HOGY ZAJLIK AZ OKTATÁS HÁROM VÁCI ISKOLÁBAN? – HELYZETKÉP A JÁRVÁNY IDEJÉN

A járvány felfutó ágában van az egész ország és Európa. Három különböző fenntartású váci iskolát kérdeztünk meg arról, hogy milyen megterhelést jelent tanárnak és diáknak a pandémia. A körkérdés múlt hét végén történt, így az intézményvezetők összefoglalói a szerda óta életbe lépett szigorítások előtti időszakról számolnak be.

 

Fábián Gábor, a VSzC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium igazgatója

– Milyen megterhelést jelent az iskola számára a koronavírus járvány?

– A történet a tavasszal kezdődött, márciusban, amikor hirtelen, egyik napról a másikra át kellett állni a digitális oktatásra. Úgy gondolom, hogy mind a tantestület, mind az igazgatóság nagy összefogással, egymásra figyeléssel jól megugrotta az akadályokat. Az igazgatóság segített olyan felületek megkeresésében, ajánlásában, amelyek lehetővé tették a digitális távoktatást, sőt már tavasszal belső továbbképzést is rendeztünk a tanáraink számára. Kellett is a segítség, különösen az idősebb kollégáknak, akik az internetes felületek használatában kevésbé járatosak. Az érettségi is akadálymentesen lezajlott, és amire külön büszke vagyok, hogy a ballagás is megtörtént szigorú szabályok szerint, hálásak voltak mind a szülők, mind a növendékek. A mi iskolánk azért kegyelmi állapotban vészelte át ezt a nehéz korszakot, mert mindösszesen két diáknak kellett digitális eszközöket biztosítani, a többi családban mindenhol volt mind internetkapcsolat, mind eszköz.

Ősszel nem ért váratlanul a második hullám megjelenése, készültünk rá. Egységesen a KRÉTA felületet használjuk, valamint a TEAMS felületet, amelynek használatára továbbképzéseket is szerveztünk, sőt informatikus kollégáink más iskola tanárai számára is segítséget nyújtottak. Attól függetlenül, hogy szeptember óta folyamatosan tanítunk, gyakoroljuk ennek a digitális felületnek a használatát, ha ne adj Isten, megint egységesen le kellene állni az iskoláknak, akkor ennek használata rutinszerű legyen. Most, aki a kollégák közül megbetegedett, ennek segítségével saját otthonából távoktat.

Szeptember óta az adatokat elemezve elmondhatom, hogy mindig van egy-egy diákunk, nem több, tömeges megbetegedés eddig nem volt. Az a benyomásom, hogy itt az iskolában a gyerekek sokkal nagyobb biztonságban vannak, mert itt minden szabályt szigorúan betartunk, maszkviselés, távolságtartás, rendszeres takarítás, fertőtlenítés. Eddig három tanárunk esett túl a betegségen, súlyos lefolyású egyik sem volt szerencsére. Szeptemberben kialakítottunk egy eljárásrendet, ami jól működik. Nagyon szoros kapcsolatot tartunk a gödöllői, dunakeszi, váci és a gyarmati tisztifőorvosokkal. Minden diákról az osztályfőnöknek napi szinten tudnia kell, hogy vannak-e tünetei, ha vannak, elrendelte-e a háziorvosa a tesztelést, amennyiben az pozitív, akkor az osztályt azonnal hazaküldjük, és két napig otthon kell lenniük. Ez elegendő arra, hogy meghozzák a határozatokat, melynek az a lényege, hogy a közvetlen kontaktoknak a megbetegedéstől számított tíz napig karanténban kell lennie. Belépésnél minden bejövő gyereknek hőmérsékletet mérünk. Van egy táblázatunk, melyet minden délelőtt el kell küldeni a fenntartónak, pl. hány diák és hány tanár van karanténban, hány diáknak volt a hőmérséklete 37,8 fok fölött. Nálunk ilyen nem volt egy sem, mert komolyan veszik a szülők is és a gyerekek is, hogy aki bármilyen COVID tünetet produkál, annak otthon kell maradnia.
Kollégáktól most ebben a járvány időszakban azt kértem, hogy ne kiscsoportos foglalkozásokat vezessenek, hanem inkább frontális órákat, hogy a személyes kontaktus minél kevesebb legyen, a maszk viselése az órán is kötelező.

Bemutatkozó kisfilm

Nálunk – a mi tanári létszámunk esetében – ha 12 tanár megbetegedik, akkor a helyettesítés már komoly nehézséget jelent. Amennyiben ez bekövetkezik, akkor első lépcsőben gyérítünk, azaz az iskolai osztályok fele jön iskolába, természetesen a végzősök mindig, az alsósok beosztva. Reméljük, erre nem fog sor kerülni. Ha meg az áll elő, hogy központilag teszik kötelezővé a digitális távoktatást, akkor visszaáll a tavaszi forgatókönyv. Optimálisnak mindenképp azt tartanám, ha a mindennapi iskolába járást nem kellene megszüntetni. (Sajnos, ez szerdától bekövetkezett.)

Az iskolai közös rendezvényeink is alkalmazkodni kényszerülnek a járványhoz, egy-egy osztály készített műsort október 6-a és 23-a alkalmából, és ezeket a VIDEO felvételeket tekintették meg az osztályok, mert meg szeretnénk tartani ezeket a jeles emléknapokat, ünnepeket, ha online formában is. Az aula ünnepi díszítése mindig jelzi a tanárok és a diákok számára is, hogy az adott nap más, mint a többi szürke hétköznap.

A beiskolázás is más egy kicsit, nem lesznek nyílt napok, pályaválasztási kiállítások, szülői értekezletek, a honlapra sokkal részletesebb tájékoztatásokat tettünk ki az egyes szakokról. Az ES TV készít riport sorozatot az egyes iskolák sajátosságairól.  Ami még nagy közösségi megmozdulás, az a szalagavató lenne. Mindenre úgy készülünk, hogy meg tudjuk tartani, ne érjen váratlanul, ha nem, azt is tudomásul vesszük.

HONLAP

 

***

 

Ványi Lászlóné, a Cházár András EGYMI intézményvezetője

– Milyen nehézségeket jelent iskolájuk számára a pandémia?

– Fegyelmezett hozzáállást igényel mindenki részéről, de ezt mind a kollégák, mind a diákok, mind a szülők példásan szem előtt tartják. A jelenlegi járványügyi helyzetünkre az jellemző, hogy most nem tudunk olyan kollégáról vagy gyermekről, aki pozitív lenne Székhelyintézményben. Igaz, volt olyan munkatárs , akinek enyhe lefolyású betegsége az őszi szünetre esett, de szerencsére beteg gyerekünk nincs és nem is volt.
Olyan esettel találkoztunk még, hogy növendékünk családjában fordult elő pozitív eset, de ők otthon, a szükséges karanténban vészelték át az előírt időszakot. Fertőzöttség a Zichy utcai és a Naszály úti tagintézményünkben fordult elő, de ott sem jellemző a tömeges vagy súlyos eset.

Tehát az előírások szigorú betartásának eredményeként eddig sikeresen vettük az akadályokat.
Ez köszönhető annak is, hogy folyamatosan ellát a tankerület tisztító, fertőtlenítő szerekkel. Az utazó pedagógusok számára biztosították az arcvédő plexi – pajzsot. Az ebédeltetés idején mi gondoskodunk a szükséges fertőtlenítésről az étkezőben, bár ez a városi önkormányzat feladata lenne, de saját érdekünkben jobbnak látjuk, ha ezt megelőzés céljából elvégezzük.

– Mi a helyzet a határon túlról érkező kollégistákkal?

– Kollégiumunkban felvidékiek és kárpátaljaiak is vannak. Az őszi szünet után részükre mi biztosítottuk a karantént, a két negatív teszt eredmény megérkezéséig. Szerencsére kivétel nélkül negatívak lettek.

– Elképzelhető-e az Önök iskolájában, hogy a járvány durvulása következtében digitális oktatásra állnak át?

– Jelen tudásunk szerint egyelőre nem kell átállni más munkarendre, a hagyományos munkarendben tudunk haladni, ami mind a gyerekeknek, mind a kollégáknak a lehető legjobb. Nagyon szeretnénk, ha ez így is maradhatna, hiszen a mi esetünkben az online oktatás nagyon nehézkes, nem igazán működik. A mi óvodásaink és diákjaink nagyon igénylik a személyes kapcsolatot. Mi nem tudunk online formában hatékonyan fejleszteni és oktatni. Tavasszal is a vegyes megoldást alkalmaztuk, volt több család, akiket csak postán vagy a helyi önkormányzat, boltos, könyvtáros segítségével tudtunk elérni.

Bemutatkozó kisfilm

– Milyen módon tartják a kapcsolatot a szülőkkel?

– A kellő tájékoztatást a honlapon keresztül vagy az osztályfőnökök tájékoztatása révén a szülők megkapják.

– Milyen koordináló tevékenység jellemzi a hivatalos szervek együttműködését?

– A tankerület felé naponta jeleznünk kell az esetleges pozitív eseteket, legyen az dolgozó vagy tanítvány, de eddig még a főtéri intézményünkből – két esetet kivéve – nullás jelentéseket tudtunk küldeni. Az esetleges pozitív jelentést követő teendőket nagyon jól leszabályzott intézkedések és egzakt protokoll szerint végzik az illetékes hatóságok. Úgy gondolom, hogy biztonságban érezhetjük magunkat, ha a járványügyi előírásokat szigorúan betartjuk!
Hála Istennek a Székhelyintézményben, a 90 fő kollégistánk közül tehát jelenleg mindenki egészséges, de így van ez a közel 30 óvodásunk, az 50 általános iskolásunk, a 88 szakiskolásunk és az integrált oktatásban tanuló közel 200 diák esetében is!

HONLAP

 

***

 

Kalász Ákos, a váci Piarista Gimnázium igazgatója

– Kérem, tájékoztassa olvasóinkat, hogy milyen intézkedések születtek a pandémia alatt az iskolában, hogyan folyik az oktatás, milyen az iskola fertőzöttsége?

– Augusztusban felkészültünk minden lehetőségre, megalkottuk iskolánk járványügyi protokollját, ami azóta is jól működik. Az országos protokollt adaptáltuk. A szükséges helyi döntéseket is meghoztuk, nincsenek évfolyam keveredések, hogyha kontakt kutatásra kerülne sor, ne dőljön ki az egész iskola, legfeljebb egy töredéke. Arra kértük a szülőket, hogy amennyiben a gyerek bármilyen tünetet mutat, ne jöjjön iskolába. Szeptembertől minden reggel a bejáratnál mérem személyesen a diákok hőmérsékletét több kollégámmal, eddig nem akadt fenn a bejáratnál beteg gyermek. Van egy tematikus email címünk, a covid@vac.piarista.hu, ahová kérjük, hogy minden család jelentse, ha megbetegszik. Ha tesztelés alatt van bármely családtag, vagy maga a gyerek COVID-tünetes, azonnal jelezzék, s maradjanak otthon. Ez teljesen transzparens, naprakész, a kommunikáció kölcsönös az iskola és a családok között. Szeptembertől – kis túlzással – úgy működtünk, mintha nem is lett volna világjárvány, semmi érintettségünk az őszi szünetig nem volt. A kézfertőtlenítés, a távolságtartás, a folyosókon kötelező maszkhasználat elrendelése az intézményben, ebben mindenképpen nagy szerepet játszott. Nagyon fegyelmezett és együttműködő családjaink és diákjaink vannak, szabálykövetők, tehát elmondhatom, hogy közösségi szinten kitűnőre vizsgázott az iskola együttműködésből. Egy óriási társasjátéknak vagyunk a részesei, és ezt a gyerekek megértették.

– Mik a legfrissebb hírek?

Az őszi szünet utolsó napjaiban kaptam a hírt, hogy több tanár érintett a betegségben. Ez az első hetünk, hogy hiányzik tanárunk, jelen pillanatban hét. A 658 fős gyerek létszámból egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány érintett volt, inkább a családok érintettsége merült fel, de ahol ez jelentkezett, onnan már a gyermek nem jött iskolába, így nem hozták be a vírust, nem alakult ki helyi góc. Egyetlen osztályunk van – elővigyázatosságból – karanténban, ahol megjelent a vírus, ott bevezettük a digitális munkarendet. Ügyesen átálltak a digitális oktatásra, a tanárok küldik a feladatokat, gördülékeny a munka ott is.

Bemutatkozó kisfilm

– Miképpen befolyásolják a hétköznapokat a megváltozott körülmények?

– A pandémiás helyzet azért a hétköznapok pedagógiáját is befolyásolja, hiszen arra kényszerültünk, hogy több, kifejezetten tanulástámogatási protokollt dolgozzunk ki. Például arra, hogy mit tegyen az a tanár, akinek tartósan otthon kell maradni? Hogyan tudja távolról segíteni az iskolában lévő gyerekeket a tanulásban. Megtaláltuk ennek a formáját is. Mi van azzal a diákkal, aki nem tud iskolába járni tartósan, mert vagy ő, vagy a család érintett? Megfogalmaztuk azt a protokollt is, hogy az ilyen gyermek milyen módon kövesse az iskolában folyó munkát, tehát a kollégáknak figyelnie kell az itteni növendékekre és az otthon lévőkre is. Nagy tisztelettel gondolok rájuk, helytállásuk példaértékű! A Google Classroom keretrendszerét használjuk. Összességében azt tudom mondani, hogy működik az iskola – szinte ugyanúgy, mint a járvány előtt.

– Van-e kész terv arra – ha úgy berobban a járvány – hogy az iskola bezárni kényszerül?

– Azonnal át tudunk állni. A digitális munkarend protokollját az őszi szünetben aktualizáltuk, egyetlen gombnyomással átállhat az iskola a digitális munkarendre.    

HONLAP

Szerdától központi intézkedés történt, minden olyan közoktatási intézményben, ahol 14 év feletti diákok tanulnak, át kellett állni a digitális oktatásra, a Piaristáknál a nyolc osztályos gimnázium alsó négy évfolyamában tovább folyik a rendes oktatás. Ez a döntés egyik iskolát sem érte váratlanul, hiszen felkészültek az elhangzott nyilatkozatok alapján.