ILYEN IS VOLT MÁR: AZT AZ ÖTVENES ÉVEKNEK NEVEZTÉK

A Váci Polgár októberi számában megjelent egy szarkasztikus hangú véleménycikk JP aláírással. A szerző kifejti nézeteit Ványi Lászlóné, a Cházár intézményvezetőjének a jelenlegi városvezetéssel szemben, a saját és a város számos intézményéért folytatott küzdelmével kapcsolatban. A konfliktust a Cházár András és több iskola, kollégium közétkeztetésében szeptemberben meghozott, dilettáns városházi intézkedései okozták. Az írás nem kevesebbet állít, mint azt, hogy Ványiné ellen az ötvenes éveket idéző koncepciós eljárás zajlik a sajtóban és a Facebookon. Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a Váci Polgárban megjelent írást.

„Nyílt levélben bírálja a városvezetést a főtéri Cházár iskola igazgatója amiatt, mert intézményének konyhája tálalási funkcióra áll át. Ványi Lászlóné olyan valótlanságokat ír le, amelyeket semmilyen nyilvános dokumentum nem támaszt alá.” – írta a váci városháza hivatalosnak kikiáltott orgánuma 2020. augusztus 30-án, Németh E. Adám (!?) jegyezte cikkben.

Vettem a fáradságot és elolvastam Ványiné ominózus levelét. Nem dolgom a levélírót megvédeni. Ványi Lászlóné kulturált hangú levélben tette fel kérdéseit, mondta el véleményét. Senkit nem sértett meg, senkit sem alázott meg. Nem tudom, hogy Ványinénak, illetve a hivatalnak miben van igaza, miben téved, esetleg mit értettek félre.

Életemben nem vezettem a Siketnéma Intézetet és a város szerencséjére polgármester sem voltam. Amiért írok, az a Váci Hírlap fenti cikkének stílusa, amit bárki olvashat Ferjancsics polgármester-helyettes úr Facebook oldalán.

A Váci Hírlap – amely egyébként bizonyára demokratikus, tényfeltáró, objektív – egy olyan cikket kerekített, amelyben a levél egyetlen felvetésére sem válaszolt érdemben, nem cáfolt, nem értelmezett, nem vitatkozott.

Pedig egyszerű dolga lett volna, mert ez nem egy teoretikus vita volt, hanem tényszerű, ilyenkor tény áll szemben ténnyel, állítás áll szemben állítással.

A verdikt, hogy a levélíró valótlanságokat állít, és hogy ehhez kétség se férjen, íme, a megfellebbezhetetlen végső érv, az ultima ratio:

„Ványinétól nagyon nem áll távol a politikai fellépés, a politikai elöljáróinak való megfelelni akarás szakmai ügyekben sem. Korábban Fördős Attila képviselőtársa volt, őt támogatta mindenben, Ványi Lászlóné Vác parlamenti képviselője, Rétvári Bence pártjának megyei alelnökeként politizált, kormánypárti jelöltként került be a Pest megyei közgyűlésbe, Fördős Attila és Rétvári Bence emberei az őszi nagy választási kudarc után egyre jobban aktivizálódnak. Ezek sorába jól beleillik az iskolaigazgatóságot a politikával összekeverő Ványi Lászlóné valótlanságokat leíró, nyílt levele, tevékenysége is. ”

Csak halkan jegyzem meg: a város vezetése állítólag jó kapcsolatra törekszik az országgyűlési képviselőjével, és nem érti, hogy ő miért olyan makacs. Ezek után én sem.

Nos, Ványinénak szerencséje van, mert még nem derült ki róla, hogy a demokratikus városrend bomlasztója, (bár…?) valutaüzérkedő, részt vett a harmadik világháború előkészítésében, kémkedett a nyugati hatalmak kormányainak, jelentős összegeket küldött külföldre és megpróbálta átjátszani a Szent Koronát a Habsburgok javára. Elnézést, ez a „gonosz” nem Ványiné, ez Mindszenty volt.

 

Én egy fehér, heteroszexuális, keresztény, ráadásul férfi vagyok, minden bizonnyal reakciós, de legjobb esetben is jobboldali elhajló, így értelemszerűen, nincs fogalmam a demokráciáról.

Ha nem is tudom, hogy milyen az igazi demokrácia, azt tudom, mert mások is mondták, hogy – bár azt hirdette magáról az a rendszer, amikor ebben a stílusban írtak, vitatkoztak – akkor minden volt, csak nem demokrácia.

***

E témában megjelent eddigi írásaink:

Tiltakozik a Cházár András iskola a városi főzőkonyha bezárása ellen

AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZÉTKEZTETÉSÉNEK ÜGYE TOVÁBBRA SINCS A HELYÉN

Ébresztő, Vác! – meggondolatlan, felelőtlen döntések a váci közétkeztetésben

„EMBERTELENSÉGGEL MONDD MEG: MIRE MEHETSZ?” – A SZAKMAIATLAN DÖNTÉS NEM A CHÁZÁR ANDRÁS EGYMI-T SÚJTJA, HANEM A GONDJAIRA BÍZOTT FOGYATÉKKAL ÉLŐ GYERMEKEKET