kifejezni a feltárt és vélhető városi korrupciós ügyekkel kapcsolatos aggodalmát.

Tisztelt Polgármester Asszony, Kedves Ilona!

Újabb gazdasági visszaélések felderítését kérő beadványomra adott válaszával kapcsolatosan az alábbiakat szeretném jelezni:

Ön csapatával, az igen bőséges választási ígéreteiben többek között rendet és tisztaságot ígért úgy a közterületeken, mint a közéletben.

Igaz, akkor még senki sem gondolta, senkinek eszébe sem jutott, hogy az osztrák kisvárosról szóló gyönyörű, költői álomvarázsát úgy kívánja majd megvalósítani, hogy pl. az önkormányzat utca takarításra vonatkozó terhének egy részét, egy elegáns rendelettel a lakók nyakába sózza.

Most úgy tűnik, ugyanezt kívánja eljátszani akkor, amikor velem szeretné elvégeztetni azt a munkát, amit Ön és csapata a választási ígéreteiben tett, amely ígéretek végrehajtásához – ugyan mi másért, hacsak nem ez lett volna a szivárványos alku ára? – igencsak kiterjesztette a közpénzből fizetendő pozíciók számát (egy plusz alpolgármester, polgármesteri tanácsadó, nimbuszt védőügyvéd), és amiért most Ön és csapata havi sok-sok milliós fizetést vesz fel a város kasszájából, vagyis a mi pénzünkből.

Ettől függetlenül, a levelében megfogalmazott „kérdések, kérések” számomra több szempontból sem értelmezhetőek.

Egyrészt nem az én feladatom a városi cégek működésének átvilágítása, ehhez Ön rendelkezik apparátussal, ráadásul Ön és jól megfizetett csapattársai is, (Kászonyi, mint elnök, Kiss Zsolt és Ferjancsics László) az elmúlt 5 évben is, Önnel együtt ott ültek a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságban, tehát mindezekről tudniuk kell, vagy ha ezekről mit sem tudnak, akkor jogos a kérdés: minek voltak ott?

Másrészt többen kapnak fizetést mint Felügyelő Bizottsági tagok, akiknek ezekben a kérdésekben szintén napra késznek kellene lenniük, és talán ők sokkal illetékesebbek is lennének a kérdései, kérései megválaszolására, hiszen vélhetően a fizetésüket nem a párt logójuk eladásáért, hanem felelősség teljes munkavállalásukért és munkavégzésükért kapják.

Most, a Váci Szívvel csapata, figyelemfelhívó munkájával, csak szeretné megelőzni az újabb, ugyan nem ígért, de az utak rendbetétele helyett már megvalósított minket sújtó adóemelési tervei folytatását azzal, hogy segítünk feltárni olyan gazdasági visszaéléseket, amelyek kiadás oldalon csökkenthetik a városi kassza terhét. Mindezt tettük annak hiszemében, hogy Ön is, ígéretei szerint, valóban szeretné felszámolni a korrupciót. Persze, ha ez nem így van, akkor elnézését kérem ezért a tévedésemért, hiszen ismerjük a régi mondást, amely szerint: „korrupció az, amiből engem kihagynak”. Remélem, Ön nem így gondolja.

Természetesen mindannyian tudjuk, hogy ezek feltárása az Ön feladata lenne, én is, ezért Önt kerestem meg tájékoztató levelemmel, de talán erre, az érdemi feladat megoldást helyettesítő kommunikációs elfoglaltságai miatt még nem jutott ideje.

Persze más verzió is lehetséges. Ha emlékszik kedves Ilona, amikor 2019 év végén Ön megszavaztatta a városi cégvezetők jutalmát cca. 300 eFt-t fejenként, pozitívan értékelve munkájukat, Zábó Edinának kétszeres összeget, 600 eFt jutalmat adatott.

Mondja, Kedves Ilona, mivel érdemelte ki ezt a megkülönböztetett figyelmet és az extra pénzt Zábó Edina úgy, hogy közben Ön egyfolytában arról beszélt, hogy a város új vezetése üres kasszát örökölt? Vagy lehet, csak akkor üres a városi kassza, amikor utat kellene javítani, vagy közterületet takarítani? Ha a slepp jutalmazásáról, a lojalitásuk megvásárlásáról van szó, akkor van pénz rogyásig?

De kérését megelőzve már azzal, hogy a beadványunkban leírt információkat megadtuk, segítettünk Önnek. Hamis váddal történő fenyegetőzéseire válaszul pedig tájékoztatom, hogy a Váci Szívvel csapata senkit, semmivel nem vádol, csupán a kapott iratok feldolgozása kapcsán felmerült gyanús dolgok, gazdasági visszaélésekre, sikkasztásokra utaló jelek áttekintésére, kiderítésére kértem/kértük, arra való tekintettel, hogy az Ön ehhez rendelkezésre álló önkormányzati apparátusa és a havi sok milliós fizetésért munkáját segítő alpolgármesterek és tanácsadói ezen gazdasági eseményekhez kapcsolódó számlákat jobban át tudják nézni, mint én/mi.

Mindezt azzal a megjegyzéssel kértem, hogy ennek eredményét legyen szíves írásban közölni velem/velünk, pont azért, hogy senkit semmilyen alaptalan, vagy igaztalan vád ne érjen, a hűtlen kezelésnek még csak a homálya se, senkit ne lengjen körül alaptalanul.

Viszont ha beigazolódik észrevételünk helyessége, akkor ezzel kapcsolatosan Önnek kell lépnie és a szükséges büntető feljelentést megtennie, hiszen Ön a város jelenlegi, (nem tőlem) bizalmat kapott vezetője. Ugyanakkor megértem izgalmát, hiszen elsődlegesen Önt terheli az a felelősség, hogy kiket, milyen hivatalba helyez, ill. az is egyértelmű, hogy a kinevezett személyek tetteiért is Ön az első számú felelős. Nem kell félnie. Hibás döntést mindenki hoz, hozhat, nem ez a probléma. De ilyenkor a helyes eljárás nem a bujkálás, vagy takargatás, hanem a hiba feltárása, kijavítása, amihez persze nélkülözhetetlen a felelősség felvállalása. Ez lenne az, amit tennie kellene a bizalom megőrzése érdekében.

Kérem, ne elődei mellébeszélős, „nemtelen politikai támadás célpontjai vagyunk…” stílusát folytassa. Az emberek a változás reményében, annak ígéretére szavaztak, ne csalják meg, ne csapják be őket. Én ilyet nem tennék.

Természetesen megértem félelmét, hiszen ha a vizsgálatuk nem tárja fel az általunk jelzett visszaéléseket, akkor egyértelműen felmerül a kérdés, hogy ez miért nem történt meg, főleg ezen busás jutalomosztás fényében. De az is érdekes, hogy a beszámolók létére, ill. azok okára kérdez rá, miközben 5 éven keresztül hallgatta azokat, ill. szavazta meg ellenvetés, vagy kérdés nélkül jelenlegi társai egy részével együtt.

Persze az is érdekes lesz, ha mondjuk találnak 51 db kérdéses számlát, de az nem fog egyezni a miénkkel. Szóval megértem aggodalmát.

Az a kérdése pedig, hogy mikor, hogyan és miképpen zajlottak a városi cégek beszámolói, két dologra enged következtetni. Ön vagy úgy ült ott 5 évig a testületi üléseken, hogy még csak elképzelése sem volt arról, ami ott elhangzik, vagy most valamilyen nagyon nyomós ok miatt kívánná ezeket az általunk feltárt sikkasztás gyanús ügyeket elleplezni.

2019. év októberéig a Zábó Edina vezette cég havonta beszámolt a képviselő-testületnek.

2020-ra ezt a beszámolási kötelezettséget eltörölték, talán nem véletlenül. Pedig kellene, mert különben hogy fog a jövőben kiugrani egy olyan ellentmondás, hogy pl. amíg 2019. júliusában nem szerepelt a beszámolóban egy orbitális darázsirtás a Stadionnál (800.000Ft.), pedig az ki lett számlázva és ki is lett fizetve, holott a Stadion havi bevétele alig volt több 200.000Ft-nál?!

Befejezésül szeretném ismételten megkérni: mondjon le, mert Ön alkalmatlanságával, cinizmusával még az elődein is messze túl tesz!

Tisztelettel:
Csereklye Károly képviselő

***

Csereklye Károly sajtótájékoztatói a városházi korrupciós gyanúról

CSEREKLYE KÁROLY: ELSŐ SORBAN A KÖZÉLET TISZTASÁGÁNAK, ÁTLÁTHATÓSÁGÁNAK KIKÖVETELÉSE A CÉL

VISSZAÉLÉS ÉS SIKKASZTÁS GYANÚJA MERÜLHET FEL EGY ÖNKORMÁNYZATI CÉGNÉL